Meryl Hopwood

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​Uwch Ddarlithydd Drama
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:mhopwood@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2041 6594
​Rhif Ystafell:​B118

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
Grŵp Ymchwil Addysgeg ac Andragogeg (PARG)
Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRG)    

Aelodaethau:
Society for Theatre Research
Centre for Performance Research

Diddordebau Ymchwil:
Theatr mewn Addysg
Edward Bond

Cyhoeddiadau

Conference Papers:
Hopwood.M. (2008) “A Political Theatre: Theatre in Education following the 1985 Miner’s Strike” Joint South East Wales History/Politics conference 27.06.08

Hopwood.M (2012) “‘Education is nothing less than corruption’: The child and experience.” Bond@50conference, Warwick University, 02.11.12

Proffil

Ar ôl astudio yng Ngholeg y Celfyddydau Dartington, bu Meryl yn gweithio am gyfnod fel actor a gweinyddwr gyda Theatr WOT, sef cwmni theatr i bobl ifanc yng Nghaerdydd. Arweiniodd hyn at nifer o brosiectau yn gweithio gyda drama a phobl ifanc yn Ne Cymru.  Ymunodd Meryl â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2007 fel darlithydd mewn Drama Uwchradd ar ôl gweithio am sawl blwyddyn fel darlithydd mewn Addysg a’r Celfyddydau Perfformio yn y sector Addysg Bellach.  Enillodd radd MA drwy Ymchwil yn 2010, gan edrych ar Theatr mewn Addysg fel ffurf ar theatr wleidyddol.  Ar hyn o bryd, mae hi wedi cofrestru ar gyfer gradd MPhil/PhD ac yn archwilio defnydd Edward Bond o ffigur y person ifanc yn ei ddramâu Birmingham. 

Mae Meryl yn dysgu sawl modiwl yn rhaglenni BA (Anrhydedd) Saesneg a Drama, BA (Anrhydedd) Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol a BA (Anrhydedd) Astudiaethau Addysgol a Drama.  Mae’r rhain yn cynnwys:

• Persbectifau Drama
• Ymarferwyr Theatr
• Dulliau Cyfarwyddo
• Ysgrifennu sgriptiau
• Drama Brydeinig ar ôl y Rhyfel
• Arfer Perfformio

Gwybodaeth bellach

Aelod o’r Bwrdd ac Ymddiriedolwr: Spectacle Theatre http://www.spectacletheatre.co.uk/

Arholwr Allanol: Prifysgol Glyndwr