Dr Louise Allen-Walker

​ ​ ​ ​ ​ ​Position:

Cyfarwyddwr Rhaglen MSc Seicoleg mewn Addysg acUwch Ddarlithydd mewn Seicoleg ac Addysg

​School:

​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

​E- mail:lallen-walker@cardiffmet.ac.uk
​ Telephone:​029 2020 5583
​Room No:​C211

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:

• Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)


Aelodaeth:

• Cymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

• Seicolegydd Siartredig — Aelod Siartredig o Gymdeithas Seicolegol Prydain (CPSYchol)         

     

Diddordebau Ymchwil:

• Niwroaddysg

• Niwropedagogaidd

• Seicoleg mewn addysg

• Niwrowyddoniaeth wybyddol iaithCyhoeddiadau

Cyfnodolion a ddyfarnir gan gymheiriaid:

Allen-Walker, L. S., Bracewell, R. M., Thierry, G., & Mari-Beffa, P. (2018). Facilitation of fast backward priming after left cerebellar continuous theta-burst stimulation. The Cerebellum, 17, 132-142.

 

Allen-Walker, L., & Beaton, A. A. (2015). Empathy and perception of emotion in eyes from the FEEST/Ekman and Friesen faces. Personoliaeth a Gwahaniaethau Unigol, 72, 150-154.

 

Llyfrau/penodau llyfr

Beaton, A. A., Allen-Walker, L., & Bracewell, R. M. (2015). The use of transcranial magnetic brain stimulation to study cerebellar language function. In The Linguistic Cerebellum (tt. 355-375).

 

Papurau'r gynhadledd

Allen-Walker, L., Bracewell, M., Mari-Beffa, P. & Thierry, G. (2015). A role of the cerebellum in semantic integration? The 7th International Symposium of SRC - Brussels 2015 (2016) The Cerebellum, 15, 67-86.

Proffil

Mae Dr Louise Allen-Walker yn uwch ddarlithydd mewn Seicoleg ac Addysg yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd. Cyn ymuno â'r tîm yn 2017, cwblhaodd BSc achrededig BPS mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe, gan raddio yn 2012, a'i MSc mewn Ymchwil Seicolegol ym Mhrifysgol Bangor yn 2013. Cwblhaodd Louise ei PhD yn 2017, a archwiliodd rôl y cerebellwm wrth ragfynegi iaith gan ddefnyddio ysgogi'r ymennydd. Dechreuodd ddarlithio ochr yn ochr â'i PhD ym Mhrifysgol Bangor yn 2015 a chyflawnodd gymrodoriaeth yr academi addysg uwch ar hyn o bryd. Yn y swydd hon canolbwyntiodd yn bennaf ar addysgu dulliau ymchwil.

 

Ers ymuno â'r tîm ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mae Louise wedi bod yn dysgu ar y BA (Anrh) Addysg, Seicoleg ac Anghenion Addysgol Arbennig a'r rhaglenni MSc Seicoleg mewn Addysg, lle mae'n dysgu ei harbenigeddau, dulliau ymchwil meintiol, seicoleg wybyddol a niwrowyddoniaeth, a'u cyfraniad i addysg. Yn ogystal, Louise yw Cyfarwyddwr Rhaglen rhaglen trosi MSc Seicoleg mewn Addysg sydd wedi'i achredu gan y BPS. Mae hi hefyd yn Seicolegydd Siartredig. Mae diddordebau ymchwil Louise yn canolbwyntio ar integreiddio theori seicoleg i addysgu addysgeg ac ymarfer.