Dylan Adams

​Swydd:Uwch Ddarlithydd Addysg
​sgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost:dadams@cardiffmet.ac.uk  
Ffôn:​029 2020 5952
​Rhif Ystafell:D017

 

Ymchwil

Aelodaethau:
• BERA
• UCU
• NUT
• GTCW
• FHEA

Diddordebau Ymchwil:
• Llenyddiaeth
• Addysg Gerdd
• Dysgu Awyr Agored
• Addysg Gynradd
• Adrodd Straeon

Cyhoeddiadau

Peer-refereed Journals:

Adams, D., & Beauchamp, G. (2020). The impact of music making outdoors on primary school aged pupils (aged 7–10 years) in the soundscape of nature from the perspective of their primary school teachers. Journal of Outdoor and Environmental Education, 1-17.

Ellis, C., Beauchamp, G., Sarwar, S., Tyrie, J., Adams, D., Dumitrescu, S., & Haughton, C. (2020). 'Oh no, the stick keeps falling!': An analytical framework of young children's interactions during free play in a woodland setting. Journal of Early Childhood Research.

Adams, D., & Beauchamp, G. (2020). A study of the experiences of children aged 7-11 taking part in mindful approaches in local nature reserves. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning.

Adams, D., & Beauchamp, G. (2019). 'Spiritual moments making music in nature. A study exploring the experiences of children making music outdoors, surrounded by nature.' International Journal of Children's Spirituality, 24(3), pp. 260-275.

Adams, D., & Beauchamp, G. (2018). Portals between worlds: A study of the experiences of children aged 7–11 years from primary schools in Wales making music outdoors. Research Studies in Music Education. May, 2018.

Reynolds, F. and Adams, D. (2014). Sound and Performance in Public Archaeology: Examining the Benefits of Outdoor Learning with Creative Engagement at the Neolithic Site of Tinkinswood Burial Chamber, Vale of Glamorgan. Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture. Volume 7, Issue 1, 2014.

Book Chapters

Beauchamp, G., Davis, S., Haughton, C., Ellis, C., Adams, D., Sarwar, S., ... & Tyrie, J. (2020). Well-being and outdoor learning. Childhood Well-being and Resilience: Influences on Educational Outcomes, 91.

Beauchamp, G., Haughton, C., Ellis, C., Sarwar, S., Tyrie, J. ADAMS, D and Dumitrescu, S. (2019) Ethical considerations in using innovative methods in early education research, in, Brown, Z. and Perkins, H. (ed.) Using Innovative Methods in Early Years Research. London: Routledge 

Professional / Non-refereed Publications:

Adams, D. (2020) Re-minding our Selves of our Natural Communitas. British Education Studies Association Blog. Available at: https://educationstudies.org.uk/blog-post-re-minding-our-selves-of-our-natural-communitas/ (Accessed on 3rd January 2021).

Adams, D. (2020) The renaming of time and the timing of the name. British Education Research Association Blog. Available at: https://www.bera.ac.uk/blog/the-renaming-of-time-and-the-timing-of-the-name

(Accessed on 3rd January 2021).

Adams, D. (2018) A Design For Life. NetworkEdCymru Blog. Available at: http://networked.cymru/a-design-for-life/. (Accessed 12th November, 2018).

Adams, D. (2017). Hmmm! How oral storytelling techniques found in the books of Roald Dahl can be used to enhance children's creative writing. English 4-11. Summer 2017. United Kingdom Literacy Association

Adams, D. and Brassil, K. (2013). The Out of Doors Museum: Being Creative At Prehistoric Monuments. Museum Education Monitor. July 2013 Issue.

Adams, D. (2008). Play to learn. Teaching Wales. Edition 16. Spring 2008. (Accessed 10 May 2014).

Adams, D. (2007). Can music be used to enhance learning in the classroom? Cardiff School of Education and Social Policy Research Papers.

Conference Papers:

Adams, D. and Beauchamp, G. (2019) Spiritual moments making music in nature. A study exploring the experiences of children making music outdoors surrounded by nature. British Educational Research Association (BERA) Annual Conference. 10th - 12th September 2019. Manchester University, Manchester.

Adams, D. and Beauchamp, G. (2019) Being immersive and subversive in nature. A study of the experiences of Key Stage 2 children from four different primary schools taking part in mindful approaches in local nature reserves. British Education Studies .Association (BESA) Conference. 28th June 2019. University of Wales Trinity St David.

Adams, D. and Young, N. (2019) 'Students' well-being, wild-ness and freedom from the 'magic capture' of assessments'. British Education Studies Association (BESA) Conference. 28th June 2019. University of Wales Trinity St David.

Adams, D. and Beauchamp, G. (2018). Musicking in nature and the nature of musicking. BESA Conference, 2018. June 28, (2018). University of Bolton, England.

Adams, D. (2018). Mind the Magic. Mindfulness and the importance of experience in education. NetworkEd Conference. Tramshed. Cardiff.

Adams, D. (2016). Comedy, Carnival, Fantasy and Hope. Discomfort and Delight in Dahl. The Fantastic Mr Fiction, Roald Dahl Conference, November 2016. Cardiff Metropolitan University.

Adams D. and Beauchamp, G. (2016). A study of the experiences of learners and teachers from six different primary schools making music in outdoor rural locations. BESA conference 2016, University of Wolverhampton

Adams, D. and Beauchamp, G. (2015). Portals. A study of the experiences of learners and teachers from four different primary schools, making music in rural outdoor locations. RIME Research in Music Education Conference. University of Exeter.

Adams, D. (2015). How Fantastic is Literacy? This paper explores different definitions of literacy and why it arguably demands discrete attention on an Education Studies course. It examines contemporary theories and focuses on a scene from the film 'The Fantastic Mr Fox' to highlight the possible plurality and potential power of literacy. BESA Conference. Cardiff Metropolitan University.

Adams, D. (2011). Music-Making at Prehistoric Sites Helping to Understand Present Intuition of Music. Leading Music Education International Conference. 1 June, 2011. University of Western Ontario, Canada.

Adams, D. (2010). Exploring the past through drama and music. History Teacher Education Network Conference. Newport University. 19 July, 2010.

& Adams, D. (2010). Music-making: bringing sound into a silent past. The value of creative analogies in the Neolithic Symposium, University of Cardiff. 28 June, 2010.

Other Publications:
Adams, D. (2011) Myth and Melody. CAA. Aberystwyth University. 

Rhys, E. Morgan, R. and Adams, D. (2010) TellyTales. CBEEBIES. BBC.

Rhys, E. Hunt, R. Day, N. and Adams, D. (2006) Rockpool Rap. BBC Network.

Rhys, E. Day, N. and Adams, D. (2004) Evacuees. Time and Tune. BBC Network.

Rhys, E. Day, N. and Adams, D. (2003) Peter Pan. Time and Tune. BBC Network.

Rhys, E. Day, N. and Adams, D. (2002) Alice@Wonderland.com Time and Tune. BBC Network.          

Prosiectau

​Cyllid y Prosiect

​Blwyddyn   

​Rôl ​Cyswllt Gwe
Make and Break  - dysgu awyr agored mewn Siambrau Claddu Neolithig​CADW​2012-2014​Dylunydd gweithgareddau. Arweinydd y Prosiect.
Learning at and from prehistoric sites - Pecyn adnoddau i gefnogi dysgu yn yr awyr agored ar safleoedd cynhanesyddol.​CADW​2014​Awdur
Listen Up! - Adnodd i gefnogi addysg gerddoriaeth yn CA2.Tinopolis​2011Cyd-awdur https://hwb.wales.gov.uk/Resources/#resource/262bb18c-b17a-4151-9668-aa07369df4c8
Syrcas Gerdd - Ymgynghoriaeth addysgol ar gyfer gwefan i gefnogi addysg cerddoriaeth yn CA2.​BBC​2010Cyd-awdurhttp://www.bbc.co.uk/cymru/dysgu/syrcasgerdd/
Stories and Castles - Gweithio gyda'r storïwr Michael Harvey yn darparu HMS ar adrodd straeon ac ysgrifennu creadigol ar gyfer athrawon a dysgwyr CA2.​CADW​2010-2012Arweinydd HMS. Darparwr gweithdai.
Beddgelert Meteorite. Gweithio gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymru y BBC ac Ysgol Dyffryn Nantlle i gynhyrchu cerddoriaeth, naratif a barddoniaeth yn adrodd hanes Meteor ym MeddgelertAmgueddfa Genedlaethol Cymru a BBC Cymru​2009Cyfansoddwr. Arweinydd y Prosiect.
Llanmaes. Dylunio a darparu gweithdai ar gyfer dysgwyr CA2 a CA3 i’w galluogi i gymryd rhan mewn cloddfa archeolegol.Amgueddfa Genedlaethol Cymru ​2008-2013​Arweinydd gweithdai
Songs from Stones. Gweithio gyda'r artist Sean Harris yn dylunio a darparu gweithdai i greu ffilmiau animeiddio gyda dysgwyr CA2 ledled Cymru.​CADW​2009-2013Ymchwilydd / arweinydd HMS / arweinydd gweithdaihttp://cadw.wales.gov.uk/learning/projects/songs-from-stones/?lang=en
BBC BLAST. Darparu gweithdai cerddoriaeth, adrodd straeon, drama a TGCh ar gyfer dysgwyr CA3 / CA4 ledled y DU.​BBC​2008-2012​Arweinydd gweithdai
Mynydd Parys. Prosiect gydag ysgol gynradd Amlwch yn creu barddoniaeth a cherddoriaeth gyda phlant CA2 i adrodd stori Mynydd Parys​Amgueddfa Genedlaethol Cymru​2007

Proffil

Gweithiodd Dr Dylan Adams am nifer o flynyddoedd fel athro ysgol gynradd ac fel ymghynghorydd addysgol cyn symud i addysg uwch.  Mae ei ddiddordebau ymchwil yn  cynnwys:  addysg awyr agored; addysg holistaidd; addysgeg fyfyriol; y celfyddydau mynegiannol a dulliau ffenomenolegol hermeneutig.  Mae’n aelod o Bwyllgor Gweithredol o’r Gymdeithas Astudiaethau Addysg Prydain ( BESA) ac yn Gymrawd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (FRSA) a hefyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ( FHEA).

Gwybodaeth Bellach

Rwyf wedi gweithio fel cyflwynydd ac adroddwr ar gyfer rhaglenni plant a chanllawiau sain.

2005 - Cyfres rhaglenni teledu Watch. BBC

2007 - Canllaw sain i blant. Castell Caerdydd.

2010 - Cyfres Rhaglenni Radio. Persephone Time and Tune. BBC.

2013 - Canllaw sain i blant. Castell Caerdydd.

Yn fy amser hamdden rydw i hefyd yn mwynhau chwarae rygbi cyffwrdd.