Dyddgu Hywel

​ ​ ​ ​ ​Dyddgu Hywel.jpg ​Swydd:​Uwch-ddarlithydd Addysg (Cyfrwng Cymraeg)
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost:dhywel@cardiffmet.ac.uk  
​ Ffôn:​029 2020 5939
​Rhif Ystafell:​C021

 

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil:
• Dysgu a Gyfoethogir gan Dechnoleg (TEL)
• Ymgysylltu â myfyrwyr
• Asesu ar gyfer dysgu
• Darpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn Addysg Uwch

Cyhoeddiadau

Other Publications:
Published Teaching Materials:
https://www.porth.ac.uk/cy/

Prosiectau

Arweinydd y Prosiect:
Prosiect Darpariaeth Gydweithredol: Modiwl 'Come rain or Shine'.
Prosiect cydweithredol rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Bangor, a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Proffil

Mae Dyddgu yn Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd. Ymunodd â'r Ysgol yn 2014. Cyn hynny bu'n addysgu yn y sector Addysg Bellach am dair blynedd fel Darlithydd Dylunio a Thechnoleg a Pheirianneg yng Ngholeg Meirion Dwyfor, a blwyddyn yn addysgu Dylunio a Thechnoleg yn Ysgol Uwchradd Rhydywaun.

Mae'n arwain y ddarpariaeth Gymraeg ar y radd ddwyieithog BA mewn Astudiaethau Addysg Gynradd ac yn cyfrannu at y cwrs BA mewn Astudiaethau Addysg Gynradd (gyda SAC) ac Astudiaethau Plentyndod Cynnar.

Mae ei chyfrifoldebau academaidd ychwanegol yn cynnwys bod yn gymedrolwr ac arholwr i Gyd-bwyllgor Addysg Cymru (CBAC) ac mae'n gweithio'n agos â'r pwnc Safon Uwch, Dylunio a Thechnoleg. Mae'n arholwr allanol i bartneriaid rhyngwladol Prifysgol Metropolitan Caerdydd, a phrifysgolion eraill yn y DU.

Dolenni Allanol

Gwybodaeth Bellach

Arferai Dyddgu chwarae rygbi i Gymru ar lefel ryngwladol. Chwaraeodd mewn ymgyrchoedd y Chwe Gwlad, dau Gwpan Rygbi'r Byd, cystadlaethau Rygbi Ewropeaidd, i dîm rygbi 7 bob ochr Cymru, cynrychiolodd dîm y Barbariaid, ac enillodd 31 o gapiau dros ei gwlad.