Dr Kate North

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​Darlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol, Cyfarwyddwr Rhaglen yr MA Dyniaethau
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:knorth@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2020 5839
​Rhif ystafell:​C021

 

Ymchwil

 

Grwpiau Ymchwil:

 • Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)

Aelodaethau:

 • SFHEA
 • FRSA

 

Diddordebau Ymchwil:

 • Ffuglen
 • Barddoniaeth 
 • Ffuglen gyfoes Prydain ac America
 • Barddoniaeth Brydeinig gyfoes
 • Proses a theori ysgrifennu
 • Ysgrifennu traws-genre 
 • Ysgrifennu Creadigol fel dull ymchwil
 • Cymhwyso ymarfer ysgrifennu
 • Ysgrifennu Creadigol mewn cyd-destunau rhyngddisgyblaetho
 • Naratif Gofal Iechyd
 • Celfyddydau ac Iechyd

Cyhoeddiadau

Books
North, K., Bistro, (2012, Cinnamon Press)
“A direct, nimble and confident voice. Here are poems rooted in experience, rich in their insights.” Penelope Shuttle

North, K., Eva Shell, (2008, Cinnamon Press)
"forensic in its dissection of…emotional landscapes and frequently very funny with it..."   Wales Arts Review

Book Chapters:
North, K. (December 2016) ‘Charles Olson’s Projective Verse; The Breathe and the Line’ in Poetry Workshop (Palgrave)

Short Stories/Poems:
North, K. (2017) 'Fix', in Poetry Wales. Vol 53 Number 1 pp 54

North, K. (Summer/Autumn 2017) 'Going Feral', 'Tours, Jardin' and 'Lucilia Sericata', in Poetry Salzburg Review. 31 pp 40-41

North, K. (March, 2017) ‘Houtsiplou’ in: The Lonely Crowd. Issue 6. pp 73

North, K. (October, 2016) "Pope Penis IX' in Meniscus. Vol. 4 Issue 2, November 2016, pp 63-67 http://meniscus.webs.com/Meniscus_4.2.pdf

North, K. (2015) The New Tent. In Wales Arts Review. 16th October 2015. http://www.walesartsreview.org/the-new-tent-by-kate-north/

North, K. (2015) poetry contribution in Poetry Wales. Vol. 51 Number 2, Winter 2015, pp 57-60

North, K. (August, 2015) Lick. In: Llewellyn, B. (Ed) (2015) Welsh Short Story Network Anthology (Opening Chapter)

North, K. (July, 2015) Mask. In: The Lonely Crowd. Issue 2

North, K. (October 2014) 'Fifteen Arthur Crescent' in The Ghastling: Anthology of Gothic Fiction (Parthian)

North, K. (2014) poetry contribution in Two Thirds North. (Stockholm University Press)

North, K. (2013) 'The Wrong Coat', The Lampeter Review, Issue 7, May, pp 108-114

North, K., This Line is Not for Turning, (2011, Cinnamon Press), pp. 117-120

North, K., Not a Muse: World Poetry Anthology, (2009, Haven Books) pp.167,194,207

North, K., The Pterodactyl's Wing: Welsh World Poetry, (2003, Parthian) pp.104-109

North, K., Reactions; New Poetry, (2000, Pen&inc) pp. 141-4

Cyfnodolion a Thraethodau:
North, K. (2018) 'Understanding and improving the care pathway for children with autism' in: International Journal of Health Care Quality Assurance.

North, K. (March, 2017) ‘Exploring Care for Children with Autism in Wales Using Creative Writing as a Research Method in a Collaborative Study’ in: Writing in Practice.  Issue 3.

North, K. (2014) ‘The Largest Bull in Europe’ New Writing: The International Journal for the Practice and Theory of Creative Writing (Taylor and Francis) http://www.nawe.co.uk/DB/current-wip-edition/articles/exploring-care-for-children-with-autism-in-wales-using-creative-writing-as-a-research-method-in-a-collaborative-pilot-study.html

North K. (2013) 'Roundabout' and 'Ms. H and Me', American, British and Canadian Studies Journal. (2013, Lucian Blaga University Press) Vol.20, June, pp112-120

e-Publications:
North, K., Eva Shell, (2008, Cinnamon Press)

Prosiectau

Yn Nghwmni Geiriau: Dylunio, cyflwyno a gwerthuso gweithdai ysgrifennu ar gyfer gwasanaeth cymorth Footsteps to Recovery Pobl, 2021, Prif Ymchwilydd

Menywod yn Ysgrifennu: Cyfnewidfa gweithdai a chyhoeddi ar-lein i ferched rhwng 16 a 24 oed yng Nghymru a Zimbabwe gyda chefnogaeth y British Council ac mewn partneriaeth â Chanolfan Merched Mabakweoza, 2021, Partner

Exploring care for children with autism in Wales: An interdisciplinary pilot study, Welsh Crucible 2014, Cyd-ymchwilydd

Creative motherhood: a pilot feasibility project of creative writing workshops to enable new mothers to explore concepts of mothering, Welsh Crucible 2014, Cyd-ymchwilydd

Prif Ymchwilydd, Partneriaeth Mewnwelediad Strategol, 2010/11 gyda Cinnamon Press

Proffil

 

Rwy'n ysgrifennu barddoniaeth a ffuglen ac rwy'n dysgu ar y rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig ym Met Caerdydd. Mae gen i BA mewn Saesneg o Brifysgol Aberystwyth, MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol East Anglia a PhD mewn Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol o Brifysgol East Anglia. Mae fy ngwaith diweddaraf yn cynnwys fy nghasgliad straeon byrion Punch (2019), a’m casgliad barddoniaeth The Way Out (2018). Rwyf hefyd yn gweithio fel awdur mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol a gofal iechyd. Mae gen i ddiddordeb mewn cymwysiadau rhyngddisgyblaethol ymarfer ysgrifennu. Gallwch ddarganfod mwy am fy ngwaith ysgrifennu yma: www.katenorth.co.uk neu ddilyn @katetnorth

 

Mae gen i ddiddordeb mewn goruchwylio PhDs yn y meysydd canlynol:

 

Barddoniaeth; Ffuglen; Y broses Ysgrifennu a Theori Ysgrifennu; Ysgrifennu Creadigol mewn Cyd-destunau Rhyngddisgyblaethol, Naratif Gofal Iechyd, y Celfyddydau ac Iechyd

 

Rhagor o wybodaeth

Writing in Practice, Prif Olygydd

Aelod o Bwyllgor Addysg Uwch Cymdeithas Genedlaethol yr Awduron mewn Addysg.