Dr. Cheryl Anthony

​ ​ ​ ​ ​Cheryl Anthony ​Swydd:​Uwch Ddarlithydd ar gyfer TAR Cynradd
​Ysgol:​Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost:canthony@cardiffmet.ac.uk
​Ffôn:​029 2041 6583
​Rhif Ystafell:​B215

 

Cyhoeddiadau

Refereed journals:
JONES, S., TANNER, H., KENNEWELL, S., PARKINSON, J., DENNY, H., ANTHONY, C., BEAUCHAMP, G., JONES, B., LEWIS, H. and LOUGHRAN, A. (2009) Using Video Stimulated Reflective Dialogue to support the development of ICT based pedagogy in Mathematics and Science, The Welsh Journal of Education, 15, pp.63-77.

TANNER, H., JONES, S., KENNEWELL, S., PARKINSON, J., DENNY, H., ANTHONY, C., BEAUCHAMP, G., JONES, B., JONES, D., LEWIS H. and LOUGHRAN, A. (2009) An investigation of the affordances of ICT for the development of effective pedagogy in mathematics and science classrooms - the i-ped project, The Welsh Journal of Education, 15, pp.137-143.

Refereed conference papers:
KENNEWELL, S., BEAUCHAMP, G., JONES, S., TANNER, H., PARKINSON, J., DENNY, H., LEWIS, H., LOUGHRAN, A., ANTHONY, C. and JONES, B. (2009) 'Interactive Whiteboards and all that jazz'. Presented at Research Into Teaching with Whole class Interactive Technologies (RITWIT) conference, Cambridge University, 29th/30th June 2009

Proffil

Ymunais â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ar ôl bod mewn addysg gynradd am dair blynedd ar ddeg fel athro dosbarth a Dirprwy Bennaeth. Cefais fy secondio i Brifysgol Metropolitan Caerdydd fel Uwch Ddarlithydd mewn Mathemateg am flwyddyn yn 2004 ac yna deuthum yn aelod parhaol o’r staff yn 2005, yn darlithio mewn Mathemateg ac Addysg gynradd. Ar ddechrau'r flwyddyn academaidd 2005-2006, cymerais swydd Cyfarwyddwr Rhaglen TAR Cynradd. Swydd a ddaliais am 11 mlynedd. Yn 2014 cefais fy mhenodi'n Brif Ddarlithydd yn y brifysgol. Ym mis Medi 2016 dychwelais i rôl Uwch Ddarlithydd er mwyn caniatáu i mi ganolbwyntio ar fy PhD.

Graddiais o Goleg Addysg Uwch Gwent ym 1991 gyda gradd B.Ed (Anrh) mewn Addysg Gynradd yn arbenigo mewn Mathemateg. Yn 1998 cwblheais MSc mewn Rheolaeth Addysg yn llwyddiannus ym Mhrifysgol Morgannwg. Ar hyn o bryd rwy'n astudio ar gyfer PhD ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd lle rwy'n canolbwyntio ar feysydd Mathemateg Cynradd a TGCh.