Bethan Jones

​Swydd:Uwch Ddarlithydd 
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
E-bost:bvjones@cardiffmet.ac.uk
​Ffôn:​029 2020 5893
​Rhif Ystafell:​B214

 

Ymchwil

Aelodaethau:
• Cymdeithas Addysg Wyddoniaeth

Diddordebau Ymchwil:
• Addysg Wyddoniaeth
• Asesu ar gyfer Dysgu

Cyhoeddiadau

Peer-refereed Journals and Research Reports:

JONES, S., TANNER, H., KENNEWELL, S., PARKINSON, J., DENNY, H., ANTHONY, C., BEAUCHAMP, G., JONES, B., LEWIS, H., & LOUGHRAN, A. (2009) 'Using Video Stimulated Reflective Dialogue to support the development of ICT based pedagogy in Mathematics and Science', The Welsh Journal of Education, 14(2), pp.63-77

TANNER, H., JONES, S., KENNEWELL, S., PARKINSON, J., DENNY, H., ANTHONY, C., BEAUCHAMP, G., JONES, B., JONES, D., LEWIS, H., & LOUGHRAN, A. (2009) 'An investigation of the affordances of ICT for the development of effective pedagogy in mathematics and science classrooms – the i-ped project', The Welsh Journal of Education, 14(2), pp.137-143

KENNEWELL, S., TANNER, H., JONES, S., PARKINSON, J., LOUGHRAN, A., LEWIS, H., BEAUCHAMP, G., JONES, B., AND ANTHONY, C. (2009) Final report to Becta concerning the use of video-stimulated reflective dialogue for professional development in ICT. (Available from http://dera.ioe.ac.uk/1455/

Conference Paper Dissemination:
KENNEWELL, S., BEAUCHAMP, G., JONES, S., TANNER, H., LOUGHRAN, A., LEWIS, H., JONES, B., ANTHONY, C. and PARKINSON, J. (2009) 'Interactive whiteboards and all that jazz' presented at Research Into Teaching with Whole class Interactive Technologies (RITWIT) - An International Conference, The Møller Conference Centre, Cambridge University, June 29-30, 2009

Poster presentation
Jones, B. (2010). To what extent can ITET students be encouraged to change their views and attitudes towards active assessment strategies? Escalate HEA Student Conference, University of Glamorgan on 1.4.2010. 

Prosiectau

Prosiectau Ymchwil wedi'u hariannu:
ProsiectCyllid Swm Blwyddynr Rôl

An investigation of the affordances of ICT for the development of effective pedagogy in mathematics and science classrooms.

​Rhwydwaith Ymchwil Addysgol Cymru (WERN / ESRC)£13,000​​2008​Aelod o'r tîm - Met Abertawe, Y Drindod Caerfyrddin a Met Caerdydd

The use of video-stimulated reflective dialogue for professional development in ICT

​BECTA​£19,950​2008​​Aelod o'r tîm - Met Abertawe, Y Drindod Caerfyrddin a Met Caerdydd

Prosiectau Menter Prifysgol Metropolitan Caerdydd (cynigion llwyddiannus gydag asiantaethau allanol):

 


Gwerth y Prosiect: £25,000. Aelod o'r tîm: Deunydd hyfforddi ar gyfer Llywodraeth Cymru, Sgiliau meddwl a meta-wybyddiaeth mewn perthynas â'r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA). (LlC, 2012 - 2103)


Aelod o'r tîm: DVD Cymraeg 'Arfer Dda yn y Sector Uwchradd' - adnodd hyfforddi ar gyfer staff a hyfforddeion yn y sector Cyfrwng Cymraeg. Trefnais ffilmio a golygu dwy wers gyda'u hadborth (addysg grefyddol a hanes) yn ne ddwyrain a gogledd orllewin Cymru. (Ariannwyd gan Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 2010-11),


Gwerth y Prosiect: £76,615. Aelod o'r tîm: DVD at ddibenion hyfforddi Estyn. Trefnais ffilmio a golygu wyth gwers cyfnod sylfaen a CA2 cyfrwng Cymraeg (llythrennedd, hanes, TGCh, celf, gwyddoniaeth, addysg grefyddol) gyda'u hadborth yn ne ddwyrain Cymru. (Estyn, 2010).


Cyflwyno Hyfforddiant HMS i athrawon cynradd ledled de Cymru ar gyfer PROSIECT DYNAMO (Entrepreneuriaeth) (Llywodraeth Cynulliad Cymru) (2006)

Cynhadledd:

Cyd-drefnydd Cynhadledd Gwyddoniaeth Gynradd 'Inspiring Innovative Primary Science Teachers’ (Mai, 2014) gan ddod â llawer o awduron, ymchwilwyr, athrawon ac ymgynghorwyr enwog ynghyd i rannu dulliau arloesol.

Proffil

 


Ymunais â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd fel Uwch Ddarlithydd mewn Addysg Wyddoniaeth ym mis Medi 2003 ar ôl dysgu mewn nifer o ysgolion uwchradd Saesneg a Chymraeg lleol fel athrawes bioleg / gwyddoniaeth a Phennaeth Bioleg. Graddiais gyda BSc mewn Sŵoleg o Brifysgol Cymru Aberystwyth ym 1989 a chwblheais gwrs TAR mewn Bioleg Uwchradd gyda Gwyddoniaeth yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd ym 1989-90. Erbyn 2011, cwblheais fy ngradd Meistr mewn Addysg yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd.


Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar raglenni TAR Cynradd ac Uwchradd yn ogystal â'r MAEd. Yn flaenorol, bûm hefyd yn gweithio'n helaeth ar y BA Addysg gyda SAC. Rwy'n gweithio'n ddwyieithog ac yn gweithio trwy fy mamiaith pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, er enghraifft, rwy'n cyflwyno'r sesiynau gwyddoniaeth gynradd Cymraeg yn ogystal â chefnogi myfyrwyr sydd wedi'u lleoli mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Rwyf wedi goruchwylio ac asesu hyfforddeion mathemateg a gwyddoniaeth uwchradd ar y Rhaglen Athrawon Graddedig (GTP) ers 2009. Deuthum yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer y tri llwybr Gwyddoniaeth Uwchradd TAR ym mis Medi 2013 ac ym mis Medi 2014 dechreuais oruchwylio traethodau hir MAEd.


Yn 2008-9 gweithiais yn golegol gyda chydweithwyr o Brifysgol Metropolitan Abertawe a'r Drindod Caerfyrddin ar brosiect ymchwil wedi'i ariannu ar gyfer Rhwydwaith Ymchwil Addysgol Cymru (WERN / ESRC). Rwyf wedi gweithio ar lawer o fentrau, gan gynnwys cynhyrchu deunydd hyfforddi ar-lein ar gyfer Llywodraeth Cymru (PISA): DVD hyfforddi Mentor cyfrwng y Gymraeg; DVD arsylwi athrawon ac adborth ar gyfer hyfforddiant Estyn yn ogystal â darparu hyfforddiant HMS DYNAMO (Entrepreneuriaeth) i athrawon cynradd ledled de Cymru.  

Further Information

PGCE Secondary Tutor
PGCE Primary Tutor
MA Tutor
GTP Assessor

In my spare time I relish any opportunity to be outdoors walking my dog or jogging along the Taff trail.