Digwyddiadau

​​​​ Cardiff Met Sport Banner Logo 

Defnyddir y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC) ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau chwaraeon a rhai heblaw chwaraeon trwy gydol y flwyddyn. Dysgwch am ddigwyddiadau i ddod yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol isod neu trwy'r Ap Chwaraeon Met Caerdydd.

Os hoffech chi holi am archebu digwyddiad yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol, yna cysylltwch â wrogers@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch 029 2041 6777.​


Enw'r​ Digwyddiad

Dyddiad ac Amser

Cyfleusterau Dim ar Gael

Digwyddiadau Cyfunol 

6 Tachwedd 2022 9-5pm

NIAC

Diwrnod Agored

12 Tachwedd 2022 9-5pm

NIAC/AA

Digwyddiad Athletau Met vs Birmingham

30 Tachwedd 2022 6.30-10pm

NIAC

Pencampwriaeth Agored Iau

4 Rhagfyr 2022 9-5pm

NIAC

Digwyddiad Elusennol Bigmoose

11 Rhagfyr 2022 9-5pm

NIAC

Digwyddiad Athletau Nadolig

18 Rhagfyr 2022 9-5pm

NIAC

Staff Chwaraeon Met Oddi Cartref​

19 Rhagfyr 2022 Trwy'r Dydd

Pob Cyfleustr

Pencampwriaeth Agored Iau

8 Ionawr 2023 9-5pm

NIAC

Digwyddiad Athletau Non Thomas

22 Ionawr 2023 9-5pm

NIAC

Pencampwriaethau Hŷn/Dan 15 Oed

28/29 Ionawr 2023 9-5pm

NIAC

Pencampwriaethau Dan 13/17/20 Oed

4/5 Chwefror 2023 9-5pm

NIAC


​​Ffoniwch NIAC ar 029 2041 6777 i holi am unrhyw newidiadau munud olaf i'r rhestr digwyddiadau.

Parcio Ceir  

Cliciwch yma​ i weld yr holl feysydd parcio sydd ar gael ar Gampws Cyncoed Met Caerdydd.​​