Digwyddiadau

Defnyddir NIAC (y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol) ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau chwaraeon a rhai heblaw chwaraeon trwy gydol y flwyddyn. Cliciwch ar y ddolen isod os hoffech ddarganfod mwy am ddigwyddiadau sydd ar ddod yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol:

Os hoffech chi holi am archebu digwyddiad yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol yna cysylltwch â wrogers@cardiffmet.ac.uk neu ffoniwch 02920 416777.

​​
Ffoniwch NIAC ar 02920 416777 i holi am unrhyw newidiadau munud olaf i'r rhestr digwyddiadau.


Parcio ceir  

Cliciwch yma​  i weld yr holl feysydd parcio sydd ar gael ar Gampws Cyncoed Met Caerdydd.


Llety Lleol

Park Inn - Gogledd Caerdydd