Chwaraeon Plant

​​​​​​​​Yn ystod y tymor mae dros 2800 o blant (5 oed +) yr wythnos yn mynychu amrywiaeth o academïau chwaraeon a drefnir gan Chwaraeon Met Caerdydd. Rydym hefyd yn cynnal cyrsiau chwaraeon yn ystod gwyliau'r ysgol, ac yn ystod gwyliau'r Pasg a'r haf rydym yn cynnal Gwersylloedd y Ddraig, gwersylloedd aml-weithgaredd i blant 4 - 14 oed.

Gan wneud defnydd llawn o'n cyfleusterau helaeth rydym yn annog plant i fod yn egnïol, i ddatblygu eu sgiliau ac i ryngweithio â ffrindiau, gan roi agwedd iach ac actif iddynt tuag at fywyd.

 
​​​​​​​​


Academïau Chwaraeon

Cliciwch yma

i gael gwybodaeth am ein hystod o academïau chwaraeon iau.

Ffitrwydd Iau

Cadw'n heini mewn amgylchedd hwyliog a diogel gyda goruchwyliaeth hyfforddwyr.  Cliciwch yma am fwy o wybodaeth