Cyngor i Ymgeiswyr>Gwybodaeth am Gymwysterau>English Language Requirements

Gofynion Iaith Saesneg

TGAU Saesneg Iaith gradd C neu uwch, neu gyfwerth, yw gofyniad sylfaenol pob rhaglen Israddedig ac Ôl-radd ac eithrio rhaglenni Hyfforddiant Athrawon UTT lle mae angen gradd B. Mae angen gradd uwch ar rai o'n rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio ein tudalennau cwrs am ofynion penodol. Enghreifftiau o gymwysterau amgen a dderbynnir yn lle gradd C TGAU yw:


Cymhwyster GraddCEFR​Noder:
IELTS (Academaidd)​​6.0 (with no element below 5.5)​B2
​Cambridge English Advanced ​169 (no element below 162)​B2
Prawf Seiliedig ar y Rhyngrwyd TOEFL​​72​B2
​Pearson Academic​52 (no element below 51)​B2
​Prawf Saesneg GETS Met Caerdydd
​75% (no element below 75%)​B2
Sgiliau Hanfodol Cyfathrebu Lefel 3​Pass
Sgiliau Gweithredol Lefel 2 Saesneg​Pass
​IGCSE English as a First Language​C
TGAU Iaith Saesneg
(o 2017 yn Lloegr)
​4Am fwy o wybodaeth


Derbynnir cymwysterau Iaith Saesneg Ewropeaidd ar gyfer mynediad:

GwladCymhwysterGradd Angenrheidio
​Awstria​Matura / Reifeprufung2 (Gut)​
​DenmarcBevis ar gyfer Studentereksamen7​
​Yr Almaen​Abitur10 (ar yr amod bod y Saesneg wedi'i chymryd fel pwnc Hauptfach / Leistungskurs)​
Gwlad yr IâStudentsprof​​9
​Yr Iseldiroedd/td> ​Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs​8
​Norwy​Vitnemal fra den Videregaende Skole​4
​Sweden​Avgangsbetyg/Slutbetyg​VG / 4

Cyrsiau Saesneg Cyn-Sesiynol a GETS

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnig cyrsiau Saesneg Cyn-Sesiynol a all alluogi myfyrwyr i gyrraedd y lefel iaith Saesneg ofynnol os nad yw eu gradd IELTS flaenorol yn ddigonol.  Ewch i dudalen Canolfan Hyfforddi Saesneg (ELTC) i gael mwy o wybodaeth am ofynion, ffioedd a dyddiadau derbyn. Os hoffech wneud cais, cysylltwch â Derbyniadau (askadmissions@cardiffmet.ac.uk), gan gynnwys copi o'ch tystysgrif IELTS.