Ymchwil>Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021>Astudiaeth Achos Effaith - Defnyddio COMPS mewn Busnes

Defnyddio Paradeimau Rheoli Gweithrediadau Cyfoes (COMPS) i drawsnewid perfformiad busnes

Yr Athro Mark Francis, Yr Athro Andrew Thomas, Dr Peter Dorrington, Yr Athro Claire Haven-Tang, Dr Rachel Mason-Jones


Defnyddiodd y Ganolfan Llif Gwerth (VFC) £100k o gyllid grant ymchwil cystadleuol i ddatblygu a chymhwyso Paradeimau Rheoli Gweithrediadau Cyfoes (COMPS) mewn busnesau awyrofod, pensaernïol, modurol, bwyd a gweithgynhyrchu meddygol. Arweiniodd hyn at arbedion o £32 miliwn gan y cwmni drwy berfformiad busnes gwell, enillion ar fuddsoddiad o 32,000%. Cyflawnwyd hyn drwy gynorthwyo Make UK (Cymru) i wella strategaethau perfformiad busnes 319 o gwmnïau, gan eu helpu i ddatblygu rhwydweithiau cadwyni cyflenwi mwy effeithlon a chydweithredol.

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos Effaith y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil