Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Rachel Mason-Jones

Dr Rachel Mason-Jones

Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Gweithrediadau a’r Gadwyn Gyflenwi 

  

Adran:  Marchnata a Strategaeth 

Rhif Ffôn: +44 (0) 29 2020 6447 

E-bost: rkmason-jones@cardiffmet.ac.uk 

 

Mae Dr Rachel Mason-Jones yn Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Gweithrediadau a'r Gadwyn Gyflenwi.  Ymunodd â thîm Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn 2016 ar ôl treulio 13 mlynedd cyn hynny ym Mhrifysgol De Cymru fel Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi.  Cyn ymuno â'r byd academaidd roedd Rachel wedi treulio nifer o flynyddoedd mewn diwydiant yn gweithio yn y meysydd modurol, awyrofod ac olew a nwy.  Sefydlwyd ei phrofiad diwydiannol yn gyntaf fel Peiriannydd Mecanyddol, ac yna symudodd i mewn i Reoli'r Gadwyn Gyflenwi.   Enillodd Rachel ei PhD o Brifysgol Caerdydd ac yno roedd yn canolbwyntio ar ymchwilio i effaith rhannu gwybodaeth am berfformiad cadwyni cyflenwi.   Mae profiad addysgu Rachel wedi cynnwys modiwlau ôl-radd ac Israddedig mewn cadwyni cyflenwi cynaliadwy, rheoli risg, rheoli gweithrediadau strategol a chysylltiadau masnachol. 

 

Mae diddordebau ymchwil ac addysgu cyfredol Rachel ym meysydd cadwyni cyflenwi cynaliadwy a gwydn, moeseg a CSR a'i effaith ar reoli ein cadwyni cyflenwi byd-eang ac edrych ar allu a datblygiad cadwyn gyflenwi technoleg adnewyddadwy.


Ymchwil

Aelodaeth 

Uwch Gymrawd yr HEA (SFHEA) 

Diddordebau ymchwil 

Rheoli'r gadwyn gyflenwi gynaliadwy fyd-eang a'r strategaeth,  

Cadwyni cyflenwi cadarn ac ystwyth, 

Moeseg a CSR a'i effaith a'i reolaeth mewn cadwyni cyflenwi byd-eang,  

Pŵer a'i ddefnydd mewn cysylltiadau strategol mewn rheoli'r gadwyn gyflenwi 

Datblygu a rheoli cadwyn gyflenwi technoleg ynni adnewyddadwy. 

Cyhoeddiadau

Papurau a dderbyniwyd sy'n aros am eu cyhoeddi

Davies, P. and Mason-Jones, R "Communities of Interest as a Lens to Explore the Advantage of Collaborative Behaviour for Developing Economies;  An Example of the Welsh Organic Food Sector"  Special Issue for International Journal of Entrepreneurship and Innovation. Publication due November 2016  – Volume 17(4).

 Rhai a gyhoeddwyd 

White, G.R.T,  Parfitt, S.,  Lee, C. and   Mason‐Jones, R.  "Challenges to the Development of Strategic Procurement: A Meta‐Analysis of Organizations in the Public and Private Sectors" 2016, Strategic Change 25 (3), 285-298

Razak, A.A,  Rowling, M., White, G. and  Mason-Jones, R.  "Public sector supply chain management: A triple helix approach to aligning innovative environmental initiatives" 2016 Форсайт

Thomas, A.J., Mason-Jones, R., Davies, A. and John, E.G. "Reducing turn-around variability through the application of Six Sigma in aerospace MRO facilities."  Journal of Manufacturing Technology Management, 2015,  26 (3), 314-332

 Thomas, A., Mason-Jones, R., D Turner, D., Davies, P.,  O'Doherty, T. and  O'Doherty, D.  "Tidal and Marine Energy in the UK–Identifying the Future Challenges for Supply Chain Development" 2013,  Advances in Manufacturing Technology XXVII, 655

Childerhouse, Paul; Hermiz, Ramzi; Mason-Jones, Rachel; Popp, Andrew; Towill, Denis R "Information flow in automotive supply chains - present industrial practise"
Industrial Management & Data Systems; Volume 103 No. 3; 2003
 
Childerhouse, Paul; Hermiz, Ramzi; Mason-Jones, Rachel; Popp, Andrew; Towill, Denis R  "Information flow in automotive supply chains - identifying and learning to overcome barriers to change" Industrial Management & Data Systems; Volume 103 No. 7; 2003

Mason-Jones, R., Popp, A. and Towill, D.R. "What information does the supply chain truly need and will it be forthcoming?" International Journal of Agile Manufacturing. Vol. 4, Issue 2, pp111-132, ISBN 1536-8352.

Mason-Jones, R. and Towill, D. R. "Coping with Uncertainty: Reducing Bullwhip in Global Supply Chains" Supply Chain Forum: An International Journal, 2000, Vol. 1, pp40-45.

Mason-Jones, R. and Towill, D. R. "Using the Information De-Coupling Point for competitive Advantage" International Journal of Logistics Management, 1999, Vol. 10, No. 2, pp13-26.

Naylor B., Mason-Jones R., Towill D.R., Childerhouse, P "Integrating lean manufacture and agile supply", Proceedings of the 4th International Symposium in Logistics, Florence, July 1999, pp185-190, ISSN 88-86281-37-4

Berry  D., Evans G.N., Mason-Jones R. and Towill D.R., "The BPR SCOPE Concept In Leveraging Improved Supply Chain Performance" Business Process Management Journal.

Mason-Jones R, Naylor J.B and Towill D.R "Lean, Agile or Leagile? Matching your supply chain to the market"  International Conference on Production Research, Limerick, 9th-13th August 1999.

Clegg B., Boardman J., Boardman A. and Mason-Jones R. "Designing an Optimal Product Introduction Process for an Extended Enterprise in the Aerospace Sector" INCOSE 1999, Brighton, 6th – 10th June.

Mason-Jones R., Wingrove S., Alexander I. and Naim M., "Developing a Simulator for the Aerospace Extended Enterprise Product Introduction Process." INCOSE 1999, Brighton, 6th – 10th June.

Evans G.N, Mason-Jones R. and Towill D.R, "The SCOPE Paradigm of Business Process Re-Engineering"  Business Process Management Journal, 1999 Vol 5, No 2, pp 121 – 136.

Mason-Jones R., Berry D., and Naim M.M., "A Systems Engineering Approach to Manufacturing Systems Analysis", Integrated Manufacturing Systems, 1998, Vol. 9, No. 5 and 6, pp 350 – 366. ISSN 0957 6061.

Mason-Jones R., and Towill D. R, "Shrinking the Supply Chain Uncertainty Circle" The Institute of Operations Management Control Journal, 1998, September, Vol. 24, No. 7, pp 17 – 23. ISSN 0266 1713.

Mason-Jones R., and Towill D. R, "Time Compression in the Supply Chain: Information Management is the Vital Ingredient", Logistics Information Management, 1998, Vol. 11, No. 2 and 3, pp 93 – 105.  ISSN 09576053.

Mason-Jones R., and Towill D. R., "Enlightening Supplies", Manufacturing Engineer, 1997, Vol. 76, No. 4, pp 156 - 161. ISSN 0956-9944.

Mason-Jones R., and Towill D. R., "Information enrichment: designing the supply chain for competitive advantage", Supply Chain Management An International Journal, 1997, Vol. 2, No. 4, pp 137-149. ISSN 1359-8546.

Mason-Jones, R., Naim, M.M. and Towill, D.R., "The Impact of Pipeline Control on Supply Chain Dynamics", International Journal of Logistics Management, 1997, Vol. 8, No. 2, pp 47-62. ISSN 0957-4903

PAPURAU CYNHADLEDD: 

Stephens, V, White, G.R.T,  and   Mason‐Jones, R "Problematising the Concept of 'Sustainability' in the Supply Chain through Systematic Literature Review' to be presented at BAM Sept 2016.

Afolayan, A., White, G.R.T,  and   Mason‐Jones, R "Why Knowledge Acquisition is Important to effective Supply Chain Management: The Role of Supply Chain Managers as Knowledge Acquisitors" to be presented at BAM Sept 2016.

Davies, P. and Mason-Jones, R.,  "Community of Interest Member Types as an Indicator of Motivation Behind Collaborative Practice" to be presented at BAM Sept 2016.

 Mason-Jones, R.,  Davies, P.,  Thomas, A.,  Mason-Jones, A. and   O'Doherty, D "Tidal energy supply chains: do you want to dip your toe in the water?" Sustainable Design and Manufacturing 2014 Part 2, 825

A Thomas, RK Mason-Jones, P Davies, 2013  "Defining the Characteristics of Tidal Energy Supply Chains"  presented at  ICMR13

A J Thomas, Rachel Mason-Jones, P Byard, M Evans 2012 " Top Down or Bottom Up? Identifying the Best Approach to Achieving Manufacturing and Economic Performance in SMEs" International Conference on Manufacturing Research Aston 2012.

Invited Papers

Mason-Jones R, Towill DR "Vaincre I'incertitude : reduire l'effet coup de fouet sur les Supply Chains", Logitique & Management, 1999, Vol. 7, No. 1, pp7-14, ISSN 1250 7970.

Mason-Jones, R., Naylor, B. and Towill, D. R. "Engineering the Leagile Supply Chain" International Journal of Agile Management Systems, 2000, Vol. 2, No. 1, 54-61.

 

Prosiectau

        

Ariannwr 

(Ee: Cyngor Ymchwil / Diwydiant) 


Gweithgaredd 

(Ee: Ymchwil 

Ymgynghoriaeth)

Rôl 

(Ee: Prif Ymchwilydd / Cyd-Ymchwilydd) 


Cyfanswm Cost y Prosiect Incwm 

 

Prifysgol Morgannwg 

 

 

Ymchwil - Rheoli Cadwyn Gyflenwi'r sector technoleg
 adnewyddadwy
Prif Ymchwilydd, arweinydd y  prosiect Yn parhau 
£10,000

 

SIP

Optimeiddio defnydd Stoc yn

 Continental

 

Cyd-ymchwilydd 

 

Cronfa SIP 

 

£5,000

 

Cysylltiadau allanol

Adolygydd ar gyfer y Cylchgronau canlynol: - 

Supply Chain Management: An International Journal  

International Journal of Production Economics  

International Journal of Logistics Management  

  

Adolygydd ar gyfer yr Argraffiadau Arbennig canlynol:

International Journal of Logistics 

CIPFA Journal of Finance and Management of Public Services 

  

Golygydd ar gyfer y rhifyn arbennig canlynol: - 

Strategic Change: BIEF "The Evolution of Social Enterprise" i'w gyhoeddi Medi 2017 

  

Adolygydd Grantiau 

Adolygydd ar gyfer Cronfa Marsden, y Gymdeithas Frenhinol, Seland Newydd