Ymchwil>Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021>Astudiaeth Achos Effaith - Technoleg mewn Addysgu Iaith

Gwella defnydd addysgwyr o dechnoleg mewn addysgu iaith ar draws Ewrop ac Ewrasia


Trwy gyllid grant o €804K, effeithiodd y prosiect Technolegau Rhyngweithiol mewn Addysgu Iaith (iTiLT) ac ymarfer addysgeg dros 9,300 o addysgwyr a elwodd tua 50,000 o fyfyrwyr ar draws Ewrop ac Ewrasia. Cynhyrchwyd deunyddiau’r cwrs mewn 6 iaith a mynychodd 1,327 o ymarferwyr addysgu weithdai iTilt. Dynodwyd iTilt yn ‘Stori Llwyddiant’ gan Erasmus+, categori a neilltuwyd ar gyfer prosiectau sy’n nodedig oherwydd eu heffaith, eu cyfraniad at lunio polisïau, canlyniadau arloesol neu ddull creadigol, ac yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i eraill.

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos Effaith y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil