Ymchwil>Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021>Astudiaeth Achos Effaith - Arweinyddiaeth 20Twenty a Dyfodol Adeiladu Cymru

Gwella perfformiad ac ymarfer busnes trwy hyfforddiant arweinyddiaeth sy’n seiliedig ar ymchwil: Rhaglenni Arweinyddiaeth 20Twenty a Dyfodol Adeiladu Cymru

Yr Athro Brian Morgan, Yr Athro Nick Clifton, Yr Athro Mark Francis, Yr Athro Robert Huggins, Dr Daniel Prokop, Dr Piers Thompson, Yr Athro Andrew Thomas a’r Athro Gareth Loudon


Mae ymchwil y Ganolfan Arweinyddiaeth Greadigol a Menter (CLEC) wedi llywio polisi ac arfer rhanbarthol a chenedlaethol rhanddeiliaid y sector, gan arwain at dwf BBaCh sylweddol a gwell canlyniadau busnes. Mae dwy raglen CLEC, 20Twenty Leadership a Dyfodol Adeiladu Cymru, wedi sicrhau twf busnesau bach a chanolig dros £155m, ar draws 900 o fusnesau, gan warchod a/neu greu dros 2,000 o swyddi a chreu 25 o fusnesau newydd. Mae CLEC wedi ysgogi £7m mewn cyllid grant gan sicrhau elw treth dalwr o £148m – buddsoddiad o 2,000%.

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos Effaith y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Dolenni Perthnasol

20Twenty Leadership Wales | Dod yn Arweinydd Grymus