Hafan>Newyddion>Tywysog Cymru yn dathlu arloesedd bwyd yng Nghymru ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Tywysog Cymru yn dathlu arloesedd bwyd yng Nghymru ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

Ei Uchelder Brenhinol yn Ymweld â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ddydd Mawrth, 11 Mehefin

Roedd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn falch iawn o groesawu Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru heddiw, wrth iddo ymweld i ddathlu’r diwydiant gwymon llewyrchus ac arloesedd bwyd yng Nghymru. Amlygodd yr ymweliad y camau sylweddol sy’n cael eu cymryd yn y sectorau hyn yn lleol ac yn fyd-eang.Aeth Ei Uchelder Brenhinol ar daith o amgylch Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd – canolbwynt sy’n arwain y byd sy’n darparu cymorth cynhwysfawr i fusnesau bwyd, gan dynnu ar arbenigedd Prifysgol Metropolitan Caerdydd mewn gwyddor bwyd, maetheg, dieteteg, deddfwriaeth bwyd, a mwy.

Tynnodd yr Athro David Lloyd, Cyfarwyddwr ZERO2FIVE, sylw at effaith y Ganolfan: “Yn ZERO2FIVE, rydym yn falch o gefnogi mwy na 100 o gwmnïau bwyd a diod o Gymru bob blwyddyn.

“Mae ein gwaith gyda chynnyrch arloesol, fel y bar byrbrydau gwymon pob a ddatblygwyd gyda High Tide a Câr-y-Môr, yn dangos potensial gwymon fel adnodd cynaliadwy.

“Mae ymweliad y Tywysog yn dyst i arwyddocâd ein gwaith partneriaeth wrth yrru’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru yn ei flaen.”

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd, yr Athro Rachael Langford: “Roeddem yn falch iawn o groesawu Tywysog Cymru i’r Brifysgol, a chael y cyfle i drafod rhai o’r arloesi sylweddol mewn gwyddor bwyd a chynaliadwyedd sy’n digwydd trwy bartneriaethau’r Brifysgol yma yng Nghymru.

“Roedd yr ymweliad hwn yn tanlinellu ymrwymiad Prifysgol Metropolitan Caerdydd i weithio gyda’n partneriaid i arloesi arferion cynaliadwy a datblygu ymchwil ag effaith byd go iawn sydd o fudd i’r amgylchedd a’r economi.”

Mae Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnwys arbenigwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn gwyddor bwyd, maetheg, dieteteg, deddfwriaeth bwyd, iechyd yr amgylchedd, safonau masnach, datblygu cynnyrch newydd a gwyddorau biofeddygol. Mae ZERO2FIVE yn gartref i 50 o staff, gan gynnwys 12 o gwmnïau cysylltiedig sydd wedi’u lleoli mewn cwmnïau cynnyrch bwyd ac sy’n darparu cymorth o ddydd i ddydd a throsglwyddo gwybodaeth i’w busnes cynnal.

Yn ystod ei ymweliad, aeth Tywysog Cymru ar daith o amgylch nifer o gyfleusterau, gan gynnwys ceginau datblygu ac ystafell synhwyraidd ar gyfer profi cynnyrch. Dysgodd am gyfraniadau’r Ganolfan i’r diwydiant bwyd a diod a’r cymorth ymarferol sydd ar gael i fusnesau.

Cymerodd y Tywysog ran hefyd mewn digwyddiad a oedd yn arddangos y defnydd arloesol o wymon gan fusnesau byd-eang ar draws diwydiannau amrywiol. Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ar y cyd gan The Earthshot Prize a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, yn tanlinellu rôl hollbwysig ffermio gwymon atgynhyrchiol wrth hyrwyddo cynaliadwyedd.

Roedd yr arddangosfa arloesi yn cynnwys busnesau o Gymru, y DU, a’r Gymanwlad sy’n defnyddio gwymon i ddatblygu cynnyrch. Ymhlith y busnesau dan sylw roedd Notpla, Enillydd Gwobr Earthshot 2022, a Sea Forest – a gyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Earthshot 2023. Mae’r busnesau hyn yn enghraifft o’r atebion arloesol y mae Gwobr Earthshot yn ceisio’u darganfod a’u cefnogi i dyfu.