Hafan>Newyddion>Prop Clwb Rygbi Met Caerdydd, Joe Cowell yn arwyddo cytundeb proffesiynol gyda Rygbi Caerdydd

Prop Clwb Rygbi Met Caerdydd, Joe Cowell yn arwyddo cytundeb proffesiynol gyda Rygbi Caerdydd

​​​​​​
Joe Cowell gyda chyd-chwaraewr, Roma Zheng
Joe Cowell gyda chyd-chwaraewr, Roma Zheng

Myfyriwr Meistr Joe Cowell yw'r myfyriwr diweddaraf o Met Caerdydd i symud o Gyncoed i Barc yr Arfau.​​

Gan ddilyn ôl troed enwog pobl fel Syr Gareth Edwards wrth symud i chwarae yn y Glas a Gwyn enwog Rygbi Caerdydd, mae cyn-brop Cymru dan 20 oed wedi treulio'r pedair blynedd diwethaf yn chwarae Super Rugby BUCS wrth astudio am radd mewn Cyflyru Chwaraeon, Adsefydlu a Thylino a gradd meistr mewn Datblygiad Athletau Ieuenctid.​​

​​Mae ei 51 ymddangosiad i Met Caerdydd yn tynnu sylw at ansawdd y profiad chwaraeon perfformiad uchel ym Met Caerdydd, a'r dewis arall i lwybr academi y clwb i rygbi proffesiynol y mae'r Brifysgol yn ei gynnig.

Joe Cowell
Joe Cowell

​Er bod gorffennol rygbi Met Caerdydd yn cynnwys pobl fel Edwards, JJ Williams ac Alan Martin yn mynd ymlaen i chwarae rygbi o'r radd flaenaf, mae arwyddo Cowell gyda Rygbi Caerdydd yn fwy o dystiolaeth eto o hanes cyfoethog diweddar Met Caerdydd o fyfyrwyr sy'n ennill cytundebau proffesiynol, yn dilyn arwyddo Roma Zheng gyda'r Harlequins y llynedd, lle ymunodd â'i gyd-Saethwyr Luke Northmore ac Alex Dombrandt.

Wrth siarad â Joe am arwyddo cytundeb academi uwch gyda Rygbi Caerdydd a'i gyfnod ym Met Caerdydd, dywedodd: "Ar ôl bod gyda Met Caerdydd am bedair blynedd, rwy'n falch iawn o arwyddo i Rygbi Caerdydd yn barod ar gyfer y tymor nesaf. Rwy'n hynod ddiolchgar am y cyfleoedd a'r amlygiad a gefais yma ym Met Caerdydd.

"Mae rhaglen Rygbi Met Caerdydd a phroffesiynoldeb yn rhywbeth sydd wedi fy rhoi mewn lle gwych yn barod i gymryd y camau nesaf yn fy ngyrfa."

Mae gan Cowell un perfformiad Rygbi Caerdydd eisoes wedi iddo gael ei alw i chwarae gan Gaerdydd yn erbyn Toulouse yn 2021, pan oedd rhai o garfan y tîm cyntaf yn sownd mewn cwarantîn.

Un dyn sydd wedi bod yn allweddol wrth gefnogi datblygiad Joe yw Dr Daniel Milton, Pennaeth Rygbi Perfformiad Dynion ac Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Hyfforddi. Yn dilyn arwyddo Joe gyda Rygbi Caerdydd, dywedodd Daniel: "Mae Joe wedi bod yn fyfyriwr rhagorol sy'n cynrychioli popeth yr ydym am ei weld mewn Saethwr. Tîm yn gyntaf, gwaith caled a gostyngeiddrwydd sydd wrth wraidd ei gyfraniad i Rygbi Met Caerdydd.

“Rwy'n gwybod y bydd Joe yn ffynnu yn Rygbi Caerdydd ac mae pob un ohonom yma yn edrych ymlaen at wylio ei gamau nesaf mewn rygbi proffesiynol."​