Dr Wenna Lu

​​​

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6030
Cyfeiriad E-bost: wlu@cardiffmet.ac.uk

Cyn ymuno â Metropolitan Caerdydd yn 2014, enillodd Wenna ei PhD mewn Economeg ym Mhrifysgol Caerdydd o dan deitl y traethawd "The Pricing of the risks in the Carry Trade". Ei maes ymchwil yw cyllid rhyngwladol, prisio asedau a modelu anwadalrwydd. Hi yw arweinydd y modiwl Marchnadoedd Cyfalaf a Deilliadau ar gyfer myfyrwyr lefel 6 a lefel 7 ac mae’n addysgu econometreg ar gyfer myfyrwyr economaidd lefel 6 yn ystod semestrau’r hydref ar hyn o bryd. Mae Wenna hefyd yn goruchwylio traethodau hir MSc a PhD. 

Cyhoeddiadau

Copeland and Lu 2016, "Dodging the Steamroller: Fundamentals versus the Carry Trade". Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (forthcoming).

Papurau Gwaith 

Lu 2016, "Conditional FX Volatility Risk Premiums in the Carry Trade" In: 2nd International Conference in Applied Theory, Macro and Finance (AMEF) in Thessaloniki

Arghyrou, Lu and Panayiotis 2015, "Exchange Rate Uncertainty and Derivations from PPP: Evidence from the G7 area" In: EMF 2015 Forum in Rotterdam

Lu 2015, "Conditional FX Volatility Risk Premiums in the Carry Trade"

Lu and Wong 2014, "The Carry Trade and Decomposed Foreign Exchange Market Volatilities" In: 7th International Workshop Methods in International Finance Network in Namur