Sara Johnson

​​​​

Uwch Ddarlithydd    

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Rheoli Digwyddiadau 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6791
Cyfeiriad E-bost: shjohnson@cardiffmet.ac.uk

Enillodd Sara radd dosbarth cyntaf o Brifysgol Oxford Brookes (1995) a bu'n gweithio am 14 mlynedd mewn diwydiant, o fewn y sectorau awyrennau, bwyd a manwerthu yn Llundain, yn ogystal â bod â’i busnes ei hun.  Symudodd Sara i Gymru ac mae’r symudiad hwn wedi ei galluogi i ddilyn gyrfa academaidd sydd wedi caniatáu iddi gynnwys ei gwybodaeth a'i phrofiad o ran datblygu bwyd a rheoli digwyddiadau o fewn ei haddysgu.  

Ymunodd Sara ag UWIC yn 2007 ac mae wedi addysgu ar ystod eang o gyrsiau rheoli gan gynnwys rhaglenni MSc. Ar hyn o bryd mae hi’n diwtor i flwyddyn 3 ac yn gyfrifol am ofal bugeiliol i fyfyrwyr rheoli. Mae Sara hefyd wedi dechrau ar PhD.