Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Russell Smith

Dr Russell Smith

​​​

Uwch Ddarlithydd mewn Economeg 

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid Rhif

Ffôn: +44(0)29 2041 6367

Cyfeiriad E-bost: rsmith@cardiffmet.ac.uk 

Ymunodd Russell ag UWIC ym mis Ebrill 1992 ac mae wedi addysgu economeg rhyngwladol; economeg a rhaglenni cysylltiedig ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig ar draws amrywiaeth o gyrsiau gradd ac isradd.  Mae diddordebau ymchwil penodol Russell yn cynnwys theori tonnau hir ac, yn fwy diweddar, economi gwleidyddol yr economi cymdeithasol ac adfywio economaidd. Mae prif ffocws yr ymchwil i'r economi cymdeithasol yn cynnwys uno theori ac arfer ar draws disgyblaethau’r gwyddorau cymdeithasol.   

Gyda chydweithwyr eraill yn Ysgol Reoli Caerdydd, helpodd Russell i sefydlu Athrofa Ymchwil i Fentrau Cydweithredol Cymru (Sefydliad ar gyfer Astudiaethau Cydweithredol Caerdydd bellach). Fel aelod sy’n dal yn weithgar o CICS, mae wedi cydweithio ar nifer o brosiectau ymchwil, papurau cynhadledd a chyhoeddiadau. 

​​

Cyhoeddiadau

Papurau Cyfnodolion 

Smith, R. Arthur L, Cato M S and Keenoy T. (2008) “Entrepreneurial Energy: Associative Entrepreneurship in the Renewable Energy Sector in Wales”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 14, 5, 313-29.


Penodau Llyfrau 

Smith, R. Arthur, L. Cato, M. S. and Keenoy, T. (In Press) “Workers’ self-management underground: the experience of Tower Colliery in Wales” in Atzeni M (ed), Alternative Work Organisations; Palgrave Business and Management Series

Smith, R. Arthur L, Cato M S and Keenoy T. (2011) “A narrative of power: Tower Colliery as an example of worker control through co- operative work organisation”, The Journal of Labour and Society, Vol XIV (3)

Smith, R. Arthur, L., Cato, M.S. and Keenoy, T. (2008) “Where is the ‘social’ in social enterprise?” in Fuller. D., Jonas, A. E. G. and Lee, R. (eds), Interrogating Alterity: Alternative Economic and Political Spaces, Basingstoke; Ashgate