Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Mohammed Hamdan

Dr Mohammed Hamdan

Mohammed Hamdan

Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifeg

Adran: Cyfrifeg, Economeg a Chyllid 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6078
Cyfeiriad E-bost: mhamdan@cardiffmet.ac.uk

Mae Dr Mohammed Hamdan (BSc, Pg. Mae DIP, MSc, PhD) yn uwch ddarlithydd mewn Cyfrifeg a Chyllid. Mae ganddo PhD mewn Cyfrifeg a Chyllid o Brifysgol De Cymru. Dyfarnwyd ei PhD iddo yn 2013 am ei thesis a archwiliodd lawer o faterion gan gynnwys: Rheoli Arferion cyfrifo, lefel soffistigeiddrwydd systemau costio, Costio seiliedig ar Weithgareddau, addysg cyfrifeg, a Diwylliant Sefydliadol. Mae wedi cyflwyno ei waith mewn cynadleddau academaidd o'r rheng-uchaf a adolygwyd gan gymheiriaid gan gynnwys cynhadledd Cymdeithas Cyfrifeg a Chyllid Prydain (BAFA). Cyn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2014, bu'n gweithio fel darlithydd cyswllt yn y Gyfadran Busnes a Chymdeithas, Prifysgol De Cymru. Mae Mohammed yn aelod o Gymdeithas Gyfrifeg a Chyllid Prydain. Mae Mohammed yn ymchwilydd rhagweithiol ym maes cyfrifeg a Chyllid gan ganolbwyntio'n benodol ar arferion Rheoli Cyfrifeg. Mae Mohammed yn gyd-aelod o'r Academi Addysg Uwch (FHEA). Yn olaf, mae Mohammed yn arholwr allanol ar gyfer gradd Rheoli Busnes BA (Anrh) Prifysgol Bolton a gradd Cyfrifeg BA (Anrh) Coleg Bradford.   


Ymchwil 

Technegau rheoli cyfrifeg. 

Systemau cyfrifo costau gan gynnwys Arferion cyfrifo costau yn seiliedig ar Weithgaredd (ABC).

Cymhwyso damcaniaethau cynlluniau wrth gefn a sefydliadol i reoli cyfrifeg.

Cerdyn Sgorio Cytbwys. 

Llywodraethu Corfforaethol

Cyhoeddiadau 

Hanifa, H., Hamdan, M., a Haffar, M. (2018) 'Dividend policy in the banking sector in G-7 and GCC countries A comparative study', Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 8(3), 70-79. http://doi.org/10.22495/rgcv8i3p5

Hamdan, M. 2016, The Complexity of Costing Systems in Syria: Contingent- and Institutional-based Understanding,Cynhadledd Flynyddol BAFA, Mawrth, Prifysgol Caerfaddon.

Haffar, M., Al-Hyari K., Abu-Zaid, M. K., Djbarni, R. a Hamdan, M. 2016 'An Analysis of the Influence of Employee Readiness for Change on TQM Implementation' Cynhadledd Academi Wyddoniaeth, Peirianneg a Thechnoleg y Byd, Awst, Llundain.

Haffar, M., Enongene, L. N., Hamdan, M. a Gbadamosi, G. 2016 ' The Influence of National Culture on Consumer Buying Behaviour: An Exploratory Study of Nigerian and British Consumers' International Journal of Economics and Management Engineering, Vol:3, issue: 8, tt.3582 – 3587.