Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Melanie Tibbatts

Melanie Tibbatts

Rheolwr Adnoddau a Gweithrediadau Ysgol 

Adran:  Uwch Dîm Rheoli a Chynllunio
Ffôn: +44 (0) 29 2041 6415
Cyfeiriad E-bost: mtibbatts@cardiffmet.ac.uk

Yn adrodd i Ddeon Ysgol Reoli Caerdydd, rwy'n chwarae rhan ganolog yn rheolaeth yr Ysgol, gan arwain y modd y darperir gwasanaethau proffesiynol a sicrhau bod canlyniadau'n cyd-fynd â nod strategol y Brifysgol o ddod yn un o 50 Prifysgol Uchaf y DU.Mae gen i'r cyfrifoldeb cyfan dros reolaeth gyffredinol yr Ysgol, gan gynnwys cyllidebau a chyllid, adnoddau dynol, dyrannu gofod, cyfathrebu, iechyd a diogelwch a rheoli risg.Rwy'n cymryd rhan weithredol mewn datblygu strategaeth a pholisi, cyrchu adnoddau a datblygu seilwaith yr Ysgol a sicrhau ei datblygiad effeithlon a gweithredol, gan ymdrechu am ragoriaeth broffesiynol ym mhob maes gweithgaredd. 

Fel rhan o'r ymgyrch i wella perfformiad, rwy'n cofleidio ac yn cefnogi datblygiad yn erbyn Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU, gan gefnogi datblygiad proffesiynol cychwynnol a pharhaus staff academaidd a staff cymorth yn yr Ysgol.Rwy'n fentor i staff a myfyrwyr ac yn ceisio creu amgylchedd sy'n dangos cydraddoldeb, ymddiriedaeth a pharch er mwyn cyflawni ein gweledigaeth strategol. 

Rwyf wedi dal swyddi uwch mewn Addysg Bellach ac Uwch gan gynnwys Pennaeth Derbyn a Matriciwleiddio, Rheolwr Arholiadau ac Asesiadau a Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr. 

Mae datblygiadau newydd cyffrous yn cynnwys yr Ysgol Dechnolegau a lansiwyd ym mis Chwefror 2018 ac a fydd yn symud i leoliad newydd ar Gampws Llandaf yn 2019-2020.  Mae'r Ysgol wedi'i sefydlu i fynd i'r afael â galw myfyrwyr ac angen cyflogwyr a bydd yn canolbwyntio ar y Cyfryngau Digidol a Thechnoleg Smart, Gwyddor Data a Gwybodeg a Thechnoleg Dylunio a Pheirianneg. Mae dros 20 o sefydliadau wedi cymeradwyo'r Ysgol newydd gan gynnwys Sony, y BBC, Swyddfa Ystadegau Gwladol ac ystod eang o gwmnïau a cholegau digidol a thechnoleg o fewn Rhanbarth Prifddinas Caerdydd, a fydd yn gweithio mewn partneriaeth â ni i ddatblygu a darparu rhaglenni cymhwysol.