Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Kelvin Hughes

Dr Kelvin Hughes

​​​​​

Deon Cyswllt, Dysgu ac Addysgu (Rhaglenni Cartref) 

Adran: Tim Uwch Reolwyr a Chynllunio
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6361
Cyfeiriad E-bost: kmhughes@cardiffmet.ac.uk

Dr Hughes yw Deon Cyswllt Dysgu ac Addysgu (Rhaglenni Cartref), ac mae'n gyfrifol am bob agwedd ar Ddysgu ac Addysgu ar gyfer Rhaglenni’r Ysgol a leolir yng Nghaerdydd.  Mae'n Gadeirydd Bwrdd Arholi profiadol sy’n cadeirio Byrddau Arholi gartref a thramor yn gyson. 

Mae Dr Hughes hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoliadau ac Achosion Arbennig y Brifysgol ac mae wedi bod yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o gyflwyno a gweithredu nifer o Reoliadau allweddol.  Mae hefyd yn eistedd ar Banel Cydnabod Uwch Gymrodorion /Cymrodorion AAU y Brifysgol. 

Ymunodd Dr Hughes â’r Brifysgol ym mis Hydref 2001 a bu'n addysgu ar amrywiaeth o gyrsiau cyfrifiadura yn bennaf ym meysydd rhaglennu a datblygu cronfeydd data.  Cyn hynny bu'n gweithio am 8 mlynedd fel darlithydd cyfrifiadura yng Ngholeg Ystrad Mynach, ac enillodd gymhwyster TAR yn ystod y cyfnod hwnnw.  Bu hefyd yn gweithio fel Cydymaith Ymchwil yn UWCC yn datblygu rhaglen efelychu ar gyfer asesu'r risg i gerddwyr ar groesfannau pelican mewn ardaloedd a reolir gan systemau rheoli traffig trefol! Noddwyd yr ymchwil hwn gan Labordy Ymchwil Ffyrdd (TRRL) yr Adran Trafnidiaeth.  

Mae ganddo radd PhD a gradd BSc o Brifysgol Cymru ac roedd ei ymchwil yn cynnwys datblygu rhaglenni efelychu a modelau sylfaenol ym maes modelu dyfeisiadau lled-ddargludyddion. 

Gwasanaethodd Dr Hughes fel Pennaeth Adran o 2006 - 2012 gan oruchwylio'r meysydd Cyfrifiadura ac Iaith/ Astudiaethau Diwylliannol.  Yn 2012 fe'i penodwyd i’r swydd Deon Cysylltiol y mae ynddi ar hyn o bryd.