Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Kathryn Addicott

Dr Kathryn Addicott

Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol   

Adran: Astudiaethau Busnes
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6360
Cyfeiriad E-bost: kaddicott@cardiffmet.ac.uk

Ymunodd Kathryn ag Ysgol Reolaeth Caerdydd yn 2009, ac mae’n Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol o fewn yr Adran Astudiaethau Busnes a'r Grŵp Maes HRM. Mae hi’n arweinydd modiwlau ar draws rhaglenni ar lefel israddedig, ac ôl-radd: y modiwl Lefel 5 - 'HRM mewn Cyd-destun', y modiwl MBA - 'Rheoli Pobl mewn Cyd-destun Byd-eang', a'r modiwl HRM MSc - 'Materion Cyfoes mewn HRM'. Mae hi hefyd yn addysgu fel rhan o dîm ar nifer o fodiwlau eraill megis y modiwl Lefel 4 'Sylfeini HRM', y modiwl MBA 'Pobl a Sefydliadau', a’r modiwl IBM MSc  'Sefydliadau a Diwylliant mewn Cyd-destun byd-eang'. Yn ogystal, mae hi'n goruchwylio myfyrwyr sy'n cymryd prosiectau Capstone MBA, Lefel 6 Lansio Prosiectau Menter, a Lefel 6 Traethodau Hir. Cyn hyn roedd yn Diwtor Blwyddyn 1 ar gyfer y radd Busnes ac Astudiaethau Rheoli. 

Ymchwiliodd PhD Kathryn i ymddygiad entrepreneuraidd rheolwyr sy’n fenywod yn y trydydd sector, a oedd yn cynnwys adolygiad o ddysgu, rheoli adnoddau dynol, rheoli’r trydydd sector, entrepreneuriaeth a rhywedd.  Mae ei diddordebau ymchwil eraill wedi bod ym meysydd rheoli, cyfathrebu, dysgu yn y gwaith ac ymarfer yn pontio'r cenedlaethau, a rheoli newid. 

Bu Kathryn yn Uwch Ddarlithydd am wyth mlynedd gyda'r Ganolfan Dysgu Gydol Oes ym Mhrifysgol Morgannwg, ac roedd yn Gydlynydd Hyfforddi i Ganolfan Cymru ar gyfer Pontio'r Cenedlaethau a ariennir gan LlCC, sy’n gyfrifol am ei wasanaeth hyfforddiant ac ymgynghori ledled Cymru. Mae hi hefyd wedi addysgu ystod o gyrsiau achrededig ar gyfer y Ganolfan ar gyfer Addysg Gydol Oes ym Mhrifysgol Caerdydd.  Roedd y cyrsiau hyn yn cynnwys Merched mewn Rheolaeth, Rheoli Personél ac Adnoddau Dynol, a Rheoli yn y Sector Gwirfoddol.  Cyn gweithio mewn AU, roedd ganddi wyth mlynedd o brofiad o reoli yn y sector gwirfoddol, yn fwyaf diweddar fel Dirprwy Gyfarwyddwr sefydliad gwirfoddol yn ymwneud â seilwaith.    

Enillodd MBA gyda Rhagoriaeth ym Mhrifysgol Morgannwg ym 1997, dyfarnwyd TAR (PCET) iddi o Brifysgol Caerdydd yn 2006, a Thystysgrif Ôl-radd mewn Ymchwil Gymdeithasol Gymhwysol o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2010.  Mae Kathryn yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA), ac yn Aelod Academaidd Cyswllt o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), sydd ill dau yn rhwydweithiau proffesiynol hanfodol ar gyfer datblygiad parhaus addysgu, dysgu a gweithgareddau ymchwil. 

Roedd Kathryn yn gysylltiedig â datblygu a dilysu ein MSc newydd mewn HRM, a chymeradwyo CSM yn ffurfiol gan CIPD fel Canolfan gymeradwy.