Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Helene Grousset-Rees

Hélène Grousset-Rees

​​​

Darlithydd Twristiaeth 

Adran:  Rheoli Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau
Rhif Ffôn: +44(0)29 2​020 5684
Cyfeiriad E-bost: hgrousset-rees@cardiffmet.ac.uk​

Mae profiad diwydiant Hélène yn amrywiol ac yn gyflenwol: dechreuodd ei gyrfa yn gweithio i grŵp gwestai mawr yn yr Almaen am sawl blwyddyn yn y maes gwerthu a rheolaeth blaen swyddfa.  Ar ôl astudio ar gyfer MSc mewn Rheoli Twristiaeth ym Mhrifysgol Surrey, aeth ymlaen i weithio yn y diwydiant twristiaeth yn Ne Cymru mewn ystod o benodiadau rheolaethol a ganiataodd iddi ennill profiad helaeth mewn marchnata twristiaeth, rheoli digwyddiadau yn ogystal â chyllido a chynllunio strategol ar gyfer prosiectau twristiaeth allweddol.  Mae hi wedi cydweithio ag ystod eang o sefydliadau twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau ac wedi datblygu diddordeb penodol mewn marchnata digidol sy'n gysylltiedig â busnesau twristiaeth bach a micro o ganlyniad. 

Mae Hélène wedi bod yn rhan o'r tîm Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau ers 2005.  Mae hi'n dysgu pynciau amrywiol megis Rheoli Twristiaeth yn yr Amgylchedd Naturiol, Astudio Maes, Marchnata Digidol, Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau, a Chyflogadwyedd.  Hélène hefyd yw'r tiwtor blwyddyn ar gyfer rhaglenni twristiaeth Lefel 4 ac mae'n goruchwylio myfyrwyr ar eu prosiectau traethawd blwyddyn olaf. 


Ymchwil 

Mae hi'n ar hyn o bryd yn gwneud gwaith ymchwil ar Ddoethuriaeth sy'n canolbwyntio ar Arferion Ymchwil Marchnad Ddigidol Busnesau Twristiaeth Bach a Micro yng Nghymru.  

Prosiectau 

Rhaglen Mewnwelediad Strategol gyda Capital Region Tourism yn cydweithredu ar eu prosiect diagnosteg TGCh i fusnesau bach a chanolig.  

Dolenni Allanol