Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Esperanza Tevar-Terol

Esperanza Tevar-Terol

​​​

Uwch Ddarlithydd mewn Sbaeneg  ​

Adran: Datblygiad Proffesiynol a Sgiliau Iaith 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6436
Cyfeiriad E-bost: etevar@cardiffmet.ac.uk

Mae Esperanza yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y radd BA (Anrh.) Rheoli Busnes Rhyngwladol yn Ysgol Reoli Caerdydd. Mae hi hefyd yn Uwch Ddarlithydd mewn astudiaethau Sbaeneg a Rhyng-ddiwylliannol. 

Graddiodd Esperanza o Brifysgol Alicante (Sbaen) ym 1989 gan ennill “Licenciatura en Filosofía y Letras” (gradd Anrhydedd yn cyfuno Astudiaethau Sbaeneg a Saesneg). Yn 1993 enillodd radd Meistr mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol (MA) gan UWCC yn yr Ysgol Astudiaethau Saesneg. Canolbwyntiodd ei thesis MA ar wella cymhwysedd cyfathrebol trwy gynnwys sgiliau cyfathrebu rhyng-ddiwylliannol yn y cwricwlwm iaith dramor. Fel rhan o'i datblygiad proffesiynol parhaus, ym 1999, enillodd Esperanza TAR mewn Addysg Bellach yn UWIC. 

Cyn cychwyn ar ei gyrfa yn UWIC ym 1993, roedd Esperanza yn cael ei chyflogi gan yr Adran Astudiaethau Ewropeaidd yng Ngholeg Prifysgol Cymru Caerdydd (UWCC) ym 1990, gan ddysgu myfyrwyr israddedig am 3 blynedd. 

Yn bennaf, ei meysydd dysgu yw Sbaeneg Busnes ac Astudiaethau Rhyng-ddiwylliannol. Mae hi hefyd yn goruchwylio traethodau hir israddedig a phrosiectau busnes. 

Mae gan Esperanza nifer o rolau yn yr ysgol sy'n cynnwys: 

Cadeirydd Grŵp Maes ar gyfer y grŵp maes Ieithoedd ac Astudiaethau Rhyng-ddiwylliannol 
Cydlynydd Ieithoedd Tramor Modern yn Ysgol Reoli Caerdydd 
Arweinydd modiwl ar gyfer pob modiwl iaith Arweinydd modiwl ar gyfer Ymwybyddiaeth Ryng-ddiwylliannol ar gyfer Busnes Tiwtor Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 ar gyfer myfyrwyr Rheoli Busnes Rhyngwladol 
​Cymedrolwr ar gyfer masnachfraint Rheoli Busnes Rhyngwladol BA yng Ngholeg Prifysgol Rhyngwladol ym Mwlgaria 

Mae Esperanza hefyd yn aelod o'r Pwyllgor Dysgu Seiliedig ar Waith a'r Pwyllgor Darpariaeth Gydweithredol 


Diddordebau ymchwil 

Diddordebau ymchwil 

Er bod diddordebau ymchwil cychwynnol Esperanza wedi canolbwyntio ar ddysgu a dysgu Sbaeneg fel iaith dramor, mae profiad addysgu dyddiol dros y blynyddoedd wedi ehangu'r diddordebau ymchwil hyn i gynnwys: 

Amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad traws-ddiwylliannol 
Cymdeithaseg 
Dysgu iaith ymreolaethol a rôl Rhith-amgylchedd ddysgu 
Dylunio deunydd addysgu / dysgu Sbaeneg at ddibenion galwedigaethol / penodol 
Profi ac asesiadau iaith 

Ar ôl cwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymchwil Gymdeithasol Gymhwysol, mae Esperanza wrthi ar hyn o bryd yn gwneud ymchwil ar gyfer ei Astudiaethau Doethuriaeth. Mae ei hymchwil PhD yn canolbwyntio ar thema rhyngwladoli Addysg Uwch a phrofiadau myfyrwyr o “ryngwladoli gartref”. 

Mae Esperanza hefyd yn aelod o'r grŵp ymchwil Llywodraethu, Atebolrwydd a Chyfiawnder Cymdeithasol yn Ysgol Reoli Caerdydd.