Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Dr Vera Ndrecaj

Dr. Vera Ndrecaj

Dr. Vera Ndrecaj Uwch Ddarlithydd a Rheolwr Prosiect MBA Coleg y Gwlff 

Cyfeiriad E-bost: vndrecaj@cardiffmet.ac.uk

Uwch Ddarlithydd a Rheolwr Prosiect Menter CSM (Coleg y Gwlff MBA) yw Vera Ndrecaj. Mae'n Ddarlithydd Prifysgol brofiadol, yn ymchwilydd ac yn ymgynghorydd gyda hanes dangosol o weithio yn y diwydiant addysg uwch. Cyn ymuno â'r Ysgol Reoli, Darlithydd mewn Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi oedd Dr Ndrecaj ym Mhrifysgol De Cymru lle mae wedi cyfarwyddo rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yn llwyddiannus. 

Enillodd Dr Ndrecaj ei Ph.D. ym Mhrifysgol De Cymru, y DU. Ffocws ei hymchwil oedd y cysyniad o Alluoedd Dynamig yng nghyd-destun Caffael Strategol. Enillodd Dr Ndrecaj hefyd Feistr Gweinyddiaeth Fusnes o Brifysgol Morgannwg, TARCHE o Brifysgol De Cymru, BA (Anrh) mewn Busnes a Rheolaeth o Brifysgol Morgannwg, BTEC o Brifysgol Morgannwg, HND o Goleg Glan Hafren, a Prince2 yn ffurfio Gweithiwr Achredu Rhyngwladol APMG: AxeLOS Global Best Practice, y DU. 

Mae hi hefyd yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch (FHEA), yn aelod o Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (MIntLM), Aelod o'r Sefydliad Rheoli Siartredig (CMI) ac yn Aelod Cyswllt o'r Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (AMCIPS).

Mae'n aelod golygyddol o fwrdd y Cyfnodolyn Rhyngwladol o Astudiaethau Busnes a Gweinyddol.

Mae Dr Ndrecaj wedi cyflwyno mewn cynadleddau rhyngwladol o fri yn y VU Amsterdam, Nottingham, Dulyn, Manceinion, a'r UNISA, Pretoria, De Affrica. Fe'i gwahoddwyd fel prif siaradwr yn y cynadleddau academaidd a phroffesiynol rhyngwladol. 

Mae ei chefndir a'i diddordeb ymchwil parhaus yn rhyngddisgyblaethol yn ei hanfod. Mae wedi goruchwylio nifer o astudiaethau MBA a DBA yn llwyddiannus. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn damcaniaethau ac athroniaethau Rheoli ac Arweinyddiaeth, Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi a Systemau Gweithredol yn Gynaliadwy, a Galluoedd Dynamig.

Ar hyn o bryd mae'n ysgrifennu ei llyfr cyntaf sef "Procurement Strategic Management: Dynamic Capabilities Perspective".

Ymchwil

Yn ei hanfod, mae cefndir Dr Ndrecaj a diddordeb ymchwil parhaus yn rhyngddisgyblaethol. Mae wedi goruchwylio nifer o astudiaethau MBA a DBA yn llwyddiannus. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn damcaniaethau ac athroniaethau Rheoli ac Arweinyddiaeth, Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi a Systemau Gweithredol yn Gynaliadwy, a Galluoedd Dynamig.


Cyhoeddiadau

Cyfnodolyn: 

Ndrecaj, V., Ringwald, K. (2020) The common challenges facing public sector procurement in Sub-Saharan Africa: Case of Ghana, Uganda, Tanzania and Sierra Leone, African Journal of Business and Economics Research (Dan Adolygiad). 

Ndrecaj, V., Ringwald, K., Parfitt, S. (2020) An assessment of the competitive 'footprint' of Small Independent Retailers: A four-factor model, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research (Dan Adolygiad). 

Ndrecaj, V., Ringwald, K., Parfitt, S. (2020) Entrepreneurial motivation and the four- factor model, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, (Dan Adolygiad). 

Ndrecaj, V., Rowlands, H., a Coombs, H (2020) Dynamic Capabilities in Public Procurement: A Myth or reality?, Strategic Management Journal,  (Dan Adolygiad). 

Ndrecaj, V., Mahbubur, R. (2020) Understanding Lean Six Sigma Through the Lens of Dynamic Capabilities, International Journal of Six Sigma, (Dan Adolygiad). 

Mahbubur, R., Ndrecaj, V., (2020) Promoting Life Cycle Assessment (LCA) in SMEs in the Leather Industry in Bangladesh", Journal of Small Business and Enterprise Development, ( Dan Adolygiad)  

White, G., Sarpong, D. a Ndrecaj, V. (2015) Sustainable packaging: Regulations and operational challenges in a manufacturing SME's, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 6 (4). [Yn y Wasg]. 

Traethawd Ymchwil PhD: 

Ndrecaj. V (2018) A critical and analytical study of dynamic capabilities in strategic procurement: Case of Six Welsh Local Authorities. [Ar-lein]. Ar gael ar: https://pure.southwales.ac.uk/en/studentthesis/a-critical-and-analytical-study-of- deinamig-galluoedd-mewn-strategol-caffael-yr-achos-chwe-cymraeg-lleol- awdurdodau(0415d245-1dff-48da-a619-2c7819e3cada).html. 

Papurau a gyflwynir mewn Cynadleddau: 

Ndrecaj, V. (2016) Challenges to the Development of Strategic Procurement in Albania. 3rd Annual International Conference 'Albanian Studies Day'. 28 – 30 Ebrill 2016. Tirana, Albania. 

Ndrecaj, V. a Ringwald, K. (2015) A Framework of Competitive Advantage in Public Sector Organisation: Development and Deployment of Dynamic Capabilities. 24ain Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA). 29 Mawrth – 1 Ebrill 2015. Prifysgol VU Amsterdam, yr Iseldiroedd. 

Ringwald, K.; Jones, G.; Kostyra, G. a Ndrecaj, V. (2014) Lessons learned from the development of a Procurement Competency Framework for the Public Sector: 'We don't know what we don't know'. Cynhadledd Caffael Cyhoeddus Rhyngwladol (IPPC), 14 – 16 Awst 2014. Dulyn, Iwerddon. 

Ringwald, K.; Ndrecaj, V. (2014) An Investigation into the common challenges facing public sector procurement in Sub-Saharan Africa. 6ed Cynhadledd Myfyrwyr Ymchwil Caffael Cyhoeddus. 28 – 29 Ebrill 2014. Nottingham, Lloegr. 

Ringwald, K.; Ndrecaj, V. (2014) Driving economic development through public sector procurement. An introductory study to identify the common challenges facing public sector procurement in Sub-Saharan Africa. 23ain Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA). 13 – 16 Ebrill 2014. Johannesburg, De Affrica. 

Ringwald, K.; Ndrecaj, V. (2014) Small Independent Retailers Entrepreneurial Motivation and for factor competitive advantage Model. 37fed Cynhadledd Flynyddol y Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE). 5 – 6 Tachwedd 2014. Manceinion, Lloegr. 

Ringwald, K.; Ndrecaj, V. a Parfitt, S. (2015) Pre-Commercial Procurement: Challenges for procurement professionals and SME suppliers in pursuit of innovation for the public sector. 24ain Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA). 29 Mawrth – 1 Ebrill 2015. Prifysgol VU Amsterdam, yr Iseldiroedd. 

Ringwald, K.; Parfitt, S.; Ndrecaj, V. (2013) Entrepreneurial learning through reflective practice. Competitive advantage for small independent retailers. 36ain Cynhadledd Flynyddol y Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE). 12 – 13 Tachwedd 2013. Caerdydd, Cymru. 

Ringwald, K.; Parfitt, S.; Ndrecaj, V. (2014) Developing Competitive Advantage for SMEs in the Construction Industry Welsh Perspective. 37fed Cynhadledd Flynyddol y Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE). 5 – 6 Tachwedd 2014. Manceinion, Lloegr. 

Roberts, A.; Pickernell, D. a Ndrecaj, V. (2016) Public Sector Procurement and Regional Development: The Case of NHS Wales. 45fed Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Wyddoniaeth Ranbarthol Rhyngwladol: Sector Prydain ac Iwerddon (RSAIBIS). 30 Awst – 1 Medi 2016. Newquay, Lloegr. 

Erthyglau Papur Newydd: 

Ndrecaj, V. (2013) Public Procurement Reforms and Challenges. Shekulli, 24ain Rhagfyr 2013 [Ar-lein]. Ar gael ar: http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=37251&kat=92 

Ndrecaj, V. (2015). The need for a continuous reform in public procurement. Sot News, 23Rhagfyr 2015 [Ar-lein]. Ar gael ar: http://www.sot.com.al/opinione/për-një-reformimrrënjësor-në-prokurimin-publik 


Prosiectau

Ymchwil a Gomisiynwyd: 

Ringwald, K.; Parfitt, S.; Ndrecaj, V. (2014) An Analysis of the Construction Industry in Wales with the following objectives: 

1. To understand the composition of the construction industry in Wales.

2. To understand which companies are targeting public sector contracts as a source of revenue. 

Ringwald, K.; Ndrecaj, V. (2014) A baseline study of Public Sector Procurement staff resources in relation to spend. 

Ringwald, K.; Ndrecaj, V. (2014) NHS Supply Chain Development with the following aims: 

1. To analyse the non-pay spend in each category and relate that spend to the supplier population in Wales by sector, identifying where there is potential for increased spend in Wales by sector.

2. To investigate how the economic benefits to Wales could be increased through supply chain development support targeted through the Business Wales provision.. 

Cynadleddau a Fynychwyd: 

36ain Cynhadledd Flynyddol y Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE). 12 – 13 Tachwedd 2013. Caerdydd, Cymru. 

23ain Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA). 13 – 16 Ebrill 2014. Johannesburg, De Affrica. 

6ed Cynhadledd Myfyrwyr Ymchwil Caffael Cyhoeddus. 28 – 29 Ebrill 2014, Nottingham. 

Cynhadledd Caffael Cyhoeddus Rhyngwladol (IPPC), 14 – 16 Awst 2014. Dulyn, Iwerddon. 

37fed Cynhadledd Flynyddol y Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE). 5 – 6 Tachwedd 2014. Manceinion, Lloegr. 

24ain Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Addysg ac Ymchwil Prynu a Chyflenwi Rhyngwladol (IPSERA). 29 Mawrth – 1 Ebrill 2015. Prifysgol VU Amsterdam, yr Iseldiroedd. 

3ydd Cynhadledd Ryngwladol Flynyddol 'Albanian Studies Day'. 28 – 30 Ebrill 2016. Tirana, Albania. 

45fed Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Wyddoniaeth Ranbarthol Rhyngwladol: Sector Prydain ac Iwerddon (RSAIBIS). 30 Awst – 1 Medi 2016. Newquay, Lloegr. 

Dolenni allanol

Coleg y Gwlff – Rheolwr Prosiect MBA (Rhan-amser) 

Prifysgol Gorllewin yr Alban – Goruchwyliwr DBA 

Cyfnodolyn Rhyngwladol Astudiaethau Busnes a Gweinyddol - Aelod o fwrdd golygyddol