Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Barbara Barnes

Barbara Barnes

​​​

Darlithydd / Tiwtor Blwyddyn 2 Astudiaethau Busnes a Rheolaeth Fusnes (BABMS) 

Adran: Astudiaethau Busnes 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 6420​
E-bost: ​bbarnes@cardiffmet.ac.uk​

Mae Barbara yn Ddarlithydd yn yr Ysgol Reolaeth, gan ddysgu pynciau Rheolaeth Adnoddau Dynol, Arweinyddiaeth a Rheolaeth yn bennaf. Ar hyn o bryd hi yw'r tiwtor blwyddyn ar gyfer y myfyrwyr trydedd flwyddyn sy'n astudio'r rhaglen BA Busnes a Rheolaeth.  Mae hyn yn golygu ei bod yn gyfrifol am gefnogi myfyrwyr gydag ymholiadau sy'n gysylltiedig â'u hastudiaethau academaidd neu eu perfformiad a'i bod yn gallu atgyfeirio myfyrwyr sydd angen gofal bugeiliol neu gefnogaeth bellach. 

Ar ôl blynyddoedd lawer yn gweithio yn y sector bancio a chyllid a chyfnod byr yn rhedeg ei busnes ei hun, ymgymerodd Barbara â’i TAR yn 2007/8 a dechreuodd weithio fel darlithydd cyflogedig fesul awr i nifer o Brifysgolion ledled Cymru.  

Cymerodd Barbara ran yn y rhaglen Elevate ym Met Caerdydd, Prifysgol Cymru Casnewydd a'r Drindod Dewi Sant.  Rhaglen oedd hon yn targedu dysgwyr anhraddodiadol yn y gweithle, a ddyluniwyd i gynnig modiwlau ar lefel AU, ond ei gyflwyno yn y gweithle. 

Dechreuodd swydd amser llawn yma yn Met Caerdydd ym mis Medi 2014.  Mae Barbara yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch, ac o'r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Mae hi'n Aelod Cyswllt (Academaidd) o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD). Mae ganddi hefyd ddiploma ôl-raddedig mewn Anghenion Addysgol Arbennig (Anawsterau Dysgu Penodol).