Ysgol Reoli Caerdydd>Staff>Angela Joseph

Angela Joseph

​​​​​

Prif Ddarlithydd 

Adran: Astudiaethau Busnes 
Rhif Ffôn: +44(0)29 2041 7156
E-bost: ajoseph@cardiffmet.ac.uk​

Mae gan Angela radd israddedig yn y Gyfraith a LLM (gyda Rhagoriaeth) ac mae hefyd yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.  

Ers ymuno â'r Brifysgol ym 1999 mae wedi dal nifer o rolau rheoli ar draws ystod o raglenni. Rhwng 2010 a 2015 hi oedd Pennaeth yr Adran Fusnes a Rheolaeth a bu’n gweithio gyda chydweithwyr i ddatblygu nifer o gyrsiau a modiwlau newydd yn amrywio o lefel Sylfaen i ôl-raddedig. 

Mae gan Angela brofiad eang gyda cholegau rhyngwladol ledled y byd sydd wedi darparu sylfaen gadarn ar gyfer rhannu arfer gorau a chreu gwell dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o bwysigrwydd amrywiaeth ddiwylliannol. Mae ei chariad at addysgu wedi golygu ei bod yn dal i chwarae rhan fawr yn y broses o ddarparu modiwlau cyfraith. Eleni mae hi wedi bod yn gweithio'n agos gyda chydweithwyr i ddatblygu deunyddiau rhyngweithiol ar-lein i gefnogi anghenion penodol myfyrwyr ymhellach.