Skip to main content

Martin Honey

Uwch Ddarlithydd

Adran: Cyfrifyddu, Economeg a Chyllid

Rhif/lleoliad swyddfa: 02.41F, Adeilad Ogwr, Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:+44 (0)2920 416429

Cyfeiriad e-bost: mhoney@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Martin yn darlithio ar amrywiaeth eang o bynciau yn ymwneud â chyllid. Mae hefyd wedi dysgu'n helaeth ar gyrsiau rheoli lletygarwch sy'n cwmpasu agweddau ariannol, economaidd, rhyngwladol a chyfoes ynghyd â chyrsiau ar ddylunio cyfleusterau lletygarwch. Bu gynt yn gydlynydd traethawd hir ar gyfer yr adran.

Wedi ei addysgu ym Mhrifysgol Surrey, mae wedi gweithio i gwmni gwestai rhyngwladol yn flaenorol a chwmni mawr o gyfrifwyr/ymgynghorwyr rheoli siartredig. Mae wedi ymgymryd â gwaith cynghori ar gyfer nifer o sefydliadau.

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys strategaethau goroesi ar gyfer carfannau hŷn ac amrywiol o fyfyrwyr ac mae wedi cyhoeddi a darlithio yn y maes hwn.

Addysgu.

Ymchwil

Cyhoeddiadau allweddol

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dolenni allanol