Skip to main content

Jeffrey Rowe Davies

Darlithydd

Adran: Ysgol Reoli Caerdydd

Rhif/lleoliad swyddfa: Heb eu rhestru

Rhif ffôn:+44 (0)2920 416323

Cyfeiriad e-bost: jrdavies@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

 • 1 Rolls Royce Ltd 1969-1975
  Rheolwr Masnachol. Gweinyddu ariannol o gontractau’r Weinyddiaeth Amddiffyn
 • 2 Cyfarwyddwr Ariannol Codas Business Systems Ltd 1980-1992
  Gweinyddu Ariannol ar bob agwedd ar gynllunio a rheoli cyllidebol ynghyd â datblygu a dylunio systemau ar gyfer cleientiaid
 • 3 Ymgynghorydd Allied Irish Bank 1978—1980
  Sicrhau teilyngdod credyd cleientiaid posibl a chynorthwyo cleientiaid i wella eu gweithdrefnau rheoli ariannol.
 • 4 Nifer o brosiectau ymgynghori ariannol yn y DU a thramor yn y sector preifat a'r sector cyhoeddus. Enghraifft ddiweddar yw datblygu system o gynllunio a rheoli cyllidebol ar gyfer ysbytai Heddlu Amddiffyn Bahrain.
 • 5 Cyflwyno llawer o raglenni byr i weithredwyr (arbenigwyr nad ydynt yn arbenigwyr ym maes cyllid) yn y DU a thramor h.y. y Dwyrain Canol a'r Almaen.
 • 6 Sefydlu a chyflwyno rhaglenni Mb/MSc yn Bahrain, Zambia a'r Almaen
 • 7 1996-1998 Pennaeth Marchnata ym Mhrifysgol Morgannwg
 • 8 1998-2003 Cyfarwyddwr Cysylltiol Ysgol Fusnes Morgannwg. Yn gyfrifol am farchnata a rheoli ariannol

Addysgu.

Darparu rhaglenni cyllid (MBA) yn Almaeneg, Hong Kong, Malaysia, Bahrain

Cydlynydd academaidd Rhaglen Arweinyddiaeth Gynaliadwy 20

Aelod o'r tîm a ddatblygodd y rhaglen Twenty 20 yn 2010

Darparu Gweithdy Cyllid a rheoli'r Prosiect Twf Strategol

Ymchwil

Yr Aelod o dîm a gynhyrchodd Adroddiad Cynhyrchiant Hodge ar Fusnesau Bach a Chanolig yng Nghymru

Cyhoeddiadau allweddol

Llyfrau

 • Pricing in Practice, (with S Hughes), Heinemann, 1975
 • Managerial Economics, (with S Hughes), Macdonald and Evans, 1977, (winner of Textbook of the Year Award)
 • Investment in the British Economy, (with S Hughes), Heinemann, 1980
 • Handbook of Management Accounting, (J R Davies et al), Gower Press, 1988
 • Accounting: A Systems Approach, (with A Warman), Thomson Business Press, 1999

Erthyglau a Phapurau

20-25 o erthyglau a gyhoeddir mewn cyfnodolion academaidd a phroffesiynol yn ogystal â llawer o bapurau cynhadledd

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dolenni allanol

 • Arholwr Allanol Hong Kong Sue Yan College 1995-1999
 • Arholwr Allanol Prifysgol Canolbarth Lloegr 1994-1998
 • Aelod o'r Pwyllgor Gwaith Pwyllgor Penaethiaid Cyfrifyddu (CHA) 1995-1998
 • Cynghorydd i CBAC ar ddatblygiadau TG yn y cwricwlwm busnes 1987-1990
 • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru) ac HEFCE (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr) Ymgynghorydd Arbenigwyr ar ansawdd addysgu. Cynnal arolygiadau ym Mhrifysgol Abertawe, Prifysgol Wolverhampton; Prifysgol East Anglia a Phrifysgol Aberystwyth
 • Rheolwr Asesu CCAUC, i reoli tîm asesu o Gynghorwyr Arbenigol, ym Mhrifysgol Abertawe ar gyfer meysydd pwnc Ffiseg a Seicoleg
 • Aelod o Banel Dilysu MSc CNAA 1994-1997
 • Arholwr Allanol Prifysgol Kingston 2009- 2014