Skip to main content
Ysgol Reoli Caerdydd>Proffiliau Staff>Dr Rachel Mason-Jones

Dr Rachel Mason-Jones

Cydlynydd Astudiaethau Graddedig YRC Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Cadwyn Gyflenwi a Gweithrediadau

Adran: Busnes a Rheoli

Rhif/lleoliad swyddfa: O1.30c, Adeilad Ogwr, Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:+44 (0)29 2020 6447

Cyfeiriad e-bost: Rkmason-jones@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Dr Rachel Mason-Jones yn Uwch Ddarlithydd mewn Gweithrediadau a Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi. Ymunodd â thîm Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn 2016 ar ôl treulio 13 mlynedd ym Mhrifysgol De Cymru fel Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi. Cyn ymuno â'r byd academaidd roedd Rachel wedi treulio blynyddoedd lawer yn y diwydiant yn gweithio ym meysydd modurol, awyrofod ac olew a nwy. Sefydlwyd ei phrofiad diwydiannol yn gyntaf fel Peiriannydd Mecanyddol ac yna symudodd i Reoli Cadwyn Gyflenwi.

Enillodd Rachel PhD o Brifysgol Caerdydd a chanolbwyntiodd ar ymchwilio i effaith rhannu gwybodaeth ar berfformiad cadwyni cyflenwi. Mae profiad addysgu Rachel wedi cynnwys modiwlau Ôl-raddedig ac Israddedig mewn cadwyni cyflenwi cynaliadwy, rheoli risg, rheoli gweithrediadau strategol a pherthnasoedd masnachol.

Mae diddordebau ymchwil ac addysgu cyfredol Rachel ym meysydd cadwyni cyflenwi cynaliadwy a gwydn, moeseg a CSR a'i effaith ar reoli ein cadwyni cyflenwi byd-eang ac edrych ar gapasiti a datblygiad cadwyn gyflenwi technoleg adnewyddadwy.

Addysgu.

Addysgu israddedig ac ôl-raddedig ym meysydd rheoli cadwyn gyflenwi strategol, rheoli gweithrediadau, cadwyni cyflenwi cynaliadwy a moesegol.

Goruchwylio ymchwil ar lefel ôl-raddedig a doethuriaeth

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

Rheoli a strategaeth cadwyn gyflenwi fyd-eang gynaliadwy,

Cadwyni cyflenwi gwydn ac ystwyth,

Moeseg a CSR a'i effaith a rheolaeth mewn cadwyni cyflenwi byd-eang,

Pŵer a'i ddefnydd mewn perthnasoedd strategol wrth reoli'r gadwyn gyflenwi

Datblygu a rheoli cadwyn gyflenwi technoleg ynni adnewyddadwy.

Cyhoeddiadau allweddol

Samuel A, White GRT, Mason-Jones R.(2020) The evolution of the social enterprise. Strategic Change. 2020; 29, Issue 4, Pages:411-496, (Special issue editors introductory article)

Francis, M., Thomas, A., Fisher, R. and Mason-Jones, R. (2019) ‘Author and institution citation analysis of the lean literature’ International Journal of Supply Chain and Operations Resilience, Vol 3. No. 4,

Mason-Jones, R., Davies, P., and Thomas, A. (2019) Introducing the Theory of Constraints to explore the tidal and marine energy supply chain. EWTEC19 Naples Italy.

Haven-Tang, C., Thomas, A., Mason-Jones, R. and Byard, P. (2019) Towards the Development of a Smart Systems Preparedness Tool for Manufacturing SMEs Advances in Manufacturing Technology XXXIII,

White, GRT, Samuel, A, Pickernell, DG, Taylor, and Mason-Jones, R (2018), 'Social entrepreneurs in challenging places: a Delphi study of experiences and perspectives', Local Economy, vol. 33, no. 8, pp. 800-821

Thomas, A., Dorrington, P., Haven-Tang, C., Mason-Jones, R., Francis, M., Fisher, R. and Liu, S. (2018) The application of group consensus theory to aid organisational learning and sustainable innovation in manufacturing SMEs, Cogent Business & Management, 5:1, DOI:10.1080/23311975.2018.1423788

Hill, J., Thomas, A.J., Mason-Jones, R.K., El Kateb, S. (2018) 'The Implementation of a Lean Six Sigma Framework to Enhance Operational Performance in an MRO Facility" Production and Manufacturing Research', 6(1), pp.26-48. doi.org/10.1080/21693277.2017.1417179

Davies, P. and Mason-Jones, R (2017) “Communities of Interest as a Lens to Explore the Advantage of Collaborative Behaviour for Developing Economies; An Example of the Welsh Organic Food Sector” Special Issue for International Journal of Entrepreneurship and Innovation.

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dolenni allanol