Skip to main content

Dr Hephzibah Egede

Uwch Ddarlithydd, Cyfarwyddwr Rhaglen

Adran: Busnes, Rheolaeth a'r Gyfraith

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Reoli Caerdydd

Rhif ffôn:02920416449

Cyfeiriad e-bost: hegede@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Dr Hephzibah Egede yn gyfreithiwr cymwysedig deuol gyda derbyniadau yn Nigeria, ac yng Nghymru a Lloegr.

Hi yw cyfarwyddwr rhaglen LLB Met Caerdydd a Chadeirydd Maes Darpariaeth Gydweithredol Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae Hephzibah wedi gweithio fel uwch-ddarlithydd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Buckingham, ac fel cyd-gyfarwyddwr Canolfan Astudiaethau Ynni Echdynnu Prifysgol Buckingham (UBCEES). Gweithiodd hefyd fel darlithydd gwadd yn y Gyfraith Ryngwladol Olew Cymharol a Nwy yn Ysgol y Gyfraith Birmingham, Prifysgol Birmingham ac fel tiwtor LLM yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd, Prifysgol Caerdydd. Mae Hephzibah yn ymchwilio i hawliau gofal iechyd atgenhedlu, cydraddoldeb iechyd a chydraddoldeb rhywiol. Canolbwyntiodd ei thraethawd doethurol ar stigmateiddio cymdeithasol menywod di-blant anwirfoddol mewn gwledydd Affrica Is-Sahara. Mae hi wedi cyhoeddi gwaith ar faterion rhywedd dan len ac atgenhedlu mewn achosion lles ac amddiffyn plant. Mae Hephzibah wedi cymryd rhan mewn grwpiau arbenigol gan gynnwys cyfarfod arbenigol “Agweddau Cymdeithasol ar Ofal Anffrwythlondeb Hygyrch mewn Gwledydd sy'n Datblygu” a drefnir gan Dasglu Arbennig ESHRE ar “Gwledydd sy'n Datblygu ac anffrwythlondeb” ac yng Nghyfres Seminar WWAFE Tŷ'r Arglwydd - Merched yn y Byd : Gwneud Byd i Fenywod.

Mae Hephzibah hefyd yn ymchwilio i Gyfraith Ynni a Chyfraith Amgylcheddol ac yn gweithredu fel cyd-ymchwilydd gyda'r Athro RG Lee (prif ymchwilydd) ar brosiect y Gyfraith a'ch Amgylchedd a ariennir gan Gymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU (UKELA), a gyflwynodd wefan mynediad i'r cyhoedd i wella mynediad at gyfraith amgylcheddol gwybodaeth yn y Deyrnas Unedig.

Addysgu.

Addysgu Bresennol

Arweinydd y Modiwl: Cyfraith Camweddau, Y Gyfraith mewn Ymarfer ac Arloesi Digidol — Blwyddyn 2 LLB

Arweinydd y Modiwl: System Gyfreithiol a Sgiliau, Ymarfer Cyfreithiol a Rheoli Cleientiaid — Blwyddyn 1 LLB

Goruchwyliaeth PhD Presennol

Ar hyn o bryd rwy'n goruchwylio traethawd ymchwil doethurol ar weithredu cynnwys lleol mewn gwledydd cyfoethog adnoddau olew a nwy. (ail oruchwyliwr (ii)

Goruchwyliaeth PhD

Fe wnes i oruchwylio'n llwyddiannus i gwblhau'r myfyrwyr PhD canlynol:

 • Dr Oluwademilade Ihola (Ymgynghorydd, Greenstand) (Rôl: goruchwyliwr cyntaf)
 • Dr Grace Atsegwi (Darlithydd, Coleg Sandwell) (Rôl: goruchwyliwr cyntaf)
 • Dr Francesca Anene (Darlithydd, Prifysgol Agored, Nigeria) (Rôl: ail oruchwyliwr).

Arholwr PhD

Gweithredodd fel arholwr ar gyfer arholiadau llafar PhD ym Mhrifysgol Buckingham (Arholwr Mewnol, 2018) ac yn Ysgol y Gyfraith Aberdeen, Prifysgol Aberdeen (Arholwr Allanol, 2020).

Ymchwil

Diddordebau Ymchwil

 • Cyfraith Ynni a Rheoleiddio Amgylcheddol
 • Newid Hinsawdd a Chynaliadwyedd Amgylcheddol
 • Ecwiti Iechyd, Ehangu Mynediad at Feddygaeth a Gofal Iechyd
 • Hawliau Gofal Iechyd Atgenhedlu a Chyfiawnder Atgenhedlol
 • Rheoleiddio Cyfreithiol a Thechnolegau Newydd

Grwpiau Ymchwil, Canolfannau a Phrosiectau

 • Canolfan Technoleg Ddosbarthu a Chymdeithas y Dyfodol Met Caerdydd
 • Canolfan Astudiaethau Ynni Echdynnu Prifysgol Buckingham (UBCEES)
 • RG Lee, T Egede, Astudiaeth Gwmpasu a Datblygu E-Lyfrgell Mynediad Cyhoeddus i gynyddu hygyrchedd i wybodaeth cyfraith amgylcheddol. Tystiolaeth/Allbwn: Gwefan y Gyfraith a'ch Amgylchedd

Cyhoeddiadau allweddol

H Egede, Dispute Avoidance and Conflict Resolution in the Oil & Gas Industry: The Role of African Social Ordering Norms in Sargent S., Samanta J., (eds) 2019 Indigenous Rights: Changes and Challenges in the 21st Century 2nd ed (University of Buckingham Press)

H Egede The ICJ Bakassi Decision: The Rights of Indigenous Communities and Populations in the Bakassi Peninsula Type: Book Chapter Reference: in Egede E., Ighiehon M., (eds) The Bakassi Dispute and the International Court of Justice: Continuing Challenges (Routledge, 2017)

H Egede, E Egede The Force of the Community in the Niger Delta: Propositions for New Oil and Gas Legal and Contractual Arrangements (2016) 25(1)Tulane Journal of International and Comparative Law 45

H Egede African' Social Ordering' Grundnorms and the Development of an African Lex Petrolea (2016) 28 Denning Law Journal 138-165.

H Egede, Shrouded gender and reproductive issues in Child Welfare and Protection Proceedings Denning Law Journal 23 (2011) 202-226

RG Lee, T Egede, L Frater, S Vaughan (2008) 'Legal Implications of the Nord Stream Pipeline' (Report for the European Parliament) EP/EXPO/B/AFET/2008/02 PE 388.930 EN.

T Egede, RG Lee Banking and the Environment: Not Liability but Responsibility, Journal of Business Law (2007) November 868-883

Cynadleddau, Seminarau, Ymrwymiadau Siarad a Lledaenu Ymchwil

H Egede, Health and Wellbeing in the Workplace: Legal Implications for HR Professionals at the TCN Human Resource Professional Leadership Learning Summit (August 2020)

H Egede, Legal Implications of the Draft Nigerian Sickle Cell Bill, Invited Talk by the Sickle Cell Advocacy and Management Initiative (SAMI) (World Sickle Cell Day, June 2020)

H Egede, Energy Justice: Understanding the Barriers to Solving the Intractable Problem in Ghana and Tanzania Energy Solutions: Energizing a Billion Lives, OU Stakeholders Engagement Workshop, Accra, Ghana, April 2018.

H Egede, Invited talk in Women in the World: Making a World for Women, WWAFE House of Lords Seminar Series (June 2016).

H Egede, Minding the Regulatory Gaps in the African Biometrics Experiment: The Nigerian Case Study 15th International Conference on Technology, Policy and Innovation Open University (June 2015).

H Egede, Engagement with the Force of the Community in Conflict Resource Regions in Africa: Propositions for New Legal Arrangements Current Legal and Policy Issues in the African Energy Sector Roundtable Conference, University of Buckingham, October 2014.

H Egede, Safe and Secure energy, Resource nationalism or Energy liberalization: Which way forward Energy and Climate workshop, University of Buckingham, May 2012.

H Egede, Status and rights of Involuntarily Childless Women in sub-Saharan Africa Invited seminar presentation on Women's Rights in Africa at the Cardiff Centre for Human Rights, Cardiff Law School, March 2011.

H Egede, invited participant, Expert meeting on Social Aspects of Accessible Infertility Care in Developing Countries organised by Social Study group of the ESHRE Special Task Force on developing countries and infertility, Genk, Belgium, December 11-12, 2009. Summary of the meeting published in FV & V, ObGyn 2010, Monograph 66- 72. viii.

T Egede, Law and Your Environment: Promoting Environmental Citizenship, invited seminar presentation delivered at the Economic Social Research Council (ESRC) staff seminar, Polaris House, Swindon, October 16, 2009.

Golygyddiaeth

H Egede, J Hatchard, Special Issue Editors, 'Energy: Contemporary Legal Issues in the Oil and Gas

Sector' the Denning Law Journal 2016 (28).

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Gwahoddwyd ef yn ddiweddar i ymuno â Phwyllgor Gweithredol Cyngor y Gyfraith Cymru, a fydd yn “hyrwyddo addysg a hyfforddiant cyfreithiol yng Nghyfraith Cymru, ac yn cefnogi datblygiad economaidd a chynaliadwyedd y sector cyfreithiol yng Nghymru.”

Dolenni allanol