Skip to main content

Yr Athro Claire Haven-Tang

Deon Cyswllt (Ymchwil) / Athro mewn Rheoli Cyrchfannau

Adran: Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau

Rhif/lleoliad swyddfa: O3.10A, Adeilad Ogwr, Ysgol Reoli Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:+44 (0)29 2041 6399

Cyfeiriad e-bost: chaven-tang@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Claire yn Ddeon Cyswllt (Ymchwil) i'r Uwch Dîm Rheoli a Chynllunio, ar ôl bod yn Gydlynydd Astudiaethau Graddedig yn Ysgol Reoli Caerdydd (YRC) (2016-2020) a Phennaeth yr Adran Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau (2012-2016). Mae tyfu i fyny mewn busnes teuluol, gan weithio yn y diwydiant lletygarwch a'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol, ar brosiectau VFM sy'n cynnwys yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon, wedi rhoi gwybodaeth i Claire am themâu lluosog ar draws twristiaeth, lletygarwch a digwyddiadau.

Ffocws ei PhD (1999-2002) oedd] Agweddau yng Nghymru tuag at Yrfaoedd yn y Diwydiannau Twristiaeth a Lletygarwch, ac roedd yn fan cychwyn ar gyfer ei gyrfa ymchwil ac adeiladu ar ei hastudiaethau academaidd blaenorol ym maes twristiaeth a rheoli lletygarwch, tra hefyd yn hyrwyddo ei diddordeb mewn adnoddau dynol mewn theori gyrfaoedd ac agweddau tuag at gyflogaeth. Canolbwyntiodd y gwaith hwn ar y materion sy'n ymwneud â datblygu'r sylfaen adnoddau dynol yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod Cymru yn datblygu'r adnoddau a'r sgiliau dynol sydd eu hangen i ddarparu'r profiad cyrchfan.

Mae Claire wedi ymgymryd ag amrywiaeth o brosiectau ar gyfer Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Fforwm Hyfforddi Twristiaeth Cymru, Twristiaeth Prifddinas-Ranbarth, Pobl 1af, Croeso Cymru, Cyngor Sir Fynwy ac Adventa, gan gynnwys: gwerthusiad digwyddiad o Gynghrair Pencampwyr UEFA a Ras Cefnfor Volvo, Cadwyni cyflenwi bwyd a diod o Gymru, yn archwilio arfer gorau mewn twristiaeth busnes a digwyddiadau, asesiadau'r farchnad lafur, darpariaeth hyfforddi'r diwydiant twristiaeth, canfyddiadau myfyrwyr ysgol o yrfaoedd twristiaeth, datblygu pecyn cymorth Ymdeimlad o Sir Fynwy.

Mae Claire wedi bod yn aelod etholedig o Bwyllgor Gwaith y Gymdeithas Twristiaeth mewn Addysg Uwch (ATHE) ers 2011 ac mae wedi bod yn gyd-gadeirydd ers 2018. AHE yw'r gymdeithas pwnc ar gyfer twristiaeth mewn addysg uwch yn y DU. Mae ei amcanion yn cynnwys hyrwyddo datblygiad a chydnabyddiaeth twristiaeth fel pwnc astudio yn y DU ar lefel sylfaen, israddedigion, ôl-raddedig a doethurol, ac annog safonau uchel mewn dysgu, addysgu ac ymchwil. Mae Claire yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn aelod o'r CIPD a'r Gymdeithas Dwristiaeth. Bu hefyd yn aelod o Grŵp Llywio Prosiect Busnes Twristiaeth Ddigidol Croeso Cymru.

Addysgu.

Mae Claire yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr gradd ymchwil o fewn CSM ac mae ganddo 19 cwblhau graddau ymchwil. Mae hi wedi archwilio dros 30 o raddau ymchwil fel arholwr mewnol neu allanol. Mae Claire yn dysgu ar draws ystod o fodiwlau ar y rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig, gan gynnwys Twristiaeth Niche, Archwilio Tirweddau Lletygarwch a Thwristiaeth a Phrosiect Ymgynghori.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Claire yn ymwneud ag agweddau ar ddatblygu cyrchfannau, yn enwedig: Ymdeimlad o Le, twristiaeth busnes a digwyddiadau, gwerthuso digwyddiadau, cadwyni cyflenwi bwyd a diod lleol, twristiaeth wledig, twrism-bach a chanolig, defnyddio technoleg ddigidol mewn twristiaeth a lletygarwch, materion adnoddau dynol a datblygu sgiliau.

Cyhoeddiadau allweddol

Papurau cyfnodolion academaidd:

 • 2021 “Voices of isolation and marginalisation – An investigation into the PhD experience in tourism studies”, Bettinson, E. and Haven-Tang, C. International Journal of Management Education, 19 (3), doi: 10.1016/j.ijme.2021.100539
 • 2021 “Smart Systems and Collaborative Innovation Networks for Productivity Improvement in SMEs”, Thomas, A., Morris, W., Haven-Tang, C., Francis, M. and Byard, P. Journal of Open Innovation: Technology, Market and Complexity, 7, (1), 3, doi: 10.3390/joitmc7010003
 • 2020 “Using the Perceptual Experience Laboratory (PEL) to simulate tourism environments for hedonic wellbeing”, Baldwin, J., Haven-Tang, C., Gill, S., Morgan, N. and Pritchard, A. Journal of Information Technology & Tourism, doi: 10.1007/s40558-020-00179-x
 • 2018 "Smart Systems Implementation in UK Food Manufacturing Companies: A Sustainability Perspective" Thomas, A.; Haven-Tang, C.; Barton, R.; Mason-Jones, R.; Francis, M. and Byard, P. Sustainability, 10 (12), 4693, doi: 10.3390/su10124693
 • 2018 “Social Tourism & Older People: The IMSERSO Initiative”, Sedgley, D., Haven-Tang, C and Espeso-Molinero, P. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure & Events, 10 (3), 286-304, doi: 10.1080/19407963.2018.1465064
 • 2018 “Exploring industry priorities regarding customer satisfaction and implications for event evaluation”, Jaimangal-Jones, D., Fry, J. and Haven-Tang, C. International Journal of Event and Festival Management, 9 (1), 51-66, doi: 10.1108/IJEFM-06-2016-0044
 • 2018 “The Application of Group Consensus Theory to aid Organizational Learning and Sustainable Innovation in Manufacturing SMEs”, Thomas A J., Dorrington P., Haven-Tang C., Mason Jones R.K., Francis M., Fisher R. Cogent Business and Management, 5 (1), 1-14 doi: 10.1080/23311975.2018.1423788
 • 2017 "Implementing Lean Six Sigma in to Curriculum Design and Delivery – A Case Study in Higher Education", Thomas, A.J., Antony, J., Haven-Tang, C., Francis, M., Fisher, R., International Journal of Productivity and Performance Management, 66 (5) doi: 10.1108/IJPPM-08-2016-0176
 • 2016 “Online Communication in Spanish DMOs. The view of practitioners”, Fernández-Cavia, J., Marchiori, E., Haven-Tang, C. and Cantoni, L. Journal of Vacation Marketing, April, 1-10. doi.org/10.1177/1356766716640840
 • 2015 “Psychological contract and the hotel franchising relationship”, El-sayed, K., Haven-Tang, C. and Jones, E., Journal of Tourism & Hospitality, 4 (2) doi:10.4172/2167-0269.1000147
 • 2014 “Partnership Working in Enhancing the Destination Brand of Rural Areas: A Case Study of Made in Monmouthshire, Wales, UK”, Haven-Tang, C., Sedgley, D., Journal of Destination Marketing & Management, 3 (1), 59-67. doi: 10.1016/j.jdmm.2013.12.001
 • 2012 “Local Leadership for Rural Tourism Development: A Case Study of Adventa, Monmouthshire, UK”, Haven-Tang, C. and Jones, E., Tourism Management Perspectives, 4, 28-35. doi: 10.1016/j.tmp.2012.04.006
 • 2009 “Village Alive! Using a Sense of Place to Reconstruct Community Identity and Revitalise Rural Economies”, Haven-Tang, C. and Jones, E., Journal of Hospitality and Tourism, 7 (2), 1-14.
 • 2008 “Human resource development issues for the hotel sector in Libya: a government perspective”, Naama, A., Haven-Tang, C. and Jones, E., International Journal of Tourism Research, 10 (5), 481-492. doi: 10.1002/jtr.683
 • 2008 “Labour market and skills needs of the tourism and related sectors in Wales”, Haven-Tang, C. and Jones, E. International Journal of Tourism Research. 10 (4), 353-363. doi: 10.1002/jtr.666
 • 2007 “BESTBET: Exploiting Cardiff's capital city status in developing and shaping its business tourism offer”, Haven-Tang, C., Jones, E. and Webb, C., Journal of Travel and Tourism Marketing, 22 (3/4), 109-120. doi: 10.1300/j073v22n03_09
 • 2006 Learning provision, the labour market and skills needs of the Tourism sector in Wales, Haven-Tang, C. and Jones, E., Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism. 5 (2), 13-35 doi: 10.1300/J171v05n02_02
 • 2005 Using local food and drink to differentiate tourism destinations through a Sense of Place, Haven-Tang, C. and Jones, E., The Journal of Culinary Science and Technology. 4 (4), 69-87 doi: 10.1300/J385v04n04_07
 • 2004 The State of Play in Wales: An Assessment of the Labour Market and Skills Needs of the Tourism and Related Sectors in Wales. Haven, C., Jones, E. and Long, K., Journal of Hospitality and Tourism Management, 11 (2), 157-169.
 • 2003 A survey of doctoral theses accepted by universities in the UK and Ireland for studies related to tourism, 1990-1999, Botterill, D., Haven, C. and Gale, T., Tourist Studies, 2 (3), 283-311. doi: 10.1177/14687976020023004
 • 2003 Virtual Learning Environments in Hospitality, Leisure, Tourism and Sport: A Review, Haven, C. and Botterill, D., Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education [online], 2 (1). doi: 10.3794/johlste.21.36
 • 2000 They know all about tourism and hospitality…..don’t they? Haven, C., The Hospitality Review, July, 32-39 Llyfr wedi'u Golygu
 • 2007 Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness: International Perspectives, Chinese edition by Eleri Jones and Claire Haven-Tang (eds), Taiwan: Small and Medium Enterprise Administration. ISBN 986-00-7884-X
 • 2005 Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness: International Perspectives, by Eleri Jones and Claire Haven-Tang (eds), Wallingford: CABI. ISBN 0-85199-011-8

Penodau llyfr:

 • 2020 [yn y wasg] “An organizational learning model for crisis management in tourism and hospitality”, Ron Fisher, Mark Francis and Claire Haven-Tang, in Organizational learning in tourism and hospitality crisis management by Zahed Ghaderi and Alexandros Paraskevas (eds), De Gruyter Publications.
 • 2015 “Food Tourism”, Claire Haven-Tang, in Encyclopedia of Sustainable Tourism by Carl Cater, Brian Garrod and Tiffany Low (eds), Wallingford, CABI Publishing. ISBN 978-1-780-64143-0.
 • 2014 “Promoting Local? Developing Sustainable Local Food and Drink Supply Networks within Destination Development”, Claire Haven-Tang in Food and Wine Events in Europe: A Stakeholder Approach by Cristina Santini and Alessio Cavicchi (eds), Routledge. ISBN 978-0-415-82781-2.
 • 2013 “Capitalising on Rurality: Tourism Micro-businesses in Rural Tourism Destinations”, Claire Haven-Tang and Eleri Jones in Interpreting Rurality: Multidisciplinary Approaches by Peter Somerville and Gary Bosworth (eds), Abingdon: Routledge. ISBN 978-0-415-69672-2
 • 2010 “Delivering quality experiences for sustainable tourism development: Harnessing a Sense of Place in Monmouthshire”, Claire Haven-Tang and Eleri Jones in Experience of Tourism and Leisure: Consumer and Management Perspectives by Mike Morgan, Peter Lugosi and Brent Ritchie (eds), Clevedon: Channel View Publications. ISBN 978-1-84541-149-7
 • 2009 “Gestión de recursos humanos en empresas turísticas”, Claire Haven-Tang and Eleri Jones in Modernización y calidad en la administración del turismo by John Beech and Simon Chadwick (eds), Madrid, Editorial Síntesis, S. A. ISBN 978-84-975661-7-9
 • 2009 “Putting the Capital ‘C’ into Cardiff’s identity as a conference tourism destination”, Claire Haven-Tang and Eleri Jones in City Tourism: National Capital Perspectives by Brent Ritchie and Robert Maitland (eds), Wallingford: CABI Publishing. ISBN 978-184593-546-7
 • 2009 “Critical success factors in sustainable events”, Claire Haven-Tang and Eleri Jones in Event Management and Sustainability: An International Perspective by Razaq Raj, James Musgrave and Nigel Morpeth (eds), Wallingford: CABI Publishing. ISBN 978-184593-524-5
 • 2008 “Using culture to creatively differentiate tourism destinations through a Sense of Place – the case of Monmouthshire, Wales”, Claire Haven-Tang and Eleri Jones in From Cultural Tourism to Creative Tourism. Changing Experiences – The Development of Creative Tourism by Greg Richards and Julie Wilson (eds.), Arnhem: ATLAS. ISBN 978-90-75775-33-4
 • 2007 “Who’s King of Monmouthshire’s Castles? Using royal heritage in tourism businesses to develop a Sense of Place”, Claire Haven-Tang and Eleri Jones in Royal Tourism by Phil Long and Nicola Palmer (eds), Clevedon: Channel View Publications. ISBN 978-1-84541-081-0
 • 2005 “The Future of the Tourism & Hospitality Workforce begins at Home” Claire Haven-Tang and David Botterill in Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness: International Perspectives by Eleri Jones and Claire Haven-Tang (eds), Wallingford: CABI Publishing. ISBN 0-85199-011-8
 • 2005 “The Heterodoxy of Tourism SMEs” Claire Haven-Tang and Eleri Jones in Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness: International Perspectives by Eleri Jones and Claire Haven-Tang (eds), Wallingford: CABI Publishing. ISBN 0-85199-011-8
 • 2005 “Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness” Eleri Jones and Claire Haven-Tang in Tourism SMEs, Service Quality and Destination Competitiveness: International Perspectives by Eleri Jones and Claire Haven-Tang (eds), Wallingford: CABI Publishing. ISBN 0-85199-011-8
 • 2005 “Human Resource Management in Tourism” Claire Haven-Tang and Eleri Jones in The Business of Tourism Management by John Beech and Simon Chadwick (eds), Essex: Pearson. ISBN 0-273-68801-4 The Conversation a chyfryngau eraill
 • 2017 Fact Check: do tourists visit Britain because of the royal family? The Conversation, 1 December 2017
 • 2020 Social and economic local impact of hosting the 2017 Champions League Final in Cardiff and wider impact on Wales event and tourism industry Inside Events Podcast with Dr Mike Duignan, https://michaelduignan.uk/2020/06/17/events-a-new-international-podcast/

Prosiectau a gweithgareddau eraill

 • Cronfa Ymchwil ac Arloesi Academïau Byd-eang. 2021/22 — Adfer ar lawr gwlad ar gyfer Getaways Gwyrdd. Prosiect a ariennir yn fewnol gyda chydweithwyr o Gwyddorau Iechyd, Rheolaeth, Technolegau, Drama ac Addysg.
 • Cronfa Ymchwil ac Arloesi Academïau Byd-eang. 2020/21 - Gwella asesiadau trin dwylo gyda thechnoleg ddeallus. Prosiect a ariennir yn fewnol gyda chydweithwyr o Ganolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five a'r Ysgol Technolegau.
 • Astudiaeth Gwerthuso Effaith Economaidd Ras Cefnfor Volvo Caerdydd 2018 Mai 2018 i Dachwedd 2018. Prosiect a gynhaliwyd ar gyfer Cyngor Dinas Caerdydd a'r Uned Digwyddiadau Mawr, Claire Haven-Tang
 • Llywodraeth Cymru gyda Dr Dewi Jaimangal-Jones, Dr Surraya Rowe a'r Athro Nick Clifton.
 • Astudiaeth Gwerthuso Effaith Economaidd Cynghrair Pencampwr UEFA. Mai 2017 i Hydref 2017. Prosiect a gynhaliwyd ar gyfer Cymdeithas Bêl-droed Cymru a'r Uned Digwyddiadau Mawr, Claire Haven-Tang Llywodraeth Cymru gyda Dr Diane Sedgley, Dr Dewi Jaimangal-Jones, Dr Surraya Rowe a'r Athro Nick Clifton.
 • Prosiect Cadwyn Gyflenwi Bwyd Cymru. Medi 2016 i Chwefror 2017. Prosiect a gynhaliwyd ar gyfer Llywodraeth Cymru Claire Haven-Tang gyda Dr Diane Sedgley a'r Athro Andrew Thomas ar y cyd â'r Uned Diwydiant Bwyd a'r Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianneg.
 • Pecyn Cymorth Gwerthuso Digwyddiadau Rhagfyr 2015 i Fawrth 2016. Prosiect a gynhaliwyd ar gyfer Cyngor Sir Fynwy Claire Haven-Tang gyda Dr Diane Sedgley, Dr Dewi Jaimangal-Jones a'r Athro Nick Clifton.
 • Gwybodaeth Datblygu Ymdeimlad o Sir Fynwy ar gyfer Busnesau Twristiaeth - diweddariad. Gorffennaf 2010 i Fehefin 2011. Prosiect ar gyfer Adventa Claire Haven-Tang gyda'r Athro Eleri Jones.
 • Canfyddiadau o yrfaoedd twristiaeth ymhlith disgyblion ysgol yng Nghaerdydd. Tachwedd 2007 i Fawrth 2008. Prosiect peilot ar gyfer Croeso Cymru Claire Haven-Tang gyda Helene Grousset-Rees a'r Athro Eleri Jones.
 • BESTBET: Fframwaith ar gyfer Arfer Gorau mewn Twristiaeth Busnes a Digwyddiadau yn Ne-ddwyrain Cymru. Hydref 2004 i Ragfyr 2006. Prosiect ar y cyd ar gyfer Twristiaeth Prifddinas-Ranbarth Claire Haven-Tang gyda'r Athro Eleri Jones a Chris Webb a ariannwyd gan ESF Amcan 3.
 • Gwyliwch y Bwlch: Paru Darpariaeth Hyfforddiant ag Angen Busnes. Gorffennaf 2004 i Mawrth 2005. Prosiect ar y cyd ar gyfer Fforwm Hyfforddi Twristiaeth Cymru a Phobl 1st Claire Haven-Tanggyda'r Athro Eleri Jones.
 • Datblygu Ymdeimlad o Sir Fynwy ar gyfer Busnesau Twristiaeth. Ebrill 2004 i Mai 2005. Prosiect ar gyfer Adventa Claire Haven-Tang gyda'r Athro Eleri Jones.
 • Asesiad o Anghenion y Farchnad Lafur a Sgiliau'r Sectorau Twristiaeth a'r Sectorau Cysylltiedig yng Nghymru. Hydref 2003 i Fawrth 2004. Prosiect a gynhaliwyd ar gyfer Fforwm Hyfforddi Twristiaeth Cymru Claire Haven-Tang gyda'r Athro Eleri Jones.
 • Arolwg o Addysg Uwch Lletygarwch, Hamdden, Chwaraeon a Thwristiaeth a ddarperir mewn colegau Addysg Bellach yn Lloegr. Hydref 2001 i Fedi 2003. Prosiect ar y cyd a gynhaliwyd ar gyfer y Rhwydwaith Cymorth Dysgu ac Addysgu ar gyfer Lletygarwch, Hamdden, Chwaraeon a Thwristiaeth a ymgymerwyd â Claire Haven-Tang gyda'r Athro David Botterill, yr Athro Eleri Jones a Sara Black.
 • Cymhwyso Amgylcheddau Dysgu Rhithwir mewn Lletygarwch, Hamdden, Chwaraeon a Thwristiaeth. Hydref 2001 i Fedi 2002. Prosiect ar y cyd a gynhaliwyd ar gyfer y Rhwydwaith Cymorth Dysgu ac Addysgu ar gyfer Lletygarwch, Hamdden, Chwaraeon a Thwristiaeth Claire Haven-Tang gyda'r Athro David Botterill.
 • Agweddau Staff Academaidd tuag at LTSN 22. Ebrill i Mai 2002. Prosiect ar y cyd a gynhaliwyd ar gyfer y Rhwydwaith Cymorth Dysgu ac Addysgu ar gyfer Lletygarwch, Hamdden, Chwaraeon a Thwristiaeth Claire Haven-Tang gyda'r Athro David Botterill.

Dolenni allanol

Cymdeithas Twristiaeth mewn Addysg Uwch (ATHE)

Arholwr Allanol (Rhaglenni Hyfforddedig):

 • Prifysgol Aberystwyth (2019-2023)
 • Prifysgol Abertawe (2018-2022)
 • Prifysgol Sheffield Hallam (2014-2019)
 • Prifysgol Brighton (2009-2013)

Arholwr Allanol (Graddau Ymchwil):

 • Prifysgol Surrey (2021)
 • Prifysgol Technoleg Auckland (2021)
 • Prifysgol Waikato (2020)
 • Prifysgol Aberystwyth (2019)
 • Prifysgol Plymouth (2019, 2016)
 • Prifysgol Abertawe (2018, 2017)
 • Prifysgol Leeds Beckett (2017, 2015)
 • Prifysgol Efrog St John (2016)
 • Prifysgol Bournemouth (2015)
 • Prifysgol Westminster (2013)
 • Dublin Institute of Technology (2009)

Panel Allanol (Dilysiadau, Adolygiadau Cyfnodol, Paneli Recriwtio):

 • Prifysgol Ulster (2020)
 • Prifysgol Surrey (2019)
 • Prifysgol Greenwich (2012, 2011)
 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Caerfyrddin) (2006, 2004)