Skip to main content

Stuart McNeil

Pennaeth Adran

Adran: Adran Cyfrifiadura Gymhwysol a Pheirianneg

Rhif/lleoliad swyddfa: F1.11, Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: smcneil@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Stuart McNeil yw Pennaeth yr Adran Cyfrifiadura a Pheirianneg Gymhwysol, lle mae’n cefnogi tîm o academyddion sy’n ymchwilio ac yn dysgu mewn ystod o ddisgyblaethau o Beirianneg Electroneg a Roboteg i Ryngweithio Dynol- Gyfrifiadurol, Seiberddiogelwch, a Systemau Gwybodaeth. Fel Prif Ddarlithydd a Chadeirydd Grŵp Maes, mae’n rheoli datblygiad addysgeg feirniadol rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig yr adran.

Mae Stuart wedi addysgu ar fodiwlau Cyfrifiadura a Dylunio ers dros 20 mlynedd. Mae addysgu Cyfrifiadura Stuart yn canolbwyntio ar Ddylunio Rhyngweithio a Rheoli Peirianneg Meddalwedd. Mae wedi arwain datblygiad nifer o raglenni ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.

Mae Stuart yn Aelod Proffesiynol o Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain (MBCS); Aelod o’r BCS, grŵp Rhyngwyneb Rhyngweithio Dynol-Gyfrifiadurol; Aelod o’r Gymdeithas Peiriannau Cyfrifiadura – Grŵp Diddordeb Arbennig; Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol er Hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach (FRSA) a Chymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA).

Addysgu.

Mae Stuart wedi arwain a dysgu ar lawer o raglenni israddedig ac ôl-raddedig, ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer BA/BSc (Anrh) Dylunio ar gyfer Cyfryngau Rhyngweithiol, BSc (Anrh) Dylunio Symudol, Gemau a’r We, BA/BSc (Anrh) Cyfrifiadura ar gyfer Rhyngweithio, a BSc (Anrh) Cyfrifiadura gyda Dylunio Creadigol). Mae’n Diwtor Blwyddyn ar gyfer rhaglenni BSc (Anrh) Peirianneg Meddalwedd, BSc (Anrh) Cyfrifiadura, a BSc (Anrh) Rhaglenni Systemau Gwybodaeth Busnes.

Ymchwil

Mae ymchwil Stuart yn canolbwyntio ar Arferion Cyfoes mewn Peirianneg Meddalwedd.

Cyhoeddiadau allweddol

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dolenni allanol