Skip to main content

Dr Simon Thorne

Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:+44 (0)29 2041 6398

Cyfeiriad e-bost: Sthorne@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Dr Simon Thorne yn Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd. Mae Simon yn dysgu ac yn ymchwilio ym meysydd Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol, Rhwydweithiau Niwral, Cyfrifiadureg Defnyddiwr Terfynol, Gwallau Taenlen a Ffactorau Dynol. Mae Simon yn aelod hirsefydlog o staff sy wedi bod yn dysgu yn y brifysgol am 18 mlynedd ac ef yw cynrychiolydd undeb llafur UCU ar gyfer Ysgol Dechnolegau Caerdydd. 

Addysgu.

Arweinydd modiwl ar gyfer Rheoli Risg Cyfrifiadureg Defnyddiwr Terfynol (lefel Meistr), Cysyniadau mewn Deallusrwydd Artiffisial (lefel BSc) ac amrywiaeth o fodiwlau eraill sy'n gysylltiedig a DealIusrwydd Artiffisial.

Goruchwyliaeth PhD / Mphil / Bsc mewn:

 • Dysgu Peirianyddol
 • Rhwydweithiau Niwral
 • Deallusrwydd Artiffisial
 • Risg Cyfrifiadureg Defnyddiwr Terfynol
 • Ffactorau Dynol

Ymchwil

Mae Dr Simon Thorne yn Cadeirydd y Rhaglen ar gyfer Grŵp Diddordeb Risgiau Taenlenni Ewropeaidd (EuSpRIG) ac mae wedi goruchwylio cyhoeddi 150 o erthyglau ar gwallau taenlen, peirianneg meddalwedd, ffactorau dynol a rheoli cyfrifiadureg defnyddwyr terfynol. Mae hefyd wedi rhoi sgyrsiau fel rif siaradwr ar risg a chamgymeriad taenlen yn nigwyddiad Dyfodol Taenlenni yng Ngholeg Imperial a thrafodaeth ar fethiant y system Profi ac Olrhain ar gyfer TEDx.

Mae Simon yn adolygydd erthygl profiadol ac mae ei profiadau yn cynnwys adolygu gwaith yn IEEE Access, Enquire, Cynhadledd Ryngwladol Hawaii ar Wyddoniaeth Systemau a The Journal of End User Computing ymhlith eraill.

Mae Simon hefyd yn aelod cyswllt adolygiad cymheiriaid ar gyfer y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC) sy'n adolygu cynigion ymchwil ym meysydd Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol a Rhesymu Symbolaidd.


Diddordebau ymchwil cyfredol:

 • Deallusrwydd Artiffisial, Dysgu Peirianyddol, sgwrsfotiau a roboteg.
 • Cyfrifiadureg Defnyddiwr Terfynol, Risg Taenlen a Ffactorau Dynol
 • Uniondeb data, rhyngweithrededd, ac atgynyrchioldeb

Cyhoeddiadau allweddol

Thorne. S, (2012), The Misuse of Spreadsheets in the Nuclear Fuel Industry: The Falsification of Safety Critical Nuclear Fuel at British Nuclear Fuels Limited (BNFL), 45th Hawaii International Conference on Systems Science, IEEE,tt4633-4640

Thorne. S a Ball. D, (2009), The Potential of Example Driven Modelling for Decision Support Spreadsheets, 42ain Cynhadledd Ryngwladol Hawaii ar Wyddoniaeth Systemau, IEEE, tt1-9

Thorne. S, Dawns. D a Lawson. Z, (2013), Reducing Error in Spreadsheets: Example Driven Modelling versus Traditional Programming, International Journal of Human-Computer Interaction, 29 (1), tt40-53

Thorne. S ac AlTarawneh. G, (2017), A pilot study exploring spreadsheet risk in scientific research, Proceedings of the European Spreadsheets Risks Interest Group, Imperial College, Llundain, tt77-90 ISBN: 978-1-905404-54-4

Thorne. S a Ball. D, (2008), Exploring Human Factors in Spreadsheet Development, Proceedings of the European Spreadsheets Risks Interest Group, tt 11-21, ISBN 978-905617-69-2

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dr Thorne yw'r Prif Ymchwilydd ar nifer o brosiectau:  

 • Prosiect Arbenigedd SMART gydag Yard Digital, Cyngor Caerdydd, Adnoddau Naturiol Cymru a Techniquest, 2020-2021, 200K, Co-PI
 • KESS2 gyda Yard Digital, 2019 - 2022, Rhwydweithiau niwral ar gyfer modelu archdeipiau cynnyrch wrth briodoli'r farchnad, 60K
 • Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Yard Digital, 2018-2020, Rhwydweithiau Neural ar gyfer Optimeiddio Gwelededd Chwilio Naturiol, 142K, PI
 • Partneriaeth SMART gyda Business Butler, 2019-2020, 78K, PI
 • Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth gyda Yard Digital, 2017-2019, Dull Seiliedig ar Ddysgu Peiriant tuag at Briodoli'r Farchnad, 121K, PI

Dolenni allanol

 • Cydymaith Adolygu Cymheiriaid EPSRC ac AHRC
 • Cadeirydd Rhaglen Grŵp Diddordeb Risgiau Taenlenni Ewropeaidd