Skip to main content

Dr Rehmat Ullah

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: rullah@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Ar hyn o bryd, mae Dr Rehmat yn gweithio fel Darlithydd (Athro Cynorthwyol) yn ysgol dechnolegau Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, y DU. Enillodd ei raddau B.S. ac M.S. mewn cyfrifiadureg o brifysgol COMSATS Islamabad, Pacistan, a'i radd Ph.D. mewn electroneg a pheirianneg gyfrifiadurol o Brifysgol Hongik, De Korea. Ar ôl cael gradd PhD bu'n gweithio fel Athro Cynorthwyol ym Mhrifysgol Gachon, De Korea. Yna symudodd i'r DU, lle cafodd ei brofiad ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol St Andrews, yr Alban, y DU a Phrifysgol Queen's, Belfast, Gogledd Iwerddon, y DU. Yn ystod y cyfnod hwn, bu'n gweithio ar brosiectau amrywiol ym maes Edge Computing, Edge Intelligence/Edge AI, Internet of Things a 5G gyda gwahanol ddiwydiannau megis Ericsson Hungary a Rakuten Mobile Japan.

Mae ei waith wedi ymddangos mewn mwy na 45 o bapurau ymchwil mewn cynadleddau a adolygir gan gymheiriaid a chylchgronau gorau megis IEEE Communications Magazine, IEEE Internet of Things journal, IEEE Transactions on Network Science and Engineering, IEEE Wireless Communications Magazine, Journal of Network and Computer Applications, a Future Generation Computer Systems. Ar hyn o bryd mae'n dal pedwar patent, ac mae ei ddau batent yn yr Unol Daleithiau yn cael eu hadolygu.

O ran gwasanaeth proffesiynol, mae Dr Rehmat wedi gwasanaethu fel aelod o bwyllgor y rhaglen dechnegol, fel prif siaradwr ac fel cadeirydd sesiwn ar gyfer sawl cynhadledd flaenllaw megis ACM ICN, ACM IMC, ac fel adolygydd gwadd ar gyfer nifer o gyfnodolion effaith uchel. Yn 2022, adnabyddwyd Dr Rehmat fel Global Talent gan yr Academi Beirianneg Frenhinol, y DU. Mae mwy o wybodaeth ar gael o'i wefan bersonol yn www.rehmatkhan.com

Addysgu.

Mae ei weithgareddau ymchwil ac addysgu wedi canolbwyntio'n bennaf ar systemau rhwydwaith a gwasgaredig, yn enwedig cyfrifiadura ymyl/niwl, rhwydweithio gwybodaeth ganolog ac esblygiad 5G a thu hwnt gyda ffocws diweddar ar ddysgu peirianyddol gwasgaredig fel dysgu ffederal ar gyfer systemau cyfrifiadura ymyl.

Ym Mhrifysgol St Andrews, y DU a Phrifysgol Queen's, Belfast, cyfrannodd yn frwd at oruchwyliaeth nifer o fyfyrwyr PhD a MEng. Yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, mae'n goruchwylio chwe myfyriwr israddedig ar hyn o bryd.

Mae ar gael ar gyfer goruchwyliaeth PhD/MPhil/MSc/BSc yn y meysydd canlynol:

 • Systemau cyfrifiadura ymyl
 • Edge intelligence/Edge AI
 • Dysgu peiriant wedi'i ddosbarthu ar gyfer systemau cyfrifiadura ymyl
 • Rhwydweithio gwybodaeth-ganolog
 • 5G a thu hwnt

Ymchwil

Mae ymchwil Dr Rehmat yn canolbwyntio ar feysydd ehangach y rhwydwaith a systemau gwasgaredig yn enwedig datblygu pensaernïaeth, algorithmau, a phrotocolau ar gyfer paradigmau sy'n dod i'r amlwg, megis cyfrifiadura ymyl, deallusrwydd ymyl/edge AI, rhwydweithio gwybodaeth ganolog, ac esblygiad 5G a thu hwnt gyda ffocws diweddar ar ddysgu ffederal ar gyfer systemau cyfrifiadura ymyl. Mae hyn yn cynnwys y dyluniad, astudiaethau mesur, prototeipio, datblygu testbed, a gwerthusiadau perfformiad.

Mae'r ymchwil i ddiddordebau mawr yn cynnwys:

 • Systemau cyfrifiadura ymyl
 • Edge intelligence/Edge AI
 • Dysgu peiriant wedi'i ddosbarthu ar gyfer systemau cyfrifiadura ymyl
 • Rhwydweithio gwybodaeth-ganolog
 • 5G a thu hwnt

Cyhoeddiadau allweddol

Cyfnodolion/Cynadleddau (Detholwyd):

 1. Rehmat Ullah, Di Wu, Paul Harvey, Peter Kilpatrick, Ivor Spence a Blesson Varghese “"FedFly: Toward Migration in Edge-Based Distributed Federated Learning," in IEEE Communications Magazine, vol. 60, no. 11, pp. 42-48, Tach 2022, (Impact Factor=9.03)
 2. Di Wu, Rehmat Ullah, Paul Harvey, Peter Kilpatrick, Ivor Spence a Blesson Varghese "FedAdapt: Adaptive Offloading for IoT Devices in Federated Learning," in IEEE Internet of Things Journal, vol. 9, no. 21, pp. 20889-20901, 1 Tach.1, 2022, (Impact Factor=10.238)
 3. Gary Cleland, Di Wu, Rehmat Ullah, a Blesson Varghese, “FedComm: Understanding Communication Protocols for Edge-based Federated Learning,” 15th IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC2022,) Rhag 6-9, 2022 - Vancouver, Washington, USA (27% acceptance rate)
 4. Quang Ngoc Nguyen, Rehmat Ullah, Byung-Seo Kim, Rosilah Hassan, Takuro Sato, a Tarik Taleb “A Cross-layer Green Information-Centric Networking Design toward Energy Internet”, IEEE Transactions on Network Science and Engineering, vol. 9, no. 3, pp. 1577-1593, 1 Mai-Meh 2022, (Impact Factor=5.033)
 5. Muhammad Ali Naeem, Rehmat Ullah, Yahui Meng, Rashid Ali, a Bilal Ahmed Lodhi “Caching Content on the Network Layer: A Performance Analysis of Caching Schemes in ICN-based Internet of Things,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 9, no. 9, pp. 6477-6495, Mai 1, 2022, (Impact Factor=10.238)
 6. Boubakr Nour, Spyridon Mastorakis, Rehmat Ullah a Nicholas Stergiou “Information-Centric Networking in Wireless Environments: Security Risks and Challenges,” IEEE Wireless Communications Magazine, vol. 28, no. 2, pp. 121-127, Ebr 2021, (Impact Factor=12.777)
 7. Muhammad Atif Ur Rehman, Rehmat Ullah, Byung-Seo Kim, Boubakr Nour, a Spyridon Mastorakis “CCIC-WSN: An Architecture for Single Channel Cluster-based Information-Centric Wireless Sensor Networks,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 8, no. 9, pp. 7661-7675, 1 Mai, 2021, (Impact Factor=10.238)
 8. Rehmat Ullah, Muhammad Atif Ur Rehman, Muhammad Ali Naeem, Byung-Seo Kim a Spyridon Mastorakis “ICN with Edge for 5G: Exploiting In-network Caching in ICN-based Edge Computing for 5G Networks.” Future Generation Computer Systems, Vol. 111, pp. 15-174, Hyd 1st, 2020, (Impact Factor=7.307)
 9. Muhammad Salah ud Din, Muhammad Atif Ur Rehman, Rehmat Ullah, a Byung-Seo Kim “Improving Lifetime of Resource-constrained IoT Devices by Mitigating Redundant Transmissions in Heterogeneous Wireless Multimedia of Things,” Digital Communication and Networks, (Impact Factor=6.348)
 10. Balázs Sonkoly, Dávid Haja, Balázs Németh, Márk Szalay, János Czentye, János Dóka, Róbert Szabó, Rehmat Ullah, Byung-Seo Kim, a László Toka “Scalable Edge Cloud Platforms for IoT Services.” Journal of Network and Computer Applications, Vol.170, pp. 1-18, 15 Tach 2020. (Impact Factor=7.574)
 11. Andrew Churcher, Rehmat Ullah, Jawad Ahmad, Sadaqat ur Rehman, Fawad Masood, Mandar Gogate, Fehaid Alqahtani, Boubakr Nour, ac William J. Buchanan “An Experimental Analysis of Attack Classification Using Machine Learning in IoT Networks,” Sensors, 2021, 21, 446, (Impact Factor=3.847)
 12. Rehmat Ullah, Muhammad Atif Ur Rehman, a Byung-Seo Kim, “Hierarchical Name-Based Mechanism for Push-Data Broadcast Control in Information-Centric Multihop Wireless Networks,” Sensors, vol. 19, no. 14, pp. 1-18, 2019, (Impact Factor=3.847)
 13. Rehmat Ullah, Muhammad Atif Ur Rehman, a Byung-Seo Kim, “Design and Implementation of an Open-Source Framework and Prototype For Named Data Networking based Edge Cloud Computing System,” IEEE Access, vol. 7, pp. 57741-57759, 2019, (Impact Factor=3.476)
 14. Rehmat Ullah, Syed Hassan Ahmed, a Byung-Seo Kim, “Information-Centric Networking with Edge Computing for IoT: Research Challenges and Future Directions,” IEEE Access, vol. 6, pp. 73465-73488, 2018, (Impact Factor=3.476)
 15. Rehmat Ullah, Yasir Faheem, a Byung-Seo Kim, “Energy and Congestion-aware Routing Metric for Smart Grid AMI Networks in Smart City,” IEEE Access, Volume 5, No. 1, pp.13799-13810, 2017, (Impact Factor=3.476)
 16. Rehmat Ullah, Muhammad Atif Ur Rehman, Byung-Seo Kim, Balázs Sonkoly, a János Tapolcai “On Pending Interest Table in Named Data Networking Based Edge Computing: The Case of Mobile Augmented Reality,” The 11th International Conference on Ubiquitous and Future Networks, July 2 (Tue.) ~ Gor 5 (Fri.), 2019, Zagreb, Croatia.
 17. Rehmat Ullah, Muhammad Atif Ur Rehman, Byung-Seo Kim, a Seong Oun Hwang, “RAPEL: Robust and Adaptive Method for PIT Entry Lifetime in Wireless Content-Centric Networks,” The 11th International Conference on Ubiquitous and Future Networks, Gor 2 (Tue.) ~ Gor 5 (Fri.), 2019, Zagreb, Croatia.
 18. Rehmat Ullah, Muhammad Atif Ur Rehman, a Byung-Seo Kim, “A Testbed implementation of NDN based Edge Computing for Mobile Augmented Reality,” In Proceedings of the 20th International Workshop on Mobile Computing Systems and Applications (HotMobile '19). ACM, New York, NY, USA.


Patentau:

 1. Rehmat Ullah, Dong-Hak Kim, Muhammad Atif Ur Rehman, a Byung-Seo Kim, “Method for Push-based Data Broadcast Control in Information-Centric Internet of Things," Rhif Cofrestru: 10-2327947, Dyddiad ei ganiatáu: 17-11-2021
 2. Rehmat Ullah, Dong-Hak Kim, Muhammad Atif Ur Rehman, a Byung-Seo Kim, “Method for enabling Information Centric Networking-based Edge Computing in 5G Networks." Rhif Cofrestru: 10-2310212, Dyddiad ei ganiatáu: 06-10-2021
 3. Rehmat Ullah, Hyeon Du Jin, Muhammad Atif Ur Rehman, a Byung-Seo Kim, “Integration System of Named Data Networking-based Edge Cloud Computing for Internet of Things." Rhif Cofrestru: 10-2260781, Dyddiad ei ganiatáu: 31-05-2021
 4. Muhammad Atif Ur Rehman, Muhammad Khalil Afzal, Rehmat Ullah, Byung Seo Kim “Method to communication in Cluster-based Information-Centric Wireless Networks." Rhif Cofrestru: 10-2404984, Dyddiad ei ganiatáu: 20-05-2022


Meddalwedd/prosiectau ffynhonnell agored:

 1. FedFly: Tuag at Migration in Edge-based Distributed Federated Learning, gellir lawrlwytho cod ffynhonnell o https://github.com/qub-blesson/fedfly
 2. FedAdapt: Offloading addasol ar gyfer Dyfeisiau IoT mewn Dysgu Ffederal, gellir lawrlwytho cod ffynhonnell o https://github.com/qub-blesson/FedAdapt
 3. FedComm: Deall Protocolau Cyfathrebu ar gyfer Dysgu Ffederal ar sail Edge, gellir lawrlwytho cod ffynhonnell o https://github.com/qub-blesson/FedComm
 4. NEC: Gellir lawrlwytho Fframwaith Ffynhonnell Agored ar gyfer Rhwydweithio Data Enw, Cyfrifiadura Edge, a Chyfrifiadura Cwmwl, cod ffynhonnell o https://github.com/acmsigcomm18hackathon/hackathonprojects


Prosiectau a gweithgareddau eraill

Sgyrsiau gwadd a phrif anerchiadau:

 1. Edge Federated Learning: Recent Advances and Open Research Problems, at the 1st International Conference on Trends and Innovations in Smart Technologies October 07-08, 2022, Llundain, DU
 2. Edge Computing: What is it and Why Does it Matter? at 2021 Summer School, IEEE Seoul Section, Sensors Council Chapter, Gorffennaf 16, 2021 (Rhithiol)
 3. Edge AI: Federated Learning for Edge Computing Systems, at Brain Korea 21: Research Team for Super-Distributed Autonomous Computing Service Technologies, Mehefin 23, 2021 (Rhithiol)
 4. Information Centric Networking with Edge Computing for 5G and beyond, at Budapest University of Technology and Economics (BME), Building I, Science Park, Gorffennaf 1, 2019, Budapest, Hungary.
 5. An Open-Source Framework for Name Data Networking (NDN), Edge Computing, and Cloud Computing, at Nokia Bell Labs, Awst 25, 2018, Budapest, Hungary.


Cadeirydd TPC/Sesiwn: Cynadleddau a Gweithdai Rhyngwladol:

 1. TPC Co Chair at Workshop on "Metaverse-based Networking and Computing” 28 May – 01 Mehefin 2023, Rhufain, Yr Eidal
 2. Session chair: 3rd International Conference of Advanced Computing and Informatics held in Faculty of science Ain Chock - 15-16 Hydref 2022, Casablanca, Morocco.
 3. TPC member: 9th ACM Conference on Information-Centric Networking (ICN 2022), Medi. 19–21, 2022, Osaka Japan
 4. Session chair: ICN Applications and Wireless Networking at the 9th ACM Conference on Information-Centric Networking (ICN 2022), Sept. 19–21, 2022, Osaka Japan
 5. Chair of Emerging Technologies Track at the Second International Conference of Smart Systems and Emerging Technologies 15- 17 Mawrth 2022, Prince Sultan University, Riyadh, Saudi Arabia.
 6. Technical Advisory Committee (TAC): ICIHPE 2020 Hydref 14 - 18 2020, Virtual Conference
 7. PC member: The Sixteenth International Conference on Wireless and Mobile Communications Mehefin 28 - Gorffennaf 02, 2020, Athens, Groeg.
 8. Shadow TPC Member: ACM Internet Measurement Conference, 2018, Boston, MA, USA.
 9. 1st ACM MobiHoc Workshop on Networking and Cybersecurity for Smart Cities, Mehefin 25, 2018, Los Angeles.
 10. IEEE Consumer Communications & Networking Conference, Ionawr 12-15, 2018, Las Vegas, USA.
 11. 4th International Workshop: Research Advancements in Future Internet Architectures, Mehefin 3-6, 2018, Porto, Portiwgal.
 12. IEEE 87th Vehicular Technology Conference: VTC2018-Spring, Mehefin 3–6, 2018, Porto, Portiwgal.

Dolenni allanol