Skip to main content

Dr Ginu Rajan

Uwch Ddarlithydd

Adran: Adran Cyfrifiadura Gymhwysol a Pheirianneg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: GRajan@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Dr Rajan yn Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Dechnolegau Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Cyn hyn bu’n Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Wollongong, Awstralia, Uwch Ymchwilydd yn UNSW Sydney, Awstralia ac yn Rheolwr Prosiect/Cyswllt Ymchwil ym Mhrifysgol Technolegol Dulyn, Iwerddon.

Cafodd radd PhD mewn Peirianneg o Brifysgol Technolegol Dulyn, Iwerddon. Mae wedi cyhoeddi dros 150 o erthyglau mewn cyfnodolion, cynadleddau ac fel penodau llyfrau ac mae ganddo dau batent ar ffeil yn ogystal. 

Ef yw golygydd/awdur y llyfrau “Optical Fiber Sensors:- Advanced Techniques and Applications” a "Structural Health Monitoring of Composite Structures using Fiber Optic Methods", y ddau a gyhoeddwyd gan CRC Press. Mae'n gwasanaethu fel cadeirydd pwyllgor rhaglen dechnegol ac aelod o gynadleddau ym maes synwyryddion ffibr optegol a deunyddiau cyfansawdd clyfar, aelod bwrdd golygyddol/golygydd cyswllt ac adolygydd nifer o gyfnodolion, ac asesydd ar gyfer ceisiadau am gyllid y Sefydliad Gwyddoniaeth Portiwgal, Gwyddoniaeth Pwyleg Sefydliad a Chyngor Ymchwil Awstralia.

Mae ei arbenigedd a'i ddiddordebau ymchwil ac addysgu yn cynnwys synwyryddion ffibr optegol a'i gymwysiadau peirianneg mewn meysydd monitro biofeddygol a strwythurol.  Mae hefyd yn hyrwyddo dysgu ac entrepreneuriaeth integredig mewn gwaith mewn addysgu israddedig/ôl-raddedig.

Addysgu.

Rwyf ar gael ar gyfer goruchwyliaeth PhD/MPhil/ME/BE yn y meysydd/ardaloedd isod:

 • Synwyryddion ffeibr optig ar gyfer dyfeisiau biofeddygol a chymwysiadau
 • Systemau synhwyro ar gyfer strwythurau cyfansawdd clyfar
 • Technoleg ffeibr optig ar gyfer offeryniaeth ddeintyddol y genhedlaeth nesaf
 • Monitro iechyd strwythurol gan ddefnyddio dulliau ffeibr optig
 • Atebion synhwyro ffotonig ar gyfer ceisiadau biomaterials
 • Ffiseg ddyfeisiau ffotonig a synwyryddion

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil a'm ffocws ar y meysydd isod:

 • Synwyryddion ffeibr optig
 • Cymwysiadau Perienneg o synwyryddion ffeibr optig
 • Cyfansoddiadau a strwythurau clyfar
 • Synhwyro biofeddygol a bioddeunyddiau 
 • Monitro iechyd strwythurol gan ddefnyddio dulliau ffeibr optig

Cyhoeddiadau allweddol

Llyfrau

1. Structural Health Monitoring of Composite Structures: Using Fiber Optic Methods”, Ginu Rajan a Gangadhara Prusty (Gol.), CRC Press (Taylor a Francis), ISBN 9781498733175, Medi 2016 

2. Optical Fiber Sensors: Advanced Techniques and Applications, Ginu Rajan (Gol.), Gwasg CRC (Taylor a Francis), ISBN 9781466568105, 2015


Patentau

1. Rajan. G, Semenova. Y, Farrell. G, “Optical fibre temperature sensing device”, Patent DU, GB 2 457 903, a roddwyd Mehefin 2012.

2. Prusty G, Rajan G, Shouha P, Ellakwa A, “Dental Composite”, Cais PCT, ffeilio Hydref 2018.


Canolwr Erthyglau Cyfnodolion

1. Rajan G, Wong A, Farrar P, a Prusty BG, “Post-gel polymerisation shrinkage profiling of polymer biomaterials using a chirped fibre Bragg grating” Scientific Reports, Cyfrol 11, 1410, 2021. 

2. Oromiehie O, Rajan G, Prusty G a Compston P ,“Automated Fibre Placement based Composite Structures: Review on The Defects, Impacts and Inspections Techniques”, Composite Structures, Cyfrol 224, 110987, 2019

3. Oromihie E, Prusty B G, Compston, a Rajan G, “In-situ process monitoring for automated tape placement (ATP) using Fiber Bragg grating sensors”, Structural Health Monitoring, DOI: 10.1177/1475921716658616, 2016.

4. Rajan, G., Noor, Y, M., Ambikairajah, E., Farrell, G., a Peng, G-D., "A Polymer Micro-fiber Bragg grating", Optics Letters, Cyfrol 38, Rhif 17, tt. 3359-3362, 2013.

5. Rajan, G., Liu, B, Luo, Y., Ambikairajah, E., a Peng, G-D., “"High sensitivity force and pressure measurements using etched singlemode polymer fiber Bragg gratings", IEEE Sensors Journal,Cyfrol 13, Rhifyn 5, tt. 1794-1800, 2013. 


Cylchgronau/Newyddion

• From skills to start-ups: A pathway for career ready engineering graduates through innovative WIL approaches, Australian Collaborative Education Network, Case study, Gorffennaf 2020 https://acen.edu.au/resources/from-skills-to-start-ups-a-pathway-for-career-ready-engineering-graduates-through-innovative-wil-approaches/

• Taking two bites of the research pie, Manufacturers Monthly Magazine, Tachwedd 2019

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Grantiau a Phrosiectau Ymchwil

 • Mercury free fibre reinforced dental composites and its instrumentation, CRC-P, 2019-2022, A$3M, Rôl - Prif Ymchwilydd o UOW.
 • Structural Health Monitoring of Bridges,  Gwasanaethau Ffyrdd a Morwrol Contract ymchwil masnachol 2019, A$33K, Rôl- Prif Ymchwilydd
 • Developing spinal implants with in vivo load-sensing capabilities, Grant Ymchwil AoSpine  Môr Asia 2019, A $7K, Rôl-Prif Ymchwilydd
 • Clinical utility of a novel residuum-socket interface sensor for normal and shear stress measurement, Grant Ymchwil ISPO ANMS 2017, A $10K, Rôl- Prif Ymchwilydd
 • Flowable composite system with short S-glass fibre and halloysite nanotubes, grant Cyswllt ARC, 2016-2019, A$360K, Rôl-Prif Ymchwilydd
 • UOW-DIT Ireland research collaboration on optical fibre sensing and their applications, grant UIC UOW, A$12K, 2016, Rôl - Ymchwilydd Arweiniol 
 • Grant Teithio CASS FOUNDATION 2015, A$3.6K, Prif Ymchwilydd
 • Fibre optic sensors for crack detection in composite structures, Cymrodoriaeth Ymchwil Is-gangellorion UOW, ~ A$125 K/blwyddyn, 2015-2017,  Rôl - Ymchwilydd Arweiniol
 • Polymer micro fibre sensors for biomedical applications, UNSW FRC grant, A $28K, 2013, Rôl - Ymchwilydd Arweiniol.
 • Fibre optic sensors for minimally invasive surgical devices, UNSW Is-Gangellorion Cymrodoriaeth Ôl-ddoethurol, ~ A$100k/blwyddyn, 2012-2014, Rôl-Ymchwilydd Arweiniol
 • Sensorized intra-luminal staplers for laparoscopic surgical anastomosis,cyllid TIDA Sefydliad Gwyddoniaeth Iwerddon, €100K, 2012-2013, Rôl-Cyd-Brif Ymchwilydd
 • Fabrication of an arrayed waveguide grating for a hybrid fibre optic sensor demodulation system, ariannwyd gan Rhaglen Mynediad Cenedlaethol (Iwerddon), ~ €30K, 2011, Rôl Prif Ymchwilydd 
 • Macro-bend fibre temperature sensor and its applications, Menter Iwerddon Cronfa Prawf o Gysyniad, 2008-2010, Rôl፦ Arweinydd y Prosiect/Cyd-Ymchwilydd
 • Integration of research, learning and teaching in fibre optic sensing technology- Wedi'i ariannu gan yr Academi Genedlaethol ar gyfer Integreiddio Ymchwil, Addysgu a Dysgu, Iwerddon, €16K, 2010-2011, Rôl - Cyd-Ymchwilydd 


Gweithgareddau Golygyddol/Cadeirio:

 • Golygydd Cysylltiol - Frontiers in Sensors
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol - Sensors
 • Golygydd Adran - Handbook of Optical Fibres, Springer Publishers
 • Cyd-Gadeirydd Symposiwm, Ffotoneg, Sensors and Optoelectronics, within CAMS2018, Y 6ed cynhadledd Cymdeithasau Deunyddiau Awstralia cyfunol, 2018, Wollongong
 • Arweinydd Thema, Monitro Iechyd Strwythurol፦ 9fed Cynhadledd Awstralasia ar Fecaneg Gymhwysol, 2017, Sydney
 • Cyd-Gadeirydd y Pwyllgor Technegol -15fed Gweithdy Rhyngwladol ar Ffiseg Dyfeisiau Lled-ddargludyddion, 2015


Aelod Pwyllgor y Rhaglen Dechnegol:

 • Symposiwm Cymwysiadau Synwyryddion IEEE 2021
 • Peirianwyr Awstralia 11fed Cyngres Awstralasia ar Fecaneg Gymhwysol, 2021
 • SENSORCOMM 2019, Y 13fed Cynhadledd Ryngwladol ar Dechnolegau a Chymwysiadau Synhwyrydd, Nice, Ffrainc
 • 5ed Cynhadledd Ryngwladol ar Synwyryddion a Datblygiadau Offeryniaeth Electronig, 2019, Tenerife, Sbaen
 • Symposiwm Cymwysiadau Synwyryddion IEEE 2018, Seoul, Korea
 • Symposiwm Cymwysiadau Synwyryddion IEEE 2017, New Jersey, UDA 
 • Cynhadledd Asia-Pacific ar Synwyryddion Optegol, 2016, Shanghai, China
 • Seminar Rhyngwladol Ffotoneg, Opteg a Chymwysiadau, 2016, Indonesia
 • Holl Synwyryddion 2016, Fenis, Yr Eidal
 • Cynhadledd Rhyngwladol ar Synwyryddion Peirianneg a Datblygiadau Offerynnol Electroneg, 2015, Dubai,
 • 2ail Cynhadledd Fyd-eang Gwyddoniaeth Deunyddiau a Pheirianneg (CMSE 2013), Hubei, Tsieina
 • Cynhadledd Fyd-eang 2014 ar Polymer a Deunyddiau Cyfansawdd (PCM 2014), Ningbo, Tsieina

Dolenni allanol