Skip to main content

Dr Faizan Ahmad

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:+44 (0)7459 212499

Cyfeiriad e-bost: fahmad@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Dr. Faizan Ahmad yn Ddarlithydd Cyfrifiadureg a/neu Datblygu Gemau yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Cyn ymuno â Met Caerdydd, gweithiodd Dr. Faizan fel Athro Cynorthwyol Tenure-Trac/Arweinydd y Ganolfan Ymchwil ar gyfer Rhyngweithio rhwng Pobl a Chyfrifiaduron (2018-2022) a Chydymaith Ymchwil (2010-2011) mewn prifysgol enwog ym Mhacistan lle'r oedd yn gyfrifol am gynllunio'r cwricwlwm, addysgu, ymchwil, goruchwylio, safoni ac ymgynghori ym maes rhyngweithio dynol-gyfrifiadurol. Derbyniodd ei PhD mewn Cyfrifiadureg a Thechnoleg gan y Sefydliad Technoleg Cyfrifiadura, Academi Gwyddorau Tsieineaidd yn 2017, a'i MS (Rhagoriaeth) mewn Technoleg Gyfrifiadurol Gymhwysol o'r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg, Prifysgol Beihang yn 2013.

Addysgu.

Addysgu:

Mae profiad addysgu Dr. Faizan wedi ymdrin ag ystod eang o bynciau mewn cyfrifiadureg gan gynnwys datblygu a chyflwyno modiwlau israddedig ac ôl-raddedig mewn Profiad y Defnyddiwr (UX), Datblygu Meddalwedd o Safon, Dylunio Gemau, Gweithredu, ac Arferion Diwydiant.


Goruchwyliaeth:

Mae Dr. Faizan yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan ymgeiswyr PhD/MPhil/ME/yn unrhyw un o'r cyfarwyddiadau ymchwil a grybwyllir isod yn ogystal ag ar broblem braidd yn debyg.Ymchwil

Mae Dr. Faizan yn cael ei ysgogi i wasanaethu ym meysydd technolegau cynorthwyol ac addysg trwy gynnig atebion gamification cenhedlaeth nesaf.

Mae prif ffocws ei ymchwil yn ddeublyg:

  1. Cynnal astudiaethau empirig i archwilio profiad y defnyddiwr (UX) gyda gemau cynorthwyol ac addysgol i sefydlu mewnwelediad yn erbyn eu hagweddau beirniadol trwy ddull delweddu gwybodaeth.
  2. Mabwysiadu dulliau dylunio sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr (UCD) a seicoleg gyfrifiadurol i gynnig gemau cynorthwyol ac addysgol y genhedlaeth nesaf i sicrhau UX cynhyrchiol, hawdd ei ddefnyddio a mwy diogel.


Cyhoeddiadau allweddol

  1. Ahmed. T, Ronghuai. H, Boulus. S, Dejian. L, Jialu. Z, Ahmed. H S M, Huanhuan. W, Mouna. D, Aras. B, Lik-Hang. L, Dogus. B, Fahriye. A, Ramesh. C S, Zehra. A, Zhisheng. L, Jiahao. L, Faizan. A, Ying. H, Soheil. S, Mourad. A, Daniel. B., (2022), Is Metaverse in Education a Blessing or a Curse: A Combined Content and Bibliometric Analysis. Dysgu Clyfar. Amgylchedd. 9, 24 (2022). https://doi.org/10.1186/s40561-022-00205-x
  2. Faizan. A et al., Behavioral Profiling: A Generationwide Study of Players' Experiences during Brain Games Play. Interactive Learning Environments (NILE). DOI: 10.1080/10494820.2020.1827440
  3. Faizan. A et al., Effect of Gaming Mode upon the Players' Cognitive Performance during Brain Games Play: An Exploratory Research. International Journal of Game-Based Learning (IJGBL), Cyfrol 11, Rhifyn. 1, Erthygl 5, DOI: 10.4018/IJGBL.2021010105.
  4. Faizan. A et al., BrainStorm: A Psychosocial Game Suite Design for Non-invasive Cross-generational Cognitive Capabilities Data Collection. Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence (JETAI), Cyfrol. 29, Rhifyn. 6, 2017.
  5. Faizan. A et al., A Study of Players' Experiences during Brain Games Play. ACM 14th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence (PRICAI 2016): Trends in Artificial Intelligence, cyf 9810. Springer.


Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dolenni allanol