Skip to main content

Dr Esyin Chew

Darllenydd mewn Roboteg

Adran: Adran Cyfrifiadura Gymhwysol a Pheirianneg

Rhif/lleoliad swyddfa: A0.04A, Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: echew@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Mae Dr Esyin Chew yn Ddarllenydd (Athro heb gadair) mewn Roboteg a Thechnolegau Addysgol, ymchwilydd gwirioneddol ryngddisgyblaethol. Hi yw pennaeth Canolfan Roboteg EUREKA, un o'r 11 canolfan arbenigol roboteg yn y DU ar gyfer cyfleusterau ymchwil ac sydd hefyd wedi arwain ychydig o brosiectau llywodraeth, prifysgolion a phrosiectau a ariennir gan ddiwydiannol o'r UE, Awstralia, Malaysia a'r DU. Mae'n academydd creadigol sy'n ymchwilio i roboteg gwasanaeth dyngarol gyda gallu dysgu peirianyddol ar gyfer astudiaethau achos effaith a ddenodd y wasg a'r cyfryngau cenedlaethol. Mae Esyin yn darparu gweithdai ymgynghori a hyfforddiant fel robotiaid gwasanaeth a chymdeithasol ar gyfer y sector gofal iechyd, lletygarwch a thwristiaeth ac addysg gyda galluoedd dadansoddi data a delweddu, systemau ymateb personol a Turnitin-GradeMark-PeerMark. Cyn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, bu'n gweithio yn yr Ysgol TG ym Mhrifysgol Monash Malaysia a'r Ganolfan Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu, Prifysgol De Cymru. Hwylusodd weithredu dysgu cyfunol sefydliadol, datblygu staff ar Ddysgu Gwell Technoleg ac arferion gorau/datblygu polisi. Gwahoddir Esyin fel prif siaradwr ar gyfer cynadleddau rhyngwladol, adolygydd ar gyfer gwahanol gylchgronau mynegeio a thrafodion cynadleddau yn y maes cysylltiedig. Cyn ei gyrfa academaidd, roedd Esyin yn beiriannydd meddalwedd yn Acer Group Malaysia ac e-Business Ltd, gan gyfrannu at ddatblygu system fancio ar-lein gyntaf Malaysia a system EIS ar y we yn ôl yn y 1990au.  

Addysgu.

Datblygu staff: rhaglen fentora amrywiol, Asesu ac Adborth Ar-lein gyda Turnitin-Graedmark-PeerMark, Technolegau Addysgol, Roboteg Addysgol a gweithdy STEM-STEAM ar gyfer athrawon ysgol.


Goruchwyliaeth PhD/MPhil/MSc/BSc:

 • Gwybyddiaeth mewn roboteg ddynol
 • Roboteg gwasanaeth ar gyfer gofal iechyd a lletygarwch a thwristiaeth gyda thechnegau dysgu peirianyddol
 • Roboteg addysgol
 • Technoleg i wella addysgu, asesu ac adborth dysgu gyda dadansoddeg dysgu
 • Fframwaith Dysgu Cyfunol a dysgu ar-lein


Addysgu MSc/MBA/BSc:

 • Ceisiadau am Roboteg Dynol Cymdeithasol a Gwasanaeth
 • Cyfrifiadureg Ffisegol
 • Dadansoddeg Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes
 • Offer Meddalwedd Gwybodaeth Reoli, Dadansoddi a Dylunio Systemau, Cyflwyniad i Wyddoniaeth Data (Python, Tableau a Dadansoddeg Gweledol SAS)
 • Gwybodaeth Fusnes a System Gwybodaeth Busnes
 • RDulliau Ymchwil
 • Cyfrifiaduron a Chymdeithas, Llywodraethu TG, Masnach Electronig a Pheirianneg Gofynion
 • Python, C++, C a Pascal
 • Datblygu Apiau Gwe Symudol

Ymchwil

1. Roboteg Dynol ar gyfer Gofal a Lles Menywod Oedrannus.

2. Modelu roboteg wedi'i ysbrydoli gan fioleg gyda gwybyddiaeth ac ymddygiad moesegol-gymdeithasol-gyfreithiol. 

3. Dysgu Dwfn a Dosbarthiadau ar gyfer Roboteg Gwasanaeth. 

4. Roboteg Gofal Iechyd fel Fframwaith Gwasanaeth gydag IRoT. 

5. Roboteg Addysgol gyda dysgu peirianyddol a dadansoddi dysgu. 

Cyhoeddiadau allweddol

Roboteg: 

1. Chew, E., Lee, P. H. a Khan, U. S. (2021) Robot Activist for Interactive Child Rights Education, International Journal of Social Robotics. The International Journal for Social Robotics, 10.1007/s12369-021-00751-3 (Impact Factor 3.168; WoS & Scopus-index wedi'i rancio o fewn20uchaf dyfyniadau'r Prif Gyhoeddiadau Google Scholar) 

2. Yang, J. a Chew, E. (2021) The Novel Design Model for Robotic Waitress, The International Journal for Social Robotics https://doi.org/10.1007/s12369-021-00745-1  (Impact Factor 3.168; WoS & Scopus-indexed, wedi'i rancio o fewn20 uchaf dyfyniadau'r Prif Gyhoeddiadau GoogleScholar) 

3. Chew, E. a Chua,X.N. (2020) Robotic Chinese language tutor: personalising progress assessment and feedback or taking over your job?, On the Horizon, https://doi.org/10.1108/OTH-04-2020-0015 ISSN: 1074-8121. (Scopus, ECSI Australian Education-Indexed).

4. Yang, J. a Chew, E. (2020) A Systematic Review for Service Humanoid Robotics Model in Hospitality, Springer International Journal for Social Robotics.   https://doi.org/10.1007/s12369-020-00724-y    (Impact Factor 3.168; indexed by WoS & Scopus, o fewn 20 uchaf cyhoeddiad Google Robotics)    

5. Chew, E. a Turner, D. (2020) Can a Robot bring your life back? Robotics for Rehab. Springer Nature Book Chapter 1: Robotics in Healthcare: Field Examples and Challenges, Sequeira, J. (Gol) Advances in Experimental Medicine and Biology 1170. Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24230-5_1

6. EurEKA Robotics Lab (2019 ) Tystiolaeth Ysgrifenedig wedi'i hysgrifennu gan Esyin Chew, Pwyllgor Addysg Parliment y DU YPedwerydd Tystiolaeth Chwyldro Diwydiannol (Cyhoeddiad Effaith Polisi). 

7. Chew, E. (2017) What are the implications of artificial intelligence? In Love and War, Tystiolaeth Ysgrifenedig, Cyhoeddiadau PwyllgorDethol Gwybodaeth Artiffisial Parliment y DU. 

8. Chew, E. (2018) In Love and War with Service Robots: the Passionate Deployment, Challenges and National Policy Implications,Prif   Siaradwr y 6edGynhadleddRyngwladol ar dechnoleg a Chymwysiadau DeallusrwyddRobot: Roboteg a Deallusrwydd Peiriannau: Building Blocks for Industry 4.0, 16-18 Rhag 2018. Springer’s Lecture Notes in Mechanical Engineering (LNME), Springer Nature Singapore, tt.361-371. SBN: 978-981-13-8322-9 [IEEE and Scopus indexed] 

9. Wong, N. W. H., Chew, E. a Wong, J. S-M. (2017). A review of educational robotics and the need for real-world learning analytics,14eg, Cynhadledd Ryngwladol ar Reoli, Awtomeiddio, Roboteg a Gweledigaeth (ICARCV), Phuket, Gwlad Thai 13 Tachwedd 2016. DOI 10.1109/ICARCV.2016.7838707 (CORE Ranked A; ISI indexed conference proceedings)

10. Chew Esyin a S.M.F. D Mustapha Syed (2004), 'Negotiation in a Multi-Dimensional CBR System’ Proceeding of The IEEE Conference on Cybernetic and Intelligent Systems, Singapore, 1191-1195. [ISI-indexed]


Technolegau Addysgol a Symudol: 

1. Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, F. a Chew, E., (2010) ‘Get out of MySpace!’, Elsevier Journal of Computers and Education, 54 (3), 776-782. [ISI-indexed]

2. Chew, E., Jones, N. a Turner, D.  (2008) ‘Critical Review of the Blended Learning Models based on Maslow’s and Vygotsky’s Educational Theory’, In Fong, J. et al. (Gol), Hybrid Learning and Education, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science 5169, 40-53. [ISI-indexed]. 

3. Chew, E., Jones, N. a Turner, D. (2008) ‘The Marriage of Rousseau and Blended Learning: An Investigation of 3 Higher Educational Institutions' Praxis’, In Leung, H. et al. (Gol), Advances in Web Based Learning, Springer: Lecture Notes in Computer Science 4823, 641-652. [ISI-indexed].

4. Chew, E., Turner, D. a Jones, N. (2009) Chapter 1 - ‘In Love and War: Blended Learning Theories for Computer Scientists and Educationists’, In Wang, F., L. Fong, J. and Kwan, R., C. (Gol), The Handbook for Hybrid Learning Models: Advanced Tools, Technologies and Applications, PA: Information Science Reference, tt.1-23. 

5. Chew, E., Jones, N a Blackey, H. (2010) ‘Implementing Institutional Online Assessment – Addressing the Challenges’, In P. Tsang, S. K. S. Cheung, V. S. K., Lee, R. Huang (Eds), Hybrid Learning, Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Lecture Notes in Computer Science Vol. 6248, 453-464. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14657-2_41  [ISI, Scopus-indexed]

6. Chew, E. a Ding, S. L. (2014) The Zone of Proximal and Distal Development of the Chinese Language Studies with the Use of Wikis, Australasian Journal of Educational Technology, 30(2), 184-201. [ISI-indexed]

7. Chew, E., Ding, S., L. a Rowell, G. (2015) Changing Attitudes in learning and assessment: Cast-off ‘plagiarism detection’ and cast-on self-service assessment for learning, Journal of Innovations in Education and Teaching International, 52(5), 454-463.. DOI:10.1080/14703297.2013.832633  [ISI-indexed]

8. Chew, E., Snee, H., Price, T. (2016) Enhancing international postgraduates' learning experience with online peer assessment and feedback innovation, Journal of Innovations in Education and Teaching International, 53(3), 247-259 [ISI-indexed]

9. Chew, E., Lee, P. L. a Ho, W.H. (2018) Enhancing Seamless Nurses-Physician Communication After-Hours with Google Glass, 11-12 Gorffennaf 2018 Kuala Lumpur, Cynhadledd Ryngwladol IEEE 2018 ar Gyfrifiadura Clyfar a Menter Electronig (ICSCEE) 2018 (Gwobrau Papur Gorau). 10.1109/ICSCEE.2018.8538415  

10. Mishra, D, Chew, E, Ostrovska, S, Wong, J. (2020) Personal response systems through the prism of students' experiences. Computer Applications in Engineering Education, 1-15.    https://doi.org/10.1002/cae.22298 (WoS & Scopus-indexed) 

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Fi yw arweinydd y prosiect a sylfaenydd y labordai isod: 

1. Canolfan Roboteg EUREKA (2018-bresennol): 
i. Labordy Gwneuthurwr IR: Dylunio ac argraffu 3D ar gyfer robotiaid a ysbrydolir gan fioleg a darnau robotiaid. 
ii. Labordy iCare: roboteg gwasanaeth ar gyfer gofal iechyd a lletygarwch a Thwristiaeth.
iii. STEAM Lab: (1) gweithdai STEM, DPP ac interniaeth ar gyfer athrawon a disgyblion ledled Cymru, Malaysia ac India; (2) Ymgynghoriaeth dylunio a sefydlu labordy roboteg. 

2. Monash STELA Lab (2014-2017): Technolegau Di-dor Ymchwil Dysgu ac Asesu Manylach gyda model asesu ac adborth, robotiaid, dyfeisiau symudol a sbectol glyfar. 


Fi yw'r Prif Ymchwilydd (PY) ar gyfer y prosiectau ymchwil canlynol: 

1. 2018-2019: Robot Dewey, y, Tiwtor Iaith Tsieineaidd, a ariennir gan grant Rhyngddisgyblaethol Met Caerdydd. Cafodd y prosiect ei roi ar y rhestr fer fel un o Rownd Derfynol Gwobr eAsesiad 2018y, Gwobrau e-Asesu Rhyngwladol. 

2. 2015: iCONNECT for EU-SEA e-Plagiarism Battle: EUSEA -iCONNECT, a ariennir gan FP7 CONNECT2SEA: Connecting ICT in Europe and South East Asia, ICT Cooperation Grant. 

3. 2015-2016: Suhakam Goes Digitalwith Monash, a, ariennir ar y cyd gan Gomisiwn Hawliau Dynol Malaysia: Suhakam aPrifysgol Monash Malaysia

4. 2015-2016: When Clickers meets Socrative: a student experience project for personal response system a, ariennir gan Brifysgol Monash Awstralia: PVC's L&T Office Better Teaching Better Learning Small Grant. 

5. 2014-2015 Flipped Classroom: A cover up for Die hard Traditional Teaching, Prifysgol Monash Malaysia: VITAL grant. 

6. 2014-2015: Pedagogy for Electronics and Electrical Engineering & Information Technology Education in Malaysia in the 21st Century, a ariannwyd gan y Weinyddiaeth Addysg Uwch Malaysia: Fundamental Research Grant Scheme (FRGS). 

7. 2014: Sounds Good or Reads Well? Enhancing Assessment and Feedback Experience with online Audio and Text Feedback, ariannwyd gan Monash University Australia PVC's L&T Office Better Teaching Better Learning (BTBL) Small Grant

8. 2010-2011: Enhancing international student experience with innovative assessment and feedback on postgraduate Economics studies at Glamorgan, 

iLExSIG – Grŵp Profiadau Dysgwyr Rhyngwladol o e-ddysgu Diddordeb Arbennig, a ariennir gan Rwydwaith Economeg Academi Addysg Uwch y DU ( HEA), Cyllid RAE a Grant Ymarfer Asesu Ymchwil HEA-ELESIG y DU. 

9. 2009-2010: Turn it in or Turn it off? Prosiect Peilot Cydweithredol ar gyfer Profiad Turnitin/Grademark ym Morgannwg, a ariennir gan TurnitinUK (iParadigm Ltd), Grant Ymchwil Addysg Pwll Tywod Morgannwg. 

10. 2005: Biometric Authentication for E-Commerce, a ariennir gan Ministry of Education Malaysia Research Vote: PJP Research. 


Detholiad o Gweithgareddau Proffesiynol: 

Golygydd, Cadeirydd ac Adolygydd: 

 • Cadeirydd Cyffredinol a Chynnal yr 8fedCynhadledd Ryngwladol ar Dechnoleg a Chymwysiadau Deallusrwydd Robot(RiTA2020), Caerdydd. 
 • Bwrdd Golygyddol ‘PeerJ Computer Science', ISI/SCI Q1, Scopus indexed (2020-to-date)
 • Bwrdd Golygyddol MEKATRONIKA. http://journal.ump.edu.my/mekatronika (2019 - presennol)
 • Adolygydd International Journal of Social Robotics, WoS & Scopus-indexed Q2  (2018 –presennol)
 • Adolygydd Australasian Journal of Educational Technology, WoS Q2 & Scopus-indexed (2012 - presennol) 
 • Adolygydd y Journal of Computers and Education, WoS Q1& Scopus-indexed Q1 (2012-2015)
 • Adolygydd ac Aelod o Bwyllgor yr 20fed Gynhadledd Ewropeaidd ar e-Ddysgu, 28-29 Hydref 2021, Berlin, yr Almaen. 
 • Adolygydd a Pwyllgor Rhaglen y 7 fed Cynhadledd Ryngwladol ar Dechnoleg a Chymwysiadau Deallusrwydd Robot (RiTA 2019)
 • Pwyllgor Ymgynghorol ar gyfer yr ail Gynhadledd Ryngwladol ar Dechnoleg Arloesol, Peirianneg a Gwyddorau (iCITES 2020), Unianditéi Malaysia Pahang, Malaysia.
 • Adolygydd Cynhadledd TelefeddygaethGyntaf,, Malaysia (2015)
 • Adolygydd ac aelod o Bwyllgor y 10fed, 11fed, 12fed, 13fed, 14ydd, 15fed , 16fed ,17fed Cynhadledd e-Ddysgu Ewropeaidd, Portiwgal, y DU, Netherland, Ffrainc, Gweriniaeth Tsiec, Gwlad Groeg (2010-hyd yma). 
 • Pwyllgor Adolygu'r Degfed Gynhadledd Ryngwladol ar System, a Thechnoleg Dylunio Gwyddoniaeth, Ymchwil a Gwybodaeth, Dulyn, Iwerddon (2015)
 • Aelod o'r Bwrdd Golygyddol a'r Adolygydd ar gyfer y 6ed Gynhadledd Llên-ladrad, Ryngwladol, y DU (2014). 
 • Adolygydd Cynhadledd Llên-ladrad,Rhyngwladol 4ydd ,5ed a 6ed, y DU (2010, 2012, 2014)  
 • Adolygydd y Cyfnodolyn Ymchwil Gymhwysol, y DU (2009-2013)
 • Adolygydd y 7 fed Cynhadledd Ryngwladol ar Integreiddio Gwybodaeth a Cheisiadau a Gwasanaethau ar y We (iiWAS), Kuala Lumpur (2005)
 • Adolygydd y Cyd-Gynhadledd Ryngwladol ar Gwybodeg ac Ymchwil Menywod mewn TGCh, Kuala Lumpur (2004)
 • Golygydd Gweithredol, Journal of Problem-based Learning in Electronic Journal University of Malaya (2004-2005) 
 • Golygydd y Cyd-Gynhadledd Ryngwladol ar Gwybodeg ac Ymchwil Menywod mewn TGCh, Kuala Lumpur (2004)

Prif Siaradwr neu Hyfforddwr:  

 • Siaradwr Gwadd ar gyfer Trafodaeth Panel mewn Deallusrwydd Artiffisial: Robotics, the curriculum and inclusion with other policymakers https://www.hefestival.com/speakers-2019  https://vimeo.com/345303465 
 • Prif Lefarydd, y 6ed Cynhadledd Ryngwladol ar Dechnoleg a Chymwysiadau Deallusrwydd Robotiaid, Roboteg a Deallusrwydd Peirianyddol.  16-18 Rhag 2018. https://icrita2018.org/speakers.php 
 • Prif Lefarydd (2017) Symposiwm Tueddiadau mewn Addysg Holistaidd Asia.  https://thesa.taylors.edu.my/programme/keynote-speakers
 • Hyfforddwr (16 Awst 2017) From blended learning theory to practical: mobile educational technologies enhanced assessment and feedback (part of the academic staff development CEED module), Campus Education Excellence, Monash University Malaysia.   
 • Siaradwr yn y 25ain cyfarfod MEIPTA sy'n cynnwys 22 obrifysgolion lleol cyhoeddus e-ddysgu penaethiaid / penaethiaid rheoli addysg / penaethiaid datblygiad academaidd. (Gorffennaf 2015)
 • Hyfforddwr i Brifysgol Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) argyfer Hyfforddiant Academaidd mewn Asesiad Manylach o Dechnoleg Di-dor. (Rhag 2015)
 • Prif SiaradwrPrifysgol UCSI 2il SymposiwmDysgu Cyfunol,Kuala Lumpur, Malaysia (Tach, 2013)  
 • Prif Araith y 5ed Gynhadledd Ryngwladol ar Ddysgu Hybrid, Guangzhou, Tsieina (Awst, 2012) 
 • Siaradwr i Turnitin, Cynhadledd Ansawdd, Prifysgol Cymru (Awst 2011)

Aelodaeth: 

1. Aelod, Menter Fyd-eang IEEE ar Foeseg Systemau Awtonomaidd a Deallus (ers 2018)

2. Cymrawd yr Academi Addysg Uwch, y Deyrnas Unedig (ers 2011). 

3. Aelod, Cymdeithas e-Asesu, y DU. (2010-2013)


Gwobrau a Chydnabyddiaeth:

1. Gwobr Rhagoriaeth yr Is-Ganghellor o Ymchwil ac Arloesi, Prifysgol Met Caerdydd (2018). 

2. Gwobr eAsesiad Terfynol (2018), y Gwobrau e-Asesu Rhyngwladol, Categori Arloesedd: Robot Dewey, y Tiwtor Iaith Tsieineaidd http://eassessmentawards.com/shortlist-2018 

3. Gwobr Papur Gorau yng Nghynhadledd Ryngwladol IEEE ar Gyfrifiadura Clyfar a Menter Electronig (2018): Dylunio'r Care4Patience gyda Google Glass. 

4. Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth arobryn Crwsibl Cymru (2017) ar gyfer Arweinwyr Ymchwil y Dyfodol: http://www.welshcrucible.org.uk/esyin-chew 

5. Gwobr Efydd, y Gystadleuaeth Annilys, Arloesi a Dylunio Genedlaethol: Innovation of Healthcare starts from OK Glass (2015). 

6. Gwobr efydd, Cystadleuaeth Cymorth Addysgu UiTM: Defnyddio BYOD gyda Socrative a Clickers (2014). 

7. Cyflwyniad Poster Gorau, Cynhadledd Dysgu drwy Gymorth Cyfrifiadur Elsevier, y DU (2011). 

8. Gwobrau Medal Aur ym Mhrifysgol Malaya, Expo Ymchwil, Dylunio ac Arloesi: Buddiolwyr iE-E Seeker, Paru Deallus ar y We Defnyddio Rhesymu Aml-Ddimensiwn sy'n Seiliedig ar Achosion (2006). 

9. Gwobrau Medal Arian ym Mhrifysgol Malaya: Expo Ymchwil, Dylunio ac Arloesi 100 mlynedd: System Dilysu Llais Hawdd v.10 ar gyfer e-Fasnach (2005). 

10. Citation for Outstanding Contribution to Student Learning from theFaculty of Information Technology, Prifysgol Monash Awstralia; Enwebai'r Gyfadran ar gyfer Gwobr Enwi'rIs-Ganghellor (2015): Technolegau Addysgol. 

11. Gwobrau Darlithwyr Gorau yn y Cyfadran Cyfrifiadureg a Thechnoleg Gwybodaeth, Prifysgol Malaya, ym mlwyddyn academaidd 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004 (pleidleisiwyd gan fyfyrwyr).

Dolenni allanol

​www.cardiffmet.ac.uk/eureka  https://twitter.com/esyinchew  https://uk.linkedin.com/in/chewesyin http://www.welshcrucible.org.uk/esyin-chew Mae Labordy Roboteg EUREKA (2019) yn cael eibroffilio gan yr Adran Masnach Ryngwladol, llywodraeth y DU fel uno'r 11 canolfan arbenigol yn y DU i gael mynediad at gyfleusterau Roboteg Cymdeithasol/Gwasanaeth ac ymchwil a datblygu roboteg gofal iechyd hirdymor. BBC (2020) Adam Walton explores our relationship with robots, we’ll hear from Dr Esyin Chew, Founder of Eureka Robotics Lab at Cardiff Met, Dr Ze Ji, from the School of Engineering at Cardiff University; and Professor Robert Richardson, Director of the Institute of Design, Robotics and Optimisation at the University of Leeds: https://www.bbc.co.uk/programmes/m000l14c