Skip to main content
Dr Elochukwu Anthony Ukwandu

Dr Elochukwu Ukwandu

Darlithydd

Adran: Adran Cyfrifiadureg

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: eaukwandu@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Ymunais â'r Adran Cyfrifiadureg, Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Met Caerdydd) ym mis Hydref 2020 fel Darlithydd mewn Diogelwch Cyfrifiaduron. Cyn i mi ymuno â Met Caerdydd, bûm yn gweithio o fis Chwefror hyd fis Gorffennaf 2020 fel Cydymaith Ymchwil Ôl-Ddoethurol ar brosiect Seiber-Ystod Ffederasiwn £7.2m a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Hedfan, Pŵer a Llynges, a elwir yn brosiect Seiber-Ystod ffederal HES20 FORESIGHT.  Gweithiais yn fyr hefyd fel Darlithydd Cyswllt yn 2019 ar ôl gyflawni fy PhD yng Ngrŵp Ymchwil Seiberddiogelwch Prifysgol Napier Caeredin. Cwblhawyd fy PhD yn 2019 ar raglen o'r enw RESCUE: Gwerthusiad o system rhannu gyfrinachol darniog mewn pensaernïaeth ddosbarthedig yn seiliedig ar gymylau, lle datblygais brototeip o ddull rhannu data o'r enw System Rhannu Gyfrinachol Darniog (F3S). Cynhyrchodd y traethawd ymchwil hefyd ddau fframwaith gwerthuso i fesur galluoedd a gwytnwch dulliau rhannu data yn y cwmwl fel rhan o'i ganlyniadau. Mae ei gwaith diweddaraf wedi cynnwys gwerthuso dulliau newydd o gryptograffeg sydd â datrysiad wrth greu haen sylfaen o ddiogelu data gan ddefnyddio dulliau newydd o gefnogi rheolaeth allweddi amgryptio o fewn systemau sy'n seiliedig ar gymylau gan ddefnyddio trothwy a systemau cryptograffeg swyddogaethol. 

Addysgu.

 1. Seiberddiogelwch a Chryptograffeg

 2. Hacio Moesegol

 3. Diogelwch Gwybodaeth

 4. Pensaernïaeth a Gweithrediadau Seiberddiogelwch

Goruchwyliaethau prosiect interniaeth MSc.

Ymchwil

 1. Cynlluniau Rhannu Cyfrinachol

 2. Amgryptiadau ar sail Priodoledd

 3. Amgryptiadau Heb Allweddell a seiliedig ag allwedd

 4. Dulliau Rhannu Data yn y Cwmwl

 5. Gwydnwch Data, Goddefgarwch Nam ac Argaeledd

 6. Gwarantau Seiber Hedfan a Morwrol

Cyhoeddiadau allweddol

 1. Ukwandu, E., Farah, MA B., Hindy, H., Brosset, D., Kavallieros, D., Atkinson, R., ... & Bellekens, X. (2020). A review of cyber-ranges and test-beds: current and future trends. Sensors, 20(24), 7148.

 2. Ukwandu, EA (2019). RESCUE: evaluation of a fragmented secret share system in distributed-cloud architecture (traethawd doethuriaeth, Prifysgol Napier Caeredin).

 3. Ukwandu, E., Buchanan, WJ, a Russell, G. (2017, Mehefin). Performance evaluation of a fragmented secret share system. Yn 2017 Cynhadledd Ryngwladol ar Ymwybyddiaeth Sefyllfa Seiber, Dadansoddeg Data ac Asesu (Cyber SA) (tt. 1-6). IEEE.

 4. Buchanan, WJ, Lanc, D., Ukwandu, E., Fan, L., Russell, G., a Lo, O. (2015). The future internet: A world of secret shares. Future Internet, 7(4), 445-464.

 5. Ukwandu, E., Buchanan, WJ, Fan, L., Russell, G., a Lo, O. (2015, Awst). RESCUE: Resilient secret sharing cloud-based architecture. Yn 2015 IEEE Trustcom / BigDataSE / ISPA (Cyf. 1, tt. 872-879). IEEE.

 6. Buchanan, WJ, Ukwandu, E., van Deursen, N., Fan, L., Russell, G., Lo, O., a Thuemmler, C. (2015, Hydref). Secret shares to protect health records in Cloud-based infrastructures. Yn 2015 17eg Cynhadledd Ryngwladol ar Rwydweithio E-iechyd, Cymhwyso a Gwasanaethau (HealthCom) (tt. 669-672). IEEE.

 7. Mbaeze, IC, Ukwandu, E., & Anudu, C. (2010). The influence of information and communication technologies on students' academic performance. Journal of Information Technology Impact, 10(3), 129-136.

Prosiectau a gweithgareddau eraill

 1. ​Tiwtor personol

 2. Prawf-Cysyniad ar gyfer syniad busnes - Cryptodoc

 3. Cydlynydd, grŵp ymchwil rhyngddisgyblaethol yn Adran Cyfrifiadureg, Cyfadran Gwyddor Ffisegol, Prifysgol Nigeria, Nsukka, Nigeria.

Dolenni allanol

 1. Grŵp Ymchwil Seiberddiogelwch, Adran Peirianneg Drydanol ac Electroneg, Prifysgol Strathclyde, Glasgow, yr Alban.

 2. Labordy Hunaniaeth Blockpass, Prifysgol Napier Caeredin, Caeredin, yr Alban.

 3. Adran Cyfrifiadureg, Cyfadran Gwyddor Ffisegol, Prifysgol Nigeria, Nsukka.

 4. Adran Cyfrifiadureg, Cyfadran Gwyddor Ffisegol, Prifysgol Talaith Imo, Owerri