Skip to main content
Catherine-Tryfona

Catherine Tryfona

Associate Dean Partnerships

Adran: Uwch Reolwyr

Rhif/lleoliad swyddfa: Ysgol Dechnolegau Caerdydd, Campws Llandaf

Rhif ffôn:

Cyfeiriad e-bost: ctryfona@cardiffmet.ac.uk

Trosolwg/bywgraffiad byr

Rwy'n Bennaeth yr Adran Cyfrifiadura a Pheirianneg Gymhwysol yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd, lle rwy'n cefnogi tîm o academyddion sy'n ymchwilio ac yn dysgu mewn ystod o ddisgyblaethau o Beirianneg Electroneg a Roboteg i Ryngweithio Dynol-Gyfrifiadurol a Systemau Gwybodaeth. Fel Prif Ddarlithydd mewn Peirianneg Meddalwedd, rwyf hefyd yn cyfrannu at yr addysgu mewn Rhaglennu, Datblygu Apiau Dyfeisiau Symudol a Datblygu Prosiectau Tîm. Mae fy ngyrfa mewn Addysg Uwch ac Addysg Bellach wedi rhoi cyfle i mi weithio gyda charfannau amrywiol o ddysgwyr, ar ôl dysgu pynciau cyfrifiadurol, seryddiaeth a sgiliau sylfaenol ar y campws ac allan yn y gymuned. Cyn dechrau gweithio ym myd addysg, gweithiais fel peiriannydd meddalwedd ac ymgynghorydd yn y DU a thramor. Canolbwyntiais ar ddadansoddi gofynion, dylunio rhyngwyneb defnyddiwr a rhaglennu. Rhoddodd hyn gyfle i mi greu a chynnal cysylltiadau ag ystod eang o bartneriaid mewn diwydiannau fel cynhyrchion fferyllol, cynhyrchu ceir a llongau morwrol, yn ogystal â'r sector cyhoeddus a llywodraeth awdurdodau lleol.

Addysgu.

Rwyf wedi dysgu ar ystod o bynciau, gan gynnwys hanfodion rhaglennu, dylunio a datblygu apiau dyfeisiau symudol, ynghyd â datblygu prosiectau proffesiynol. Rwy'n mwynhau goruchwylio myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy'n ymgymryd â'u prosiectau a'u traethodau hir blwyddyn olaf, yn enwedig mewn meysydd fel datblygu technoleg i gefnogi niwro-amrywiaeth, cyfathrebu gwyddoniaeth ac iechyd byd-eang. 

Ymchwil

Mae fy ymchwil i raddau helaeth yn archwilio rhyngweithio dynol-gyfrifiadurol ac agweddau cymdeithasegol technoleg. Mae gen i ddiddordeb arbennig yn sut mae technoleg yn effeithio ar bobl, sefydliadau a chymdeithas a sut mae ein perthynas â thechnoleg yn newid dros amser. Mae fy ymchwil gyfredol yn canolbwyntio ar sut mae technoleg cyfrifiadura symudol yn helpu unigolion awtistig a'u teuluoedd o fewn cyd-destunau crefyddol ac ysbrydol, a sut y gallai eraill ganfod y defnydd hwnnw. 

Mae gen i ddiddordeb ehangach hefyd mewn derbyn a defnyddio technoleg mewn cymunedau crefyddol.

Mae fy ymchwil yn mynd i’r afael â chwestiynau ynghylch sut y gall technoleg helpu i hwyluso amrywiaeth, cynwysoldeb a pherthyn a gwella mentrau iechyd byd-eang.

Cyhoeddiadau allweddol

​Tryfona, C., Crick, T., Calderon, A., Thorne, S., (2017) Software Requirements Engineering in Digital Healthcare: A Case Study of the Diagnosis and Monitoring of Autism Spectrum Disorders in Children in the UK’s National Health Service, International Conference on Digital Human Modelling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management, 91-98, Springer

Tryfona, C., Oatley, G, Calderon, A., Thorne, S., (2016) M-Health solutions to support the National Health Service in the Diagnosis and Monitoring of Autism Spectrum Disorders in Young Children, International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction, 249-256, Springer

Calderon, A., Tryfona, C. (2015) Astrobiology App for Kids: Software as a Cognitive Prosthetic for Conceptualization of Astronomical Theories, GetMobile: Mobile Computing and Communications, 19 (2), 23-27, ACM 

Tryfona, C., Tryfonas, T. Levy, J., Hughes, N., (2013) Personal Tutoring and Key Skills Developing in Higher Education – Experiences and Challenges, HEA STEM: Cynhadledd Dysgu ac Addysgu Flynyddol 2013

Prosiectau a gweithgareddau eraill

Dolenni allanol