Astudio>New Students>Myfyrwyr Masnachfraint

Myfyrwyr Masnachfraint

​​

Dylai myfyrwyr sy'n ymuno ag un o Raglenni Partneriaeth Metropolitan Caerdydd, a addysgir mewn Sefydliad y tu allan i Met Caerdydd, gyfeirio at Lawlyfr Myfyrwyr Met Caerdydd a'r 'Arweiniad i Fyfyrwyr sy'n Astudio mewn Sefydliadau Partner' ynghlwm. Bydd yr Arweiniad hwn yn eich cyfeirio at adrannau o'r Llawlyfr Myfyrwyr sydd fwyaf perthnasol i chi.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael Llawlyfr Rhaglen gan y Sefydliad Partneriaeth y maent yn ei fynychu a fydd yn cynnwys manylion llawn eu rhaglen, gwybodaeth am yr Ysgol y mae'r Rhaglen yn perthyn iddi a manylion am gyfleusterau yn y Sefydliad Partneriaeth. I gael gwybodaeth am ffioedd a llety, cysylltwch â'r Sefydliad Partneriaeth lle mae'r rhaglen yn cael ei darparu.

Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at ein tudalennau Partneriaeth​.