Ymchwil>Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021>Astudiaeth Achos Effaith - Datblygiad Corfforol Ieuenctid

Datblygiad Corfforol Ieuenctid: Gwella iechyd a ffitrwydd a lleihau’r risg o anafiadau mewn chwaraeon ieuenctid

 


Mae ymchwil hirdymor i ddatblygiad athletaidd plant a phobl ifanc wedi llywio polisi ac ymarfer. Yn genedlaethol, mae wedi bod yn sail i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni addysg hyfforddwyr a datblygu athletwyr sy’n arwain y diwydiant. Yn rhyngwladol, mae wedi llywio canllawiau ar hyfforddiant ymwrthedd ieuenctid a datblygiad athletau tymor hir ar gyfer Academi Pediatreg America a Chymdeithas Cryfder a Chyflyru Cenedlaethol, a datblygiad y gwerslyfr craidd ar gyfer y Tystysgrif Ffitrwydd Ieuenctid y Coleg Meddygaeth Chwaraeon Ffitrwydd, y rhaglen fwyaf o’i math yn y byd.

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos Effaith y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil