Ymchwil>Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021>Astudiaeth Achos Effaith - Anafiadau i’r Pen mewn Criced a Rygbi’r Undeb

Astudiaeth Achos Effaith - Anafiadau i’r Pen mewn Criced a Rygbi’r Undeb

Dr Isabel Moore a Dr Craig Ranson


Roedd ymchwil Moore a Ranson yn llywio polisi ac ymarfer wrth nodi ac atal anafiadau i’r pen mewn criced a rygbi’r undeb, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys Safon Brydeinig newydd ar gyfer Prif Amddiffynwyr Criced, safon a fabwysiadwyd gan yr holl genhedloedd (n=104); Datganiad Consensws Gwyliadwriaeth Anafiadau ICC diwygiedig; System Arolygu Anafiadau Undeb Rygbi Cymru (URC) a fabwysiadwyd gan Rygbi’r Llewod Prydain ac Iwerddon, Cynghrair Guinness PRO14; a Rhaglen Addysg Cyfergyd URC orfodol ar gyfer chwaraewyr, hyfforddwyr a dyfarnwyr.

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos Effaith y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil