Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau>Rhyngweithio â Micro-gwrs Data

Rhyngweithio â Data Micro-gwrs

Yn y micro-gwrs rhyngweithio â data am ddim, byddwch yn ennill y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen arnoch i weithio gyda data mewn senarios byd go iawn. 

Yn agored i ddechreuwyr i wyddor data, mae'r cwrs yn ymdrin â chymwysiadau sylfaenol data mewn bywyd busnes bob dydd. Byddwch hefyd yn archwilio goblygiadau cyfreithiol, moesegol a chymdeithasol ehangach defnyddio data o ystod o gyd-destunau (fel data personol neu fusnes).  

Erbyn diwedd y micro-gwrs, byddwch yn gallu cymhwyso ystadegau, fformiwlâu a thechnegau sylfaenol i ddatgelu a chyflwyno tueddiadau a phatrymau mewn data. Byddwch hefyd yn datblygu eich dealltwriaeth o'r ffordd orau o gyflwyno eich canfyddiadau yn seiliedig ar eich cynulleidfa. 

Mae micro-gyrsiau yn gyrsiau byr hyblyg, wedi'u cyflwyno mewn fformatau cymysg ar-lein ac wyneb yn wyneb. Ar hyn o bryd maent yn cael eu treialu ar draws prifysgolion Cymru heb unrhyw gost i'r dysgwr. Gallwch fynychu micro-gwrs i uwchsgilio a dysgu rhywbeth newydd, fel llwybr i gyflogaeth, neu i gael blas ar bwnc penodol. Mae micro-gyrsiau technoleg ddigidol ym Met Caerdydd yn ymdrin â phynciau y mae galw amdanynt gan ddiwydiant. Cliciwch yma i weld y micro-gyrsiau eraill ym Met Caerdydd.


Cynnwys y Cwrs

Bydd y micro-gwrs yn cael eu cyflwyno drwy ddeg sesiwn 2 awr, sy'n cynnwys darlithoedd, gweithgarwch dysgu ar-lein, seminarau ar y campws, gwaith labordy a gwaith grŵp bach. 

Mae'r pynciau'n cynnwys:

  • Cyflwyniad i ddata
  • Data yn y byd go iawn
  • Gwneud penderfyniadau gyda data: Greddf vs seiliedig ar ddata
  • Cyflwyniad i ddelweddu
  • Delweddu data ar gyfer rhyngweithio effeithiol 
  • Delweddu ansicrwydd 
  • Ystadegau sylfaenol (tebygolrwydd ac amcangyfrif cydberthnasau)
  • Ystadegau
  • Technegau a thechnolegau data
  • Ystyriaethau cymdeithasol, cyfreithiol a moesegol wrth ddelio â data

Gwaith Cwrs ac Asesiadau

Mae asesiadau wedi'u cynllunio i atgyfnerthu eich dysgu. 

Byddwch yn cwblhau dau asesiad byr drwy gydol y cwrs micro. Mae'r rhain yn cynnwys cyflwyniad 10 munud ac adroddiad ysgrifenedig o tua 1,000 o eiriau. Bydd yr asesiadau yn gofyn i chi gwblhau tasgau allanol mewn pecynnau meddalwedd fel Excel a Tableau, y byddwch yn cael eich cyflwyno iddynt yn ystod y cwrs, a chyflwyno eich gwaith fel sgrinluniau o fewn yr adroddiad.

Darllen a Awgrymir

Claus O. Wilke (2019)  Fundamentals of Data Visualization. O’Reilly Media, Inc. 

Sut i Ymgeisio

Gallwch archebu eich lle ar y micro-gwrs Rhyngweithio â Data ar Siop Ar-lein Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae’r lleoedd yn gyfyngedig, felly rydym yn argymell archebu’n gynnar i osgoi siom. 

Cysylltwch â ni

I gael rhagor o wybodaeth am y micro-gwrs hyn, cysylltwch â Dr Fiona Carroll, FCarroll@cardiffmet.ac.uk


Gwybodaeth Cwrs Allweddol

Man Astudio:
Ar-lein

School:
Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Hyd y Cwrs:
10 wythos (1 x sesiwn 2 awr yr wythnos). Dydd Mercher rhwng 5yh a 7yh.

Dyddiad dechrau:
28 Mawrth 2022 – 30 Mai 2022

Cost:
Am ddim

Gellir dod o hyd i delerau ac amodau llawn mewn perthynas â derbyn cynnig i astudio ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd drwy fynd i www.metcaerdydd.ac.uk/terms