Dr Kate Isherwood

​​

Swydd:            Darlithydd mewn Iechyd Cyhoeddus
​Room No:          D1.05
Telephone No:  + 44 (0) 29 2041 6448
E-bost:  KRIsherwood@cardiffmet.ac.uk

Addysgu a Goruchwylio

Ar hyn o bryd rwy'n arweinydd modiwl ar gyfer Ymyriadau Tegwch Iechyd, cwrs ôl-raddedig i fyfyrwyr sy'n cwblhau MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol. Rwyf hefyd yn arweinydd modiwl ar gyfer Penderfynyddion Iechyd, modiwl blwyddyn gyntaf ar gyfer myfyrwyr sy'n cwblhau BSc mewn Iechyd yr Amgylchedd. Rwyf hefyd yn goruchwylio ac yn arwain modiwl Prosiect Ymchwil Lefel 7 ar gyfer myfyrwyr sy'n cwblhau MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Cymhwysol neu MSc mewn Galwedigaethol, Iechyd a Diogelwch. Rwyf hefyd yn cyfrannu at addysgu ar y modiwlau canlynol: Dulliau a Dylunio Ymchwil Gymhwysol, Datblygiad Proffesiynol a Rhyngbroffesiynol (Lefel 4), Ymgysylltu â Gweithwyr a Lles a Materion Bioseicogymdeithasol mewn Iechyd.

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr ar lefel BSc ac MSc o Iechyd yr Amgylchedd, Iechyd y Cyhoedd Cymhwysol ac Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.

Mae gen i ddiddordeb mewn ceisiadau ar gyfer goruchwylio astudiaeth ddoethurol yn y meysydd uchod.

Cymwysterau a Dyfarniadau

2021 Hyfforddiant Ymarfer Clinigol Da

2019 PhD mewn Seicoleg Gadarnhaol ac Ymddygiadol, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor

2018Cymrodoriaeth, Advance HE

2015 MSc mewn Seicoleg Defnyddwyr a Busnes, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor

2014 BSc Seicoleg, Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor.

Cyhoeddiadau Dethol

Papurau mewn cyfnodolion:

Wimmer, L., Isherwood K.R., Parkinson, J.A., & Dorjee, D. (2023). Relating dispositional mindfulness and long-term mindfulness training with executive functioning, emotion regulation, and well-being in pre-adolescents. Journal of School and Educational Psychology.

Isherwood, K.R., Kyle, R.G., Gray, B.J., Davies, A.R. (2022). Challenges faced during self-isolation: findings from a national telephone survey of contacts during the COVID-19 pandemic in Wales. Journal of Public Health. [Submitted to the Lancet Public Health Science Conference for presentation].

Gray, B.J., Kyle, R.G., Isherwood, K.R., Humphreys, C., Griffiths, M.L., Davies, A.R. (2022). Precarious employment and associations with health during COVID-19: a nationally representative survey in Wales, UK. [Submitted as Pre-Print; Submitted to the Lancet Public Health Science Conference for presentation].

Ford, K., Bellis, M., Isherwood, K.R., Hughes, K. (July 2021). Perceptions of a short, animated film in adverse childhood experiences: a mixed methods evaluation. BMJ Open.

Lewis, L., Isherwood, K.R., Kyle, R.G., Davies, A.R., Povey, R., Clark-Carter, D., Cowap, L. (2022). Does capability, opportunity and motivation predict intentions to repeat self isolation if required? An analysis of contacts of confirmed COVID-19 cases. Psychology and Health.


Adroddiadau:

Kyle, R.G., Isherwood K.R., Bailey J.W., Davies, A.R. (2021). Self-isolation confidence, adherence and challenges: behavioural insights from contacts of cases of COVID-19 starting and completing self-isolation in Wales. Cardiff: Public Health Wales.

Isherwood, K.I., Ward, J., Bennett, A., Hallingberg, B., Tomlinson, A., Phillips, R. Childhood Vaccinations: Stakeholder Experiences Review. Cardiff: Public Health Wales.

Proffil/bywgraffiad

Ymunais â Met Caerdydd ym mis Ionawr 2022 yn dilyn cyflogaeth yn Iechyd Cyhoeddus Cymru fel Uwch Ymchwilydd. Cyn hyn, cwblheais fy PhD yn yr Ysgol Seicoleg ym Mhrifysgol Bangor. Ers i mi ymuno â Met Caerdydd, rwyf wedi cyd-arwain y grŵp Ymchwil ac Arloesi ar gyfer ymchwil Iechyd a Lles y Cyhoedd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac wedi bod yn aelod o’r tîm rheoli ar gyfer y ganolfan Ymchwil i Iechyd, Gweithgarwch a Lles (CAWR) fel yr arweinydd sefydliadol ar gyfer ein cydweithrediad ag Europe Health Net. Rwy'n gweithio'n rheolaidd gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a sefydliadau ac elusennau eraill i gwblhau ymchwil gymhwysol mewn petrustra brechlynnau, lles poblogaeth ac amser hamdden (sy'n gysylltiedig â'r rhaglen HAPUS) a gwerthuso gweithrediad hyfforddiant CPR mewn athrawon dan hyfforddiant.

EDolenni allanol

Cyd-arweinydd sefydliadol Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar gyfer cydweithio ag Euro Health Net.

Cyd-arweinydd grŵp Ymchwil ac Arloesi Iechyd y Cyhoedd a Lles ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Rwy'n aelod panel arbenigol ar amrywiaeth ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd lleol

Rhwydweithio Proffesiynol

Twitter: @Isherwood_Kate