Sally Poole

​​

  Swydd:  Technegydd (yn ystod y Tymor yn unig)
 Ysgol:  Ysgol Gwyddorau Iechyd Caerdydd
 E-bost:   spoole@cardiffmet.ac.uk 
 Ffôn: +44 (0) 29 2020 5539
 Rhif Ystafell: D1: 35


Proffil

Mae Sally wedi gweithio i Brifysgol Metropolitan Caerdydd ers dwy flynedd, cyn hyn bu’n gweithio am saith mlynedd ar hugain fel Technolegydd datblygu cynnyrch yn y Diwydiant Pobi yn dylunio cynnyrch ar gyfer pob archfarchnad fawr. Mae ganddi Dystysgrif Athrawon Addysg Bellach ac Oedolion.

Ei phrif gyfrifoldeb yw trefnu'r holl ddosbarthiadau ymarferol ar gyfer y Myfyrwyr sy'n Astudio Gwyddor Bwyd, Iechyd y Cyhoedd a Maeth, Gwyddor Chwaraeon a Biofeddygol a Deieteg. Mae hefyd yn gyfrifol am redeg y Stafelloedd Synhwyraidd o ddydd i ddydd.