Neil Pedder

​​​ Swydd:  Uwch Dechnegydd Therapi Iaith a Lleferydd
 Ysgol:  Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd Caerdydd
 E-bost:   npedder@cardiffmet.ac.uk 
 Ffôn: +44 (0) 29 20416882
 Rhif Ystafell: D0.09A

​​

Proffil

Rwy'n gweithio'n bennaf  gyda Therapi Iaith a Lleferydd, gan redeg y Llyfrgell Adnoddau ac Ystafelloedd Clinig. Mae'r Llyfrgell Adnoddau yn cynnwys profion SLT ac adnoddau ar gyfer gwaith clinig, yn ogystal â recordwyr sain a chamerâu fideo. Rwyf hefyd yn creu deunyddiau addysgu ar gyfer staff.

​​​