Julian Kelly

 

​​​

 Swydd: Arddangoswr-Technegydd (0.5) Seicoleg, Uwch Dechnegydd (0.5) SLT.
 Ysgol: Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Iechyd Caerdydd 
 E-bost: jkelly@cardiffmet.ac.uk
 Ffôn: +44 (0)29 2020 5698 / +44 (0)29 2041 6882
 Rhif Ystafell: D2.12b / D0.09a


Proffil

Ymunodd Julian â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ym 1990, gan weithio gyda myfyrwyr ffilm a fideo yn ardal Ymarfer yn Seiliedig ar Amser yr Ysgol Celf a Dylunio, i ddechrau fel technegydd, ac yn ddiweddarach fel arddangoswr-technegydd.

Ymunodd â'r Ysgol Gwyddorau Iechyd yn 2002 fel technegydd Therapi Lleferydd ac Iaith a Maeth a Deieteg.

Yn 2012 ymunodd â'r Adran Seicoleg Gymhwysol fel Uwch Dechnegydd (0.5), wedi'i leoli yn ystafell gyfrifiaduron Seicoleg / SLT a'r Labordy Gwyddoniaeth Lleferydd.

Yn 2015 daeth Julian yn Arddangoswr-Technegydd yn yr Adran Seicoleg Gymhwysol. Ei brif gyfrifoldeb o dan y rôl hon yw cefnogi myfyrwyr Seicoleg Lefel 4 sy'n defnyddio'r pecyn meddalwedd SPSS ac yn gwneud  cyfrifiadau â llaw mewn gweithdai Dadansoddi Data. Mae hefyd yn cefnogi'r defnydd o feddalwedd OpenSesame yn y modiwl Dulliau Ymchwil Lefel 4.

Arddangos

PSY4003 Dadansoddiad Data Lefel 4

PSY4002 Dulliau Ymchwil Lefel 4