Hannah Kinasz

 Teitl y Swydd:  Gweinyddwr Lleoliadau (Deieteg a Phodiatreg)
 Rhif Ystafell: D1.16 
 Rhif Ffôn:  + 44 (0) 29 2041 6834 
 Cyfeiriad E-bost:    hkinasz@cardiffmet.ac.uk